SCIA Engineer 18: zjednodušené používání, pokročilé materiály a rozšířená podpora BIM

Datum: 
Úterý, 29. Květen 2018
Typ tisku: 
Tisková zpráva

Herk-de-Stad, Belgie. 29. května 2018 – Rádi bychom Vás informovali o uvedení verze SCIA Engineer 18 na trh. Jedná se o nejnovější verzi software firmy SCIA pro výpočty a návrhy stavebních konstrukcí. Nová verze v sobě obsahuje řadu významných vylepšení a nových funkcí, které statikům umožní zjednodušit jejich pracovní postup, navrhovat konstrukce s použitím moderních materiálů a efektivně sdílet data s partnery (BIM).     

Novinky ve SCIA Engineer 18 zahrnují: 

Lepší použitelnost se zjednodušenými postupy   

Verze se soustředí na efektivnější používání software a nabízí např. automatizaci základních operací, nový ovládací prvek pro nastavení pohledu ve 3D okně, či zjednodušené zadávání parametrů vzpěru. Díky všem těmto inovacím je práce s programem rychlejší a intuitivnější. Na webových stránkách www.scia.net nyní najdete výukovou zónu, kde jsou sdruženy všechny materiály, které Vás naučí používat software rychleji a které Vám podrobně objasní všechny jeho funkce. 

Moderní materiály a stropní systémy 

SCIA Engineer 18 rozšiřuje možnosti ekonomického a přehledně zdokumentovaného návrhu s využitím nových materiálů. Ve spolupráci s firmou Bekaert, předním světovým výrobcem ocelových drátů a vláken, byl vyvinut modul pro návrh a výpočet konstrukcí navržených z vláknobetonu. Jedná se o první takový modul svého druhu na trhu. SCIA Engineer 18 dále nabízí optimalizaci ocelobetonových spřažených stropů, rozšířené možnosti posudků protlačení a podporuje připojení zásuvného modulu pro posudek konstrukčního skla či externího modulu pro posudek základových patek.  

Rozšířená integrace do BIM 

Propojení s programy Tekla Structures a Revit jsou nyní rozšířena a dovolují výměnu informací oběma směry až do fáze řešení konstrukčních detailů. Výměna dat s programem Tekla Structures probíhá oběma směry a zahrnuje i koncové reakce, které umožní detailní návrh přípojů v Tekla Structures na základě sil spočtených ve SCIA Engineer. Do Revitu je nyní možno předávat informace o výztuži v nosnících s deskách. 

Cyril Heck, Chief Product and Marketing Officer, SCIA, říká: „Vždy jsme při vývoji našeho software brali zřetel na názory našich uživatelů. V této verzi jsme však uživatele zapojili daleko větší měrou. Naši uživatelé, kteří se přihlásili do programu SCIA Insider měli možnost vyzkoušet a připomínkovat některé nové funkce. Pomohli nám nasměrovat náš software do směru, který plně odpovídá jejich potřebám. Jsem také hrdý na naši spolupráci s firmou Bekaert, s níž jsme společně vyvinuli inovativní řešení pro návrh konstrukcí z vláknobetonu. Tím můžeme našim uživatelům dát do rukou nástroj pro využití tohoto materiálu v jejich projektech. Touto verzí posouváme náš software na vyšší úroveň, nejen ve smyslu přidané funkcionality, ale i s ohledem na efektivnější praktické používání. Vše pak podtrhujeme modernizací naší firemní image.“

Pro více informací o SCIA Engineer 18 navštivte naše stránky www.scia.net

 

Kontaktní údaje   

SCIA nv 
K rukám: Petra Zlotá  
Industrieweg 1007, 3540 Herk-de-Stad (Belgie)
Tel.: (+32) 013 55.17.75 
Email: [email protected] 
www.scia.net

O SCIA  
Firma SCIA byla založena v roce 1974 a za dobu své existence se stala jednou z vedoucích firem v oblasti vývoje software pro návrh a výpočet konstrukcí s podporou BIM. SCIA je součástí globální skupiny Nemetschek Group, dního světového dodavatele softwarových řešení pro architekturu, inženýring a stavební výrobu (AEC). Hlavním cílem SCIA je pomoci svým uživatelům vytvářet ten nejlepší konstrukční návrh. Abychom toho dosáhli, nabízíme výkonný, špičkový software, který je neustále vylepšován, inovován a který reflektuje požadavky našich zákazníků.  

SCIA Engineer integruje do jedné aplikace návrh, výpočty a posudky konstrukcí všech typů a velikostí zhotovených z různých materiálů. Jeho bohatá nabídka funkcí z něj činí nástroj vhodný pro všechny typy projektů: kancelářské budovy, průmyslové objekty i mosty - vše ve snadno ovladatelném prostředí. Software SCIA stojí na základech odhodlaných a zapálených pracovníků sdílejících nadšení pro stavební inženýrství. SCIA Engineer podporuje Open BIM a nabízí certifikovaný IFC import i export. Pro více informací navštivte webové stránky www.scia.net.