Přejít k hlavnímu obsahu

Použití vnořených tabulek

Detail o Použití vnořených tabulek

V tomto článku je vysvětleno, jak automaticky vygenerovat řadu tabulek pomocí možnosti zvýšení úrovně vnoření v Engineering reportu.
Engineering report umožňuje automatické generování tabulek pomocí možnosti vnoření. To umožňuje například vygenerovat tabulku s vnitřními silami pro všechny zatěžovací stavy v projektu. Chcete-li to provést, přidejte do Engineering reportu a ze seznamu dostupných položek přidejte položky "Zatěžovací stavy" a "1D vnitřní síly".

Dále můžete zvýšit úroveň vnoření položky "1D vnitřní síly" do položky "Zatěžovací stavy" tak, že ji vyberete a stisknete tlačítko "Zvýšit úroveň vnoření" v horní liště:

Další možností je chytit a přetáhnout položku "1D vnitřní síly" na položku "Zatěžovací stavy" a posunout myší doprava, dokud se nezobrazí šipka do strany, a pak tlačítko myši uvolnit:

Toto lze provést pro mnoho různých kombinací položek, například vygenerovat seznamy prutů pro každý typ průřezu, zobrazit reakce pro každou podporu, zobrazit výkaz materiálu pro jednotlivé vrstvy,...
Můžete také zvýšit úroveň vnoření více položek pod stejným prvkem.

Samozřejmě to bude fungovat pouze pro kombinace položek, které dávají smysl. Odsazení podpěr pod průřezy nepřinese žádné výsledky.
Dokonce je možné vnořovat i živé obrázky, například generovat obrázek pro každý zatěžovací stav: