Tipy a triky Scia Engineer: Využití vrstev

Datum: 
Pondělí, 28. Leden 2013
Oblast: 
Mezinárodní

Scia Engineer dovoluje pracovat s vrstvami u jakéhokoliv modelu. Často se využívá rozdělení prvků do vrstev podle podlaží. Aktivováním a deaktivováním vrstev lze zobrazovat různé části konstrukce. To umožňuje například přehlednější zobrazení a posouzení výsledků na určitých prvcích.


Je důležité vědět, že do nějaké vrstvy je přiřazen každý prutový i plošný dílec modelu. Pokud nepřiřadíte určitou vrstvu sami, je dílec zařazen do výchozí vrstvy.

Vrstvy lze vytvářet a upravovat prostřednictvím panelu nástrojů Projekt.

K dispozici jsou dvě vlastnosti:

  • „Aktuálně použitá aktivita“ definuje, zda je vrstva na obrazovce zobrazena.
  • „Pouze konstrukční model“ pokud nastaveno na ANO značí, že daná vrstva se nebere při výpočtu do úvahy. Tím je možné analyzovat pouze část modelu. V takovém případě program při zahájení výpočtu zobrazí varování, upozorňující na existenci dílců, které nejsou do výpočtu zahrnuty.

Viditelnost konstrukce může být také nastavena na panelu nástrojů Aktivita.

Správce aktivity podle vrstev shromažďuje sestavy aktivity vytvořené uživatelem, díky nimž je snadné přepínat mezi různými zobrazeními modelu. Panel nástrojů Aktivita také obsahuje možnost zobrazit dílce neaktivních vrstev tenkými šedými čarami. Tímto způsobem získá uživatel lepší představu o umístění aktivních dílců v celkovém modelu.

Vrstvy lze také s výhodou využít v dokumentu. Tento příklad ukazuje tisk tabulky vrstev pro jednotlivá podlaží svázané s diagramem přemístění uzlů. Obrázky jsou automaticky upraveny tak, že na každém je zobrazeno pouze jedno podlaží včetně výsledků.

Odeslat