Overslaan en naar de inhoud gaan

Objecten herkennen

Details van Objecten herkennen

  • Modulecode ESA11505
  • Software
    • SCIA AutoConverter
  • FAQ topic

Deze FAQ bundelt een aantal vragen en antwoorden over het herkennen van objecten in SCIA AutoConverter: eerst over de herkennerinstellingen en vervolgens over de herkenningsstap zelf.

INSTELLINGEN HERKENNER (RECOGNIZER)

Vraag: Ik kan geen enkele groep zien in de materiaal- of doorsnede-mapping.
Antwoord: Je moet een attribuut kiezen in het dialoogvenster voor het selecteren van eigenschappen (het pictogram Pen).

Vraag: Ik wil één specifieke doorsnede/materiaalgroep wijzigen, maar SCIA AutoConverter past die instelling toe op alle soortgelijke groepen.
Antwoord: Schakel de optie 'Smart mapping' uit.

Vraag: Ik heb wijzigingen aangebracht in de instellingen, maar er gebeurde niets.
Antwoord: De instelling wordt van kracht tijdens de herkenningsstap (recognize).

Vraag: Ik heb moeite om objecten toe te voegen aan een nieuw aangemaakte groep.
Antwoord: Eerst moet je een groep aan de linkerkant selecteren en vervolgens objecten in de 3D-scène selecteren. Een pictogram 'Toevoegen' (Add) verschijnt naast de geselecteerde groep.

HERKENNEN (RECOGNIZE)

Vraag: Herkenner werkt niet op alle objecten.
Antwoord: Zorg ervoor dat je alles hebt gedeselecteerd voordat je de herkenner uitvoert.

Vraag: Kan ik de herkenning alleen op sommige objecten uitvoeren?
Antwoord: Ja, hou ze gewoon geselecteerd en klik op Herkennen.

Vraag: Er is niets geselecteerd, wat wordt dan herkend?
Antwoord: Als er niets is geselecteerd, worden alle zichtbare elementen in de 3D-scène herkend. Transparante objecten worden nog steeds als zichtbaar beschouwd.

Vraag: Herkenner voltooid, maar er zijn enkele fouten gemeld. Wat kan ik ermee doen?
Antwoord: Je moet teruggaan naar de CAD-toepassing, de ongeldige leden aanpassen en het opnieuw proberen.