SCIA představuje SCIA Engineer 15.2

Datum: 
Čtvrtek, 10. Prosinec 2015
Jazyk: 
Čeština
Typ tisku: 
Tisková zpráva

Herk-de-Stad, Belgie, (13. prosinec 2015) – V rámci celofiremního plánu na urychlení uvedení nové technologie na trh představuje SCIA, přední globální dodavatel výpočtového softwaru podporujícího BIM a člen skupiny Nemetschek Group, novou verzi SCIA Engineer 15.2. Jedná se o třetí verzi stěžejního produktu firmy uvedenou na trh tento rok. SCIA Engineer 15.2 rozšiřuje možnosti programu v oblasti návrhu a posudků spřažených a ocelových konstrukcí a přináší četná vylepšení pro každodenní práci.

„Ve SCIA Engineeru 15.2 vidíme výsledky našeho vývoje. Díky rozšířeným zdrojům a reorganizaci v týmu vývojářů můžeme nyní mnohem rychleji reagovat na potřeby a požadavky našich primárních trhů Evropy, Spojených Států a Brazílie,“ říká Herman Oogink SCIA CTO.
 

Hlavní novinky ve SCIA Engineeru 15.2 zahrnují

Průmyslově vyráběné nosníky

Historicky nemohli statici vkládat do modelu průmyslově vyráběné nosníky (používané ve Spojených Státech) s jejich realistickými fyzikálními vlastnostmi. Proto nebylo možno přesně definovat nosníky zatížené nerovnoměrným zatížením ani nosníky s příčným zatížením. Nová komponenta ve SCIA Engineeru představující na americkém trhu průmyslově vyráběné nosníky dovoluje statikům začlenit tuhost nosníku do celkového modelu a zpřesnit tak celkovou analýzu konstrukce. Průmyslově vyráběné nosníky lze posuzovat a optimalizovat. Nosníky mají reálné označení odpovídající požadavkům výrobců a Organizace ocelových nosníků (SJI).

Ekvivalentní příčné síly

Pro potřeby rychlého a snadno kontrolovatelného seizmického výpočtu zavádí SCIA Engineer 15.2 ekvivalentní příčné síly včetně podpory ustanovení norem ASCE 7 a EN 1998. Tato zjednodušená metoda doplňuje a rozšiřuje stávající modální analýzu a metodu průběžného přitěžování.

Rozšíření návrhu ocelových prvků podle Eurokódů

Návrh spřažených nosníků podle EN 1994 představený ve verzi 15.0 byl rozšířen o automatický výpočet spolupůsobící šířky, posudek klopení, návrh prostředků spřažení a návrh pro případ požáru.

Návrh ocelových přípojů nyní plně podporuje plně tlačené pásnice a stojiny nosníků podle EN 1993-1-8 čl. 6.2.6.7 (1-2). Další vylepšení se týkají např. souhrnného výstupu, výstupu pro spojení nosníků čelní deskou a vykreslování přípojů.

Nové materiály pro normu IBC

Knihovny materiálů byly rozšířeny o třídy dřeva a hliníku podle IBC.

Uživatelé také najdou novou knihovnu předpjatých kabelů podle ASTM A416 a ASTM A910. Díky tomuto rozšíření mohou statici počítající podle uvedených norem zadávat lana a kabely do 3D modelu a počítat ztráty v předpětí.

Vylepšení ovládání

SCIA Engineer 15.2 nově podporuje propojení s verzí 21.1 programu Tekla Structures a rozšiřuje také možnosti propojení s Allplan Architecture a Allplan Engineering přes formát IFC.
V samostatném programu SCIA Concrete Section na posouzení železobetonového průřezu podle EN 1992-1-1 je nyní možno zadávat několik sad vnitřních sil. Program posoudí kombinaci s nejnepříznivějším účinkem.
Tabulkové výsledky i Engineerig Report přinášení vylepšené filtrování a export výsledků. Engineering Report navíc nabízí několik příjemných vylepšení při práci s PDF a MS Excelem.
Výpočet membránových konstrukcí se nyní vyznačuje lepší konvergencí díky zabudování trojúhelníkových prvků.

Úplný seznam novinek ve SCIA Engineeru 15.2 naleznete na www.scia.net/new. Stávající zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou mohou stáhnout aktualizaci zde: www.scia.net/update.

Novináři mohou požádat o rozhovor, kopii programu nebo jeho předvedení Francise Vanderbruggena na emailové adrese [email protected].
 

O SCIA

Firma SCIA byla založena v roce 1974 a za dobu své existence se stala jednou z vedoucích firem v oblasti vývoje software pro návrh a výpočet konstrukcí s podporou BIM. SCIA je dceřinou společností skupiny Nemetschek Group – největšího evropského dodavatele softwaru pro architekturu, inženýring a výstavbu (AEC). SCIA Engineer integruje do jedné aplikace návrh, výpočty a posudky konstrukcí všech typů a velikostí zhotovených z různých materiálů. Jeho bohatá nabídka funkcí z něj činí nástroj vhodný pro všechny typy projektů: kancelářské budovy, průmyslové objekty i mosty - vše ve snadno ovladatelném prostředí.
 

Kontaktní údaje

SCIA nv
K rukám: Francis Vanderbruggen
Industrieweg 1007, 3540 Herk-de-Stad (Belgium)

Tel.: (+32) 013 55.17.75
Email: [email protected]
Website: www.scia.net