Přejít k hlavnímu obsahu

Stažení modelu

Detail o Stažení modelu

  • Kód modulu ESA11507
  • Software
    • SCIA AutoConverter
  • Téma častých otázek

Tento článek obsahuje odpovědi na otázky týkající se stahování modelu ve SCIA AutoConverter.

Otázka: Mám uložit zarovnaný model jako nový model nebo jako revizi?
Odpověď: Snažte se udržovat strukturální a analytický model jako oddělené, nikdy nemíchejte strukturální a analytické revize pod jedním modelem. Pokud tedy ukládáte zarovnaný model poprvé, uložte jej jako nový model. Jakoukoliv další instanci tohoto modelu uložte jako jeho revizi.

Otázka: Jak stáhnout uložený analytický model do SCIA Engineer?
Odpověď: Zarovnaný model můžete uložit do bimplus a jakmile je zpracován na serveru, můžete použít výměnu bimplus ve SCIA Engineer (Hlavní nabídka > Soubor > Otevřít z > Bimplus). Dalším způsobem je stáhnout zarovnaný model jako SAF při použití Import SAF ve SCIA Engineer (Hlavní nabídka > Soubor > Otevřít z > Model SAF).

Otázka: Mohu vytvořit soubor SAF z již uloženého analytického modelu v bimplus?
Odpověď: Ano, můžete použít pracovní postup Import/Export do souboru SAF ve SCIA AutoConverter. Stačí vybrat analytický model uložený v otevřeném projektu a kliknout na uložit do souboru SAF.