Skočiť na hlavný obsah

Skratku BIM dnes pozná každý v odvetví AEC. Bez ohľadu na to, či pracujete v pracovnom procese BIM alebo nie, neexistuje spôsob, ako ho ignorovať. Dočasný trend alebo logický ďalší krok v neustále sa meniacom digitálnom svete? Poďme sa na to pozrieť trochu hlbšie a zistiť to.  

Hoci existuje mylná predstava, že BIM je "len" o 3D modelovaní, je dôležité poznamenať, že BIM je spôsob práce. Norma ISO 19650:2019 definuje BIM takto: "používanie zdieľanej digitálnej reprezentácie vybudovaného majetku na uľahčenie procesov navrhovania, výstavby a prevádzky s cieľom vytvoriť spoľahlivý základ pre rozhodnutia". Kto pracoval na stavebnom projekte, určite vie: čím väčší projekt, tým viac spolupráce a tým viac komunikácie je potrebnej. A spolupráca a komunikácia sú základnými kameňmi BIM.  

Tým, že BIM zhromažďuje na jednom mieste všetky informácie o každej časti budovy, umožňuje každému, aby mal k týmto informáciám v danom okamihu prístup. Výsledkom je výstup známy ako informačný model budovy. Aktualizácia takéhoto modelu môže prebiehať priebežne a takým spôsobom, aby každý účastník projektu zostal informovaný. Keďže projekt je už postavený virtuálne, fyzická výstavba budovy je lepšie pripravená a prípadné problémy sa dajú prekonať v skoršej fáze, čo vedie k vyššej efektívnosti a menším rizikám na stavbe. 

Ako už bolo stručne spomenuté, práca s procesným postupom BIM znamená pre všetkých zúčastnených mnoho praktických výhod. Výrazne sa zlepšuje spolupráca a komunikácia medzi zainteresovanými stranami, od architektov a modelárov až po stavebných inžinierov a kresličov. Všetci pracujú na aktuálnom modeli, čo prirodzene vedie k menšiemu počtu chýb, menšiemu počtu prepracovaní a vyššej efektívnosti. Vďaka presnosti podrobného modelu možno robiť lepšie odhady, čo vedie k lepšej optimalizácii nákladov a k menšiemu plytvaniu aj z hľadiska materiálu. Projekt ako celok profituje z BIM, pretože je možné zaznamenať zlepšenie kvality stavby. 

Napriek tomu, že sa toto odvetvie bráni zmenám, rozhodne sa zmenilo. Štúdia, ktorú uskutočnila NBS, odhalila, že nárast povedomia o BIM a jeho využívaní je nesporný: za desať rokov sa miera prijatia zvýšila takmer o 60 %. Štúdia o zavádzaní BIM v Európe, ktorú vypracovala spoločnosť PlanRadar, preskúmala úroveň podpory, ktorú vlády poskytli technológii BIM a digitálnym pracovným postupom. Je zrejmé, že najpokročilejšie z hľadiska využívania BIM sú krajiny, v ktorých je úroveň vládnych zásahov a investícií do BIM najvyššia. Napríklad v Spojenom kráľovstve sa od roku 2016 stalo dosiahnutie určitej úrovne BIM povinnou súčasťou obstarávania vládnych projektov.  

Je tu však aj druhá strana mince: len 40 % respondentov tvrdí, že BIM je normou pre projektové informácie. Aj keď sú výhody jasné, niektoré kľúčové argumenty sa pravidelne objavujú ako prekážky prijatia. Kľúčovú úlohu pri podpore používania BIM v projektoch zohrávajú klienti. Okrem toho mnohí odborníci tvrdia, že BIM nie je vhodný pre malé projekty. Aby sa BIM stal skutočne univerzálnym a bežným v celom odvetví, je potrebné tieto problémy vyriešiť.  

V SCIA, značke skupiny Nemetschek, skutočne veríme v úspech spolupráce medzi všetkými odbormi. Tá je základom vytvárania bezpečného a udržateľného stavebného prostredia, ktoré následne zanecháva pozitívny trvalý odkaz. Preto neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšiť pracovný postup pri projektovaní a urobiť z BIM funkčnú realitu pre všetkých tým, že riešime výzvy, ktorým čelia rôzne zainteresované strany. Z nášho uhla pohľadu a skúseností so sesterskými značkami v skupine Nemetschek je cieľom skrátiť čas potrebný na vytvorenie výpočtových modelov, zabezpečiť, aby stavebné modely a výpočtové modely zobrazovali rovnakú realitu v každom kroku projektu a aby riadenie zmien medzi jednotlivými disciplínami bolo bezproblémové. Spoločnosť SCIA ako líder v oblasti otvoreného BIM bola ocenená organizáciou buildingSMART International ako prvá spoločnosť, ktorá prešla certifikáciou štandardu interoperability IFC 2x3 na výmenu stavebných modelov s programom SCIA Engineer. Keďže potreba efektívnosti v stavebníctve neustále rastie, zvyšuje sa aj vyspelosť ponúkaných riešení. 

, a navyše dáva inžinierovi plnú kontrolu nad týmto procesom. Riešenie maximalizuje opätovné použitie údajov a minimalizuje manuálnu manipuláciu v celom procese - eliminuje potrebu časovo náročných a obťažujúcich úloh prestavby, pričom je 150-krát rýchlejšie ako štandardné procesy. 

Zatiaľ čo AutoConverter sa zameriava na budovy a infraštruktúrne projekty optimalizáciou existujúceho federatívneho pracovného toku modelov, v ktorom rôzne zainteresované strany používajú odlišné samostatné modely, v súčasnosti je k dispozícii ďalšie riešenie, ktoré sa zameriava na budovy so spoločným pracovným tokom modelov ako prostredia spolupráce medzi architektmi (pomocou programu Archicad) a inžiniermi (pomocou programu SCIA Engineer): Riešenie Integrated Design (Integrovaný návrh). Tento softvér na spoluprácu, ktorý je výsledkom spolupráce spoločností Graphisoft a SCIA, umožňuje každému členovi tímu mať prístup k najnovším informáciám a na základe autorizačných parametrov zdieľať pripomienky a návrhy a upravovať model. Každá zmena sa sleduje, takže každý člen tímu môže pochopiť cestu genézy projektu. Okrem toho je to jediné riešenie, ktoré umožňuje architektom a inžinierom pracovať na jednom modeli v porovnaní s federatívnym pracovným postupom modelu. 

Ako bude vyzerať budúcnosť stavebníctva, je ťažké predpovedať - sme vývojári softvéru, nie veštci! Jednou vecou sme si však istí: BIM tu zostane. Rôzne faktory - právne, environmentálne a ekonomické - sa postarajú o to, že v pravý čas bude celé odvetvie pracovať v pracovnom toku BIM. Zatiaľ by sme my v SCIA chceli prispieť tam, kde môžeme. SCIA AutoConverter a Graphisoft Integrated Design nás už teraz môžu posunúť o krok bližšie k budúcnosti BIM pre všetkých.  

Zdroj: 10th annual BIM report – 2020, NBS, https://www.thenbs.com/knowledge/national-bim-report-2020 

 

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.