SCIA a Allplan vyhlašují vítěze mezinárodní soutěže „The Art of Structural Design“

Datum: 
Pondělí, 21. Září 2015
Typ tisku: 
Tisková zpráva

Herk-de-Stad, 21. září 2015 - SCIA a Allplan, dva přední dodavatelé softwaru pro statiku, architekturu a BIM, dnes veřejně oznamují vítěze jimi pořádané soutěže „The Art of Structural Design“. Soutěž představuje jedinečné a inovativní projekty předních světových projekčních firem a architektonických ateliérů.

Nezávislá, mezinárodní porota složená z devíti uznávaných odborníků ohodnotila 134 projektů ze všech kontinentů. Vítězové čtyř kategorií byly vybráni podle originality a složitosti projektu a podle úrovně využití softwaru.

Kromě toho byla také udělena „Zvláštní cena poroty za BIM“ projektu, u kterého bylo široce využito sdílení dat mezi různými aplikacemi používanými pro různá stádia projektu. V již devátém ročníku soutěže, pořádané každý druhý rok, dostali vůbec poprvé možnost hlasovat i sami uživatelé. Na základě tohoto veřejného hlasování byla udělena „Cena publika“. Vítězové jsou:

 • Budovy (kat. 1): Pell Frischmann / Blavatnik School of Government - Oxford (UK)
 • Dopravní stavby a konstrukce (kat. 2):  BAS bvba / most pro pěší - Wenduine (B)
 • Průmyslové objekty & provozy (kat. 3): BG Ingénieurs Conseils / Nant de Drance - Chamonix (CH) 
 • Speciální projekty (kat. 4): Royal HaskoningDHV / Markthal - kancelářský a obytný objekt s tržnicí - Rotterdam (NL)
 • Zvláštní cena poroty za BIM:  Building s.r.o / moderní kancelářská budova - Praha (CZ)
 • Cena publika: Aecom / Serpentine Gallery - Londýn (UK)

Všechny přijaté projekty včetně jmen vítězů jsou publikovány v knize nazvané „The Art of Structural Design“. Tato publikace o 175 stranách je k dispozici jako vázaná kniha a v elektronickém formátu. Každý z vítězů obdrží finanční odměnu ve výši 1500 €.

Open BIM a cena poroty

Patrik Heider, mluvčí výkonné rady a finanční ředitel Nemetschek Group vysvětluje: „Tento devátý ročník naší soutěže je skutečnou oslavou velkého množství inspirujících projektů a také poklonou statikům, architektům a projektantům, kteří za těmito projekty stojí. Sdílení dat napříč aplikacemi a s tím spjatý (BIM) pracovní proces jsou dnes již nezastupitelné. Po vyhodnocení přihlášených projektů jsme hrdi na to, jak široce je BIM dnes používán, a to zejména ve spojení se software od SCIA a Allplan.“

Obecný význam vzájemného sdílení dat (BIM) byl také zdůrazněn rozhodnutím poroty udělit „Zvláštní cenu poroty za BIM“ firmě Building s.r.o. za jejich moderní kancelářskou budovu „Aviatica“. Porota uvedený projekt okomentovala těmito slovy: „Projekt je výjimečný velmi pokročilým využitím Open BIM (sdílení dat prostřednictvím otevřených formátů). Použití formátu IFC k výměně modelů mezi Allplan Engineering a SCIA Engineer ve fázi návrhu a následné využití celého modelu pro budoucí správu objektu jsou skutečně impozantní.“

 

Odkazy pro více informací

 

Pro tisk

Naše tiskové materiály si můžete stáhnout zde.

Tato stránka obsahuje:

 • Tiskovou zprávu v několika jazycích
 • Knihu User Contest 2015 - The Art of Structural Design ve formátu PDF
 • Leták s úvodními informacemi a výroky poroty v sedmi  jazycích
 • Samostatné PDF soubory se všemi vítěznými projekty
 • Loga společností všech vítězů
 • Obrázky všech vítězných projektů
 • Logo pořádajících společností Allplan a SCIA

 

o SCIA

Firma SCIA byla založena v roce 1974 a za dobu své existence se stala jednou z vedoucích firem v oblasti vývoje software pro návrh a výpočet konstrukcí s podporou BIM. SCIA je dceřinou společností skupiny Nemetschek Group – největšího evropského dodavatele stavebního software. SCIA Engineer integruje do jedné aplikace návrh, výpočty a posudky konstrukcí všech typů a velikostí zhotovených z různých materiálů. Jeho bohatá nabídka funkcí z něj činí nástroj vhodný pro všechny typy projektů: kancelářské budovy, průmyslové objekty i mosty - vše ve snadno ovladatelném prostředí.

 

o Allplan

Allplan, firma se sídlem v Mnichově, je jedním z předních Evropských poskytovatelů řešení pro BIM. Allplan, dceřiná společnost skupiny Nemetschek Group, vyvíjí silná řešení pro architekty, statiky, projekční kanceláře a firmy zabývající se správou budov. Stěžejní produkt Allplan nabízí flexibilní a efektivní nástroje pro plánování a realizaci vizionářské architektury. V současnosti je Allplan nabízen v 19 jazycích a je používán po celém světě. Pokrývá všechny úrovně použití CAD systému podporujícího BIM: od přímočaré tvorby 2D výkresů až po 3D modely včetně výpočtu množství a ceny použitého materiálu. Allplan také podporuje iniciativu Open BIM a normu IFC pro zajištění možnosti sdílení dat v průběhu celého procesu výstavby.

 

Kontaktní údaje

SCIA nv
Attn. Mr. Cyril Heck
Industrieweg 1007
3540 Herk-de-Stad (Belgie)

Tel.: (+32) 013 55.17.75
Email: [email protected]
Corporate website: www.scia.net
Contest website: www.scia.net/contest2015