SCIA Engineer 17.1 – vyšší produktivita Vaší práce podpořená zpětnou vazbou od uživatelů

Datum: 
Úterý, 12. Prosinec 2017
Jazyk: 
English
Typ tisku: 
Tisková zpráva

Herk-de-Stad, Belgie – Úterý 12. prosince 2017 – SCIA dnes uvádí na trh SCIA Engineer 17.1. Nová verze programu pro statické výpočty konstrukcí dále rozšiřuje funkce představené ve verzi 17 (uvedené na trh v červnu 2017), jejichž hlavním cílem je pomoci statikům zvýšit produktivitu každodenní práce s programem.

Verze 17.1 přináší řadu rozšíření v několika oblastech: návrh železobetonových prvků, BIM, definice a generování zatížení a obecné ovládání. Verze také nabízí přímočařejší pracovní postupy a lepší přehlednost. Díky tomu může být práce statika snadnější a rychlejší.

“SCIA Engineer 17.1 odráží cennou zpětnou vazbu, kterou nám poskytli naši uživatelé na konferencích a na živých internetových seminářích po uvedení verze 17 na trh. Nová verze představuje přidanou hodnotu zákazníkům v Evropě i ve Spojených státech. Tato přidaná hodnota je patrná zejména v návrhu plošných železobetonových prvků podle Eurokódu, a to především v grafických výstupech a ve výpočtu protlačení, dále pak v přesné implementaci redukce nahodilých zatížení podle americké normy ASCE. Také jsme přidali několik obecných vylepšení, která usnadňují práci s programem,” říká Cyril Heck, hlavní produktový a marketingový ředitel SCIA.

Nové funkce verze 17.1 zahrnují:

Návrh betonových konstrukcí:

 • Posudek na protlačení nyní automaticky zohledňuje otvory v deskách 
 • Grafické znázornění efektivní výšky průřezu
 • Převod vypočtené nutné plochy výztuže (mm2) na skutečné výztužné sítě (průměr a vzdálenost prutů)
 • Barevné zobrazení výsledků (jednotkových) posudků plošných dílců (dlouhodobé deformace a trhliny)
 • Výpočet omezení napětí podle NEN-EN 1992-1-1
 • Nově přidaná rumunská a španělská národní příloha 
 • Aktualizovaná česká a rakouská národní příloha 

BIM:

 • Aktualizovaném propojení s Revit pro spřažené nosníky, ocelové desky a ocelové nosníky

Zatížení a obecné ovládání:

 • Zohlednění otvorů při použití metody zatěžovacích ploch pro výpočet roznosu zatížení
 • Redukci nahodilých zatížení podle americké normy ASCE 
 • Různá vylepšení pro práci s imperiálními jednotkami a s legendou výsledků v grafickém okně

 

O SCIA

Firma SCIA byla založena v roce 1974 a za dobu své existence se stala jednou z vedoucích firem v oblasti vývoje software pro návrh a výpočet konstrukcí s podporou BIM. SCIA je součástí globální skupiny Nemetschek Group, předního světového dodavatele softwarových řešení pro architekturu, inženýring a stavební (AEC) výrobu. SCIA Engineer integruje do jedné aplikace návrh, výpočty a posudky široké škály konstrukcí zhotovených z různých materiálů: kancelářské budovy, průmyslové objekty, mosty apod. Tento moderní software umožňuje tvorbu modelu, výpočet, návrh a posudek i přípravu projektové dokumentace v jednom intuitivním uživatelském prostředí. Základem pro vývoj SCIA Engineer je kombinace výzkumu, vývoje, inovací a podnětů a inspirace od našich zákazníků. SCIA Engineer podporuje Open BIM a nabízí certifikovaný IFC import i export. Pro více informací navštivte webové stránky www.scia.net.

 

Kontaktní údaje

SCIA nv
K rukám: Petra Zlotá
Industrieweg 1007
3540 Herk-de-Stad
Belgie

Tel.: (+32) 013 55.17.75
Email: [email protected]
www.scia.net