Závěry z "Inspirations in Engineering" Contest 2013

Datum: 
Úterý, 1. Říjen 2013
Oblast: 
Mezinárodní

Ze 127 projektů přihlášených do User Contest 2013 lze vyčíst, jakým směrem se ubírá současná inženýrsko-projekční praxe.

 

 

1. Výměna prostorových modelů (3D BIM) se rychle rozšiřuje. Příklady mohou být:

Rhino  Scia Engineer  (AECOM, Ney & Partners,KPFF, …)
Scia Engineer  Revit Structures  (EIV, AECOM, …)
Scia Engineer  Allplan Engineering  (Grontmij,Con-Tura, Studie10 Ing.bur., LoGing, Movares, TSS, SHI, proCalc, …)
Scia Engineer  Tekla Structures (Bilfinger Babcock, Voss u. Kamb, …)
Allplan  MX (Royal HaskoningDHV)

2. Kladně přijímáno je opakované využití modelu v různých fázích projektu: při návrhu stejně jako ve fázích výstavby. Využíváno je jak architekty a statiky, tak i investory. Zkušení uživatelé vytvářejí kompletní stavební dokumentaci s výhradním použitím Scia Engineer.

3. Geometrické tvary budov, mostů i dopravních staveb jsou dnes často spektakulární a k jejich modelování jsou dobře využívány široké schopnosti Scia Engineer, včetně animací a vizualizací téměř čehokoliv: základů, podloží, pohyblivých pódií, ocelových přípojů, rozložení výztuže a nekonstrukčních prvků.

4. Široce se využívá detailní modelování materiálů. Normy vyžadují počítat s přesnými deformacemi v provozních stavech a mnoho materiálů se chová nelineárně, nemluvě o betonu, podloží a řidčeji používaných materiálech jako vláknobeton či dokonce bambus. V mnoha situacích se využívá v jednom projektu několik různých materiálů.

5. Přírodní živly v mnoha oblastech vynucují podrobné studie. Projekty z letošního ročníku User Contest se staví v řadě seismicky aktivních oblastí: Číně, Chile, Rakousku, Itálii, Řecku, Rumunsku, Alžírsku a jiných. Na seizmické studie je rozhodně kladen stále větší důraz.

Také musíme zmínit, že výrazným způsobem postupuje internacionalizace - poradenství nezná hranic.  I malé a střední firmy hrají významnou roli při realizaci technologicky vyspělých stavebních projektů.

Blahopřejeme všem účastníkům soutěže!

Odeslat