Změna přístupu od uhlazených k organickým konstrukcím v 21. století

Datum: 
Pondělí, 2. Únor 2015
Oblast: 
Mezinárodní

Před sto lety se architekti Frank Lloyd Wright, Berlage a Rietveld stali známými pro svoje projekty budov založené na jednoduchých tvarech, lehkých materiálech a barevných vzorech. Nový styl nebo Nový pragmatismus měly své následovníky po celé dvacáté století. Vynikající architekti v jedenadvacátém století sdílejí ovšem rozdílné představy, kde jsou dominantní spíše morfologie a organické tvary.  Frank Gehry, Zaha Hadid, Daniël Liebeskind nebo Coop Himmelb(l)au – abychom jmenovali alespoň některé – postavili výjimečné konstrukce, kde bylo mnoho z nich koncipováno za pomoci Scia Engineer, např. Musée des Confluences (Lyon), Fondation Luis Vuitton (Paris), New Port House (Antwerp), …

Důležitosti nabývají také organické tvary u návrhu mostů a občanských staveb; Ney & Partners je stavebně konzultantská společnost založené v Bruselu, která navrhuje atypické mosty (viz pěší lávka v  Esch-sur-Alzette, Lucembursko).

Stále více konstrukcí získává tvary ovlivněné přírodou (květiny, hmyz, …) jako odpověď na ekologická opatření. Poukážeme na belgického architekta Vincenta Callebauta, který stojí za návrhem Tao Zhu Garden, Agora Residential Tower (Taipei).

Scia Engineer výrazně podporuje konstrukční řešení organických staveb díky schopnosti volného modelování, automatickému generování sítě konečných prvků, pokročilým nelineárním výpočtům, dynamice a fázím výstavby. 

Scia je připravena na století ekologických staveb.

Odeslat