Přejít k hlavnímu obsahu

Zkratku BIM zná dnes v oboru AEC každý. Ať už v pracovním procesu BIM pracujete, nebo ne, není možné ji ignorovat. Jedná se o dočasný trend, nebo o další logický krok ve stále se měnícím digitálním světě? Pojďme se na toto téma podívat trochu podrobněji.   

Ačkoli existuje mylná představa, že BIM je „jen“ o 3D modelování, je důležité si uvědomit, že BIM je způsob práce. Norma ISO 19650:2019 definuje BIM následovně: „použití sdílené digitální reprezentace stavebního objektu pro usnadnění procesů navrhování, výstavby a provozu, které tvoří spolehlivý základ pro rozhodování“. Kdo pracoval na stavebním projektu, jistě ví: čím větší projekt, tím více spolupráce a tím více komunikace je zapotřebí. A právě spolupráce a komunikace jsou základními kameny BIM.   

Díky tomu, že BIM shromažďuje na jednom místě všechny informace o každé části budovy, umožňuje komukoli, aby měl k těmto informacím kdykoli přístup. Výsledkem je výstup známý jako informační model budovy. Aktualizace takového modelu může probíhat průběžně a tak, aby všichni účastníci projektu zůstávali v obraze. Protože projekt je již postaven virtuálně, je fyzická výstavba budovy lépe připravena a případné problémy lze překonat v dřívější fázi, což vede k vyšší efektivitě a menším rizikům na stavbě.  

Jak již bylo stručně zmíněno, práce s pracovním procesem BIM („práce v BIMu“) znamená mnoho praktických výhod pro všechny zúčastněné. Výrazně se zlepšuje spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými stranami, od architektů a modelářů až po statiky a kresliče. Všichni pracují na aktuálním modelu, což přirozeně vede k menší chybovosti, menšímu počtu přepracování a vyšší efektivitě. Díky přesnosti detailního modelu lze provádět lepší odhady, což vede k lepší optimalizaci nákladů a také k menšímu plýtvání materiálem. BIM je přínosem pro projekt jako celek, protože lze zaznamenat zlepšení kvality stavby. 

Navzdory své neochotě ke změnám se toto odvětví rozhodně změnilo. Studie provedená společností NBS odhalila, že nárůst povědomí o BIM a jeho využívání je nesporný: za deset let se míra přijetí zvýšila o téměř 60 %. Studie o zavádění BIM v Evropě, kterou vypracovala společnost PlanRadar, přezkoumala úroveň podpory, kterou vlády technologii BIM a digitálním pracovním postupům poskytly. Je zřejmé, že nejpokročilejší z hlediska využívání BIM jsou země, v nichž je míra vládních zásahů a investic do BIM nejvyšší. Například ve Velké Británii se dosažení určité úrovně BIM stalo od roku 2016 povinnou součástí zadávání veřejných zakázek na vládní projekty.   

Existuje však i druhá strana mince: pouze 40 % respondentů tvrdí, že BIM je pro projektové informace normou. Přestože jsou výhody jasné, pravidelně se objevují některé klíčové argumenty, které přijetí brání. Klíčovou roli při podpoře využívání BIM v projektech hrají klienti. Mnoho odborníků navíc uvádí, že BIM není vhodný pro malé projekty. Aby byl BIM skutečně univerzální a stal se běžnou záležitostí v celém odvětví, je třeba tyto problémy vyřešit.   

Ve společnosti SCIA, jež je členem skupiny Nemetschek, skutečně věříme v úspěch spolupráce všech oborů. Spolupráce je základem pro zajištění bezpečného a udržitelného stavebního prostředí, které následně zanechává pozitivní trvalý odkaz. Proto neustále hledáme způsoby, jak zlepšit pracovní postupy a učinit BIM použitelnou realitou pro všechny tím, že řešíme problémy, kterým čelí různé zúčastněné strany. Z našeho úhlu pohledu a ze zkušeností nabytých se sesterskými firmami ve skupině Nemetschek je hlavním cílem zkrátit dobu potřebnou k vytvoření analytických modelů, zajistit, aby konstrukční a analytické modely zobrazovaly stejnou realitu v každé fázi projektu, a zajistit bezproblémové řízení změn mezi obory. Jako přední dodavatel v oblasti otevřeného BIM byla firma SCIA oceněna organizací buildingSMART International. SCIA Engineer byla první software, který obdržel certifikací standardu interoperability IFC 2x3 pro výměnu konstrukčních modelů. Avšak s rostoucí potřebou efektivity ve stavebnictví roste i vyspělost nabízených řešení. 

, a co víc, dává statikovi plnou kontrolu nad tímto procesem. Řešení maximalizuje opětovné využití dat a minimalizuje manuální manipulaci v celém procesu – eliminuje potřebu časově náročných a obtěžujících úkonů opakované tvorby modelů, přičemž je mnohonásobně rychlejší než standardní procesy. 

Zatímco SCIA AutoConverter se zaměřuje na budovy a infrastrukturní projekty optimalizací stávajícího federativního přístupu, kde různé zúčastněné strany používají odlišné samostatné modely, je v současné době k dispozici i další řešení, které se zaměřuje na budovy se sdíleným modelem. Jedná se o prostředí pro spolupráci mezi architekty (používajícími Archicad) a statiky (používajícími SCIA Engineer): Integrated Design solution. Tento software, který je výsledkem spolupráce společností Graphisoft SCIA, umožňuje každému členu týmu mít přístup k nejnovějším informacím a na základě autorizačních parametrů sdílet připomínky a návrhy a upravovat model. Každá změna je sledována, takže každý člen týmu může sledovat cestu geneze projektu. Kromě toho je to jediné řešení, které umožňuje architektům a statikům pracovat na jednom modelu, na rozdíl od federativního přístupu.  

Jak bude vypadat budoucnost stavebnictví, je těžké předvídat – jsme vývojáři softwaru, ne věštci! Jednou věcí jsme si ale jistí: BIM tu zůstane. Různé faktory – právní, environmentální a ekonomické – zajistí, že v pravý čas bude celé odvětví pracovat v pracovním postupu BIM. Prozatím bychom my ve SCIA rádi přispěli tam, kde můžeme. SCIA AutoConverter a Graphisoft Integrated Design nás již nyní mohou přiblížit o krok blíže k budoucnosti BIM pro všechny.  

Zdroj: 10th annual BIM report – 2020, NBS, https://www.thenbs.com/knowledge/national-bim-report-2020 

 

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.