Přejít k hlavnímu obsahu

Rozpoznání objektů

Detail o Rozpoznání objektů

  • Kód modulu ESA11505
  • Software
    • SCIA AutoConverter
  • Téma častých otázek

Tento článek objasňuje otázky týkající se rozpoznávání objektů ve SCIA AutoConverter: nejprve je popsáno nastavení rozpoznání a poté je vysvětlen samotný krok rozpoznání.

Nastavení rozpoznání

Otázka: Nevidím žádnou skupinu v mapování materiálu nebo průřezu.
Odpověď: Musíte vybrat atribut v dialogovém okně pro výběr vlastnosti (ikona pera).

Otázka: Chci změnit jeden konkrétní průřez/skupinu materiálů, ale SCIA AutoConverter použije toto nastavení na všechny podobné skupiny.
Odpověď: Vypněte možnost Chytré mapování.

Otázka: Provedl jsem změny v nastavení, ale nic se nestalo.
Odpověď: Nastavení se projeví během rozpoznávání.

Otázka: Mám problémy s přidáváním objektů do nově vytvořené skupiny.
Odpověď: Nejprve musíte vybrat skupinu nalevo a poté vybrat objekty ve 3D scéně. Vedle vybrané skupiny se zobrazí ikona „Přidat“.

Rozpoznání

Otázka: Rozpoznání nefunguje pro všechny objekty.
Odpověď: Před spuštěním nástroje pro rozpoznávání se ujistěte, že jste vše odznačili.

Otázka: Mohu spustit rozpoznávač pouze na některých objektech?
Odpověď: Ano, vyberte je a klikněte na Rozpoznat.

Otázka: Nic není vybráno, co bude v tomto případě rozpoznáno?
Odpověď: Pokud není nic vybráno, budou rozpoznány všechny viditelné členy ve 3D scéně. Průhledné předměty jsou stále považovány za viditelné.

Otázka: Rozpoznání bylo dokončeno, ale byly hlášeny některé chyby. Co s nimi mohu dělat?
Odpověď: Budete se muset vrátit do aplikace CAD, upravit neplatné prvky a zkusit to znovu.