Overslaan en naar de inhoud gaan

Iedereen in de AEC-sector is tegenwoordig bekend met het acroniem BIM. Of je nu in een BIM-procesworkflow werkt of niet, er is geen manier om er omheen te draaien. Een tijdelijke trend of een logische volgende stap in een steeds veranderende digitale wereld? Laten we eens wat dieper graven om er meer over te weten te komen.  

Hoewel de misvatting bestaat dat BIM 'slechts' over 3D-modellering gaat, is het belangrijk op te merken dat BIM een manier van werken is. ISO 19650:2019 definieert BIM als volgt: "het gebruik van een gedeelde digitale weergave van een gebouwd actief om ontwerp-, constructie- en exploitatieprocessen te vergemakkelijken om een ​​betrouwbare basis voor beslissingen te vormen." Wie wel eens aan een bouwproject heeft gewerkt, weet het zeker: hoe groter het project, hoe meer samenwerking en hoe meer communicatie er nodig is. En samenwerking en communicatie zijn de hoekstenen van BIM.  

Door alle informatie over elk onderdeel van een gebouw op één plaats samen te brengen, geeft BIM iedereen op elk moment toegang tot die informatie. Dit leidt tot een resultaat dat bekend staat als een Building Information Model. Updates van een dergelijk model kunnen continu plaatsvinden en wel op zo'n manier dat iedereen in het project op de hoogte blijft. Omdat het project al virtueel is opgebouwd, is de fysieke bouw van het gebouw beter voorbereid en kunnen eventuele uitdagingen in een vroeger stadium worden overwonnen, wat leidt tot een hogere efficiëntie en minder risico's op de bouwplaats. 

Zoals reeds kort vermeld, brengt het werken met een BIM-procesworkflow veel praktische voordelen met zich mee voor alle betrokkenen. De samenwerking en communicatie tussen belanghebbenden, van architecten en modelleurs tot bouwkundig ingenieurs en tekenaars, verbetert aanzienlijk. Iedereen werkt aan een up-to-date model, wat uiteraard leidt tot minder fouten, minder herbewerking en een grotere efficiëntie. Door de nauwkeurigheid van het gedetailleerde model kunnen betere ramingen worden gemaakt, wat leidt tot een betere kostenoptimalisatie en ook vanuit materiaaloogpunt tot minder verspilling. Het project als geheel profiteert van BIM aangezien een verbetering van de bouwkwaliteit merkbaar is. 

Ondanks haar conservatieve aard is de bouwindustrie wel degelijk veranderd. Uit een door de NBS uitgevoerde studie blijkt dat de bekendheid en het gebruik van BIM ontegenzeggelijk zijn toegenomen: in tien jaar tijd is de adoptiegraad met bijna 60% gestegen. In de door PlanRadar uitgevoerde studie over de invoering van BIM in Europa is nagegaan in welke mate regeringen BIM-technologie en digitale werkmethoden hebben ondersteund. Het is duidelijk dat de landen die het verst gevorderd zijn wat het gebruik van BIM betreft, de landen zijn waar het niveau van overheidsinterventie en investeringen in BIM het hoogst is. In het VK bijvoorbeeld werd het bereiken van een bepaald BIM-niveau vanaf 2016 een verplicht onderdeel van de aanbesteding voor overheidsprojecten.  

Er is echter ook de keerzijde van de medaille: slechts 40% zegt dat BIM de norm is voor projectinformatie. Hoewel de voordelen duidelijk zijn, duiken enkele belangrijke argumenten regelmatig op als belemmeringen voor de invoering. Opdrachtgevers spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van het gebruik van BIM in projecten. Bovendien stellen veel professionals dat BIM niet geschikt is voor kleine projecten. Om BIM echt universeel te maken, en in de hele sector business as usual te laten zijn, moeten deze kwesties worden aangepakt.  

Bij SCIA, een merk van de Nemetschek group, geloven we echt in het succes van de samenwerking tussen alle disciplines. Het is de kern van het leveren van een veilige, duurzame bouwomgeving, die op zijn beurt een positieve, blijvende erfenis nalaat. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om de engineeringworkflow te verbeteren en BIM tot een werkbare realiteit voor iedereen te maken door de uitdagingen aan te gaan waarmee verschillende belanghebbenden worden geconfronteerd. Vanuit onze invalshoek en ervaring met zustermerken in de Nemetschek groep is het doel om de tijd die nodig is om rekenmodellen te maken te verminderen, om ervoor te zorgen dat constructiemodellen en rekenmodellen bij elke stap in het project dezelfde werkelijkheid laten zien en om het beheer van wijzigingen tussen disciplines naadloos te laten verlopen. Als Open BIM koploper werd SCIA door buildingSMART International bekroond als het eerste bedrijf dat slaagde voor de certificering van de interoperabiliteitsnorm IFC 2x3 voor de uitwisseling van constructiemodellen met SCIA Engineer. Naarmate de behoefte aan efficiëntie in de bouw toeneemt, neemt ook de maturiteit van de aangeboden oplossingen toe, en geeft de ingenieur bovendien volledige controle over het proces. De oplossing maximaliseert het hergebruik van gegevens en minimaliseert handmatige handelingen tijdens het hele proces - waardoor tijdrovende, hinderlijke hermodelleringstaken niet meer nodig zijn, 150 keer sneller dan standaardprocessen. 

Terwijl AutoConverter zich richt op gebouwen en infrastructuurprojecten door het optimaliseren van de bestaande federatieve modelworkflow waarbij verschillende belanghebbenden afzonderlijke modellen gebruiken, is er momenteel een andere oplossing beschikbaar die zich richt op gebouwen met de gedeelde modelworkflow als samenwerkingsomgeving tussen architecten (die Archicad gebruiken) en ingenieurs (die SCIA Engineer gebruiken): Integrated Design solution. Deze collaboratieve software, die een samenwerking is tussen Graphisoft en SCIA, geeft elk teamlid toegang tot de meest recente informatie en de mogelijkheid om, op basis van autorisatieparameters, opmerkingen en suggesties te delen en het model te wijzigen. Elke wijziging wordt bijgehouden zodat elk teamlid het ontstaanspad van het project kan begrijpen. Bovendien is het de enige oplossing waarbij architecten en ingenieurs aan één enkel model kunnen werken in vergelijking met een gefedereerde modelworkflow. 

Hoe de toekomst van de bouw eruit zal zien, is moeilijk te voorspellen - wij zijn softwareontwikkelaars, geen waarzeggers! Van één ding zijn we zeker: BIM is een blijver. Verschillende factoren - wettelijke, ecologische en economische - zullen ervoor zorgen dat te zijner tijd de hele sector in een BIM-workflow zal werken. Voorlopig willen wij bij SCIA graag een bijdrage leveren waar we kunnen. SCIA AutoConverter en Graphsoft's Integrated Design kunnen ons al een stap dichter brengen bij een BIM-toekomst voor iedereen.  

Bron: 10th annual BIM report – 2020, NBS, https://www.thenbs.com/knowledge/national-bim-report-2020 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

De meest waardevolle industry insights, software tips & tricks, exclusieve uitnodigingen voor webinars en nog veel meer: inschrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief is een must voor iedereen die op de hoogte wilt blijven!

Aarzel niet en schrijf je vandaag nog in!
Je kan je achteraf ook eenvoudig weer uitschrijven.