Overslaan en naar de inhoud gaan

scia.d.prestressed - Voorgespannen beton

 • Modulecode scia.d.prestressed
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Categorie Betonontwerp
 • Licentie Subscription

Belangrijkste kenmerken

 • Deze module is in combinatie met "Bouwfasen" en "Tijdsafhankelijke analyse" een uniek hulpmiddel voor het analyseren van voorgespannen betonconstructies.
 • Snellere verharding door verwarming van het beton tijdens de productie.
 • De verankeringslengte wordt automatisch volgens EC berekend.
 • Controle van hoofdspanningen.
 • Materialen en diameters van spanelementen volgens meest recente prEN 10138.

"Controles van voorgespannen liggers" is een geavanceerde module voor het berekenen van voorgespannen liggers (zie "Berekening van voorgespannen structuren") en bouwfasen (zie "Bouwfasen EEM"). De module ondersteunt liggers van elke doorsnede die is gemodelleerd in de projecten "raamwerk XZ" of "raamwerk XYZ". Er is geen verschil tussen 2D- en 3D-structuren. De module kan met of zonder de TDA-module (Tijdsafhankelijke analyse) worden gebruikt (zie "TDA"). In het grafische venster kunnen de doorsnederespons, scheuren, afschuifkrachten, torsie, hoofdspanningen en capaciteit eenvoudig worden gecontroleerd. Bovendien kan gemakkelijk rekening worden gehouden met alle gedefinieerde bouwfasen. In het model wordt meegewogen hoe de betonsterkte en -stijfheid zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Daarnaast kunnen de toelaatbare spanningen in beton en spanelementen en de afschuiving in de constructieverbinding worden gecontroleerd.

Werken met de voorspanningscontroles

U werkt binnen de standaard grafische gebruikersomgeving van SCIA Engineer. Zodra een voorgespannen ligger is berekend, kunt u eenvoudig de vereiste controles voor afzonderlijke bouwfasen uitvoeren. Op deze manier kan de controle voor elk tijdsmoment van de overspanning van de structuur worden uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld de vereiste wapening in de uiterste grenstoestand worden bepaald. Bij de berekening van langswapening worden door de gebruiker gedefinieerde spanelementen/ strengen en zachtstaalwapening in acht genomen.

Alle gegevens worden overzichtelijk weergegeven. Een apart tabblad is beschikbaar voor de controle van de doorsnede (rek, spanning, kracht) voor interne krachten die voortkomen uit (1) voorspanning (primair/secundair), (2) permanente belasting en (3) gebruiksbelasting.

Het is zelfs mogelijk om afzonderlijke spanelementen, strengen, wapeningsstaven en betonvezels te controleren.

Veroudering van jong beton wordt correct in het model toegepast. Dit betekent dat de sterkte en stijfheid van het beton afhankelijk zijn van de tijd van storten.

De belastingen, rekken, spanningen en interne krachten voor uniaxiaal en biaxiaal belaste doorsneden kunnen in een grafisch 2D- of 3D-venster worden weergegeven.

Zowel de initiële als de resultante toestand van spanningen, rekken en dergelijke kunnen worden beoordeeld. De initiële toestand is de toestand van de doorsnede waarin alle permanente belastingen (inclusief voorspanning) zijn toegepast. De resultante toestand is de toestand van de doorsnede waarin alle belastingen (permanente en gebruiksbelasting, inclusief voorspanning) zijn toegepast. De operationele spanning in de voorgespannen spanelementen/strengen is de spanning inclusief het verlies door kruip, krimp en relaxatie. Deze analyse kan worden uitgevoerd conform EN 1992-1-1 (gebouwen) of EN 1992-2 (bruggen). Daarnaast wordt rekening gehouden met het verlies als gevolg van elastische vervorming. Tevens worden de effecten genoemd in hoofdstuk 10 van EC2 meeberekend.

De momentcapaciteit van de hele ligger kan worden berekend voor het resultante vectormoment van My en Mz (respectievelijk het moment rond de y-as en de z-as). Deze capaciteit kan eenvoudig worden vergeleken met de heersende krachten.

 

De capaciteit van een afzonderlijke doorsnede kan worden gecontroleerd met behulp van de interactiediagrammen van N, My en Mz.

De toelaatbare spanningen worden gecontroleerd volgens artikel 5.10.2.2. De invloed van blootstellingsklassen, de hoeveelheid zachtstaalwapening en de locatie van de voorspanwapening kunnen eenvoudig voor afzonderlijke bouwfasen worden getoetst. Ook de hoofdspanningen kunnen worden getoetst en gecontroleerd volgens EC2.

Samenvatting

De module ‘Voorspanningscontroles volgens EN 1992’ is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor ingenieurs die gewapende, voorgespannen liggers moeten controleren op basis van de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand. Er is geen verschil tussen uniaxiale en biaxiale buiging. Er kan eenvoudig rekening worden gehouden met alle bouwfasen. In het model wordt ook rekening gehouden met de reologische veroudering (ontwikkeling van betonsterkte en -stijfheid in de loop van de tijd). Het programma is gebruiksvriendelijk en intuïtief. Dankzij de grafische uitvoer heeft de gebruiker beter inzicht in het ontwerp, wat de efficiëntie van het ontwerp ten goede komt. De berekeningsresultaten worden gebundeld in het document, dat een overzichtelijke en duidelijke grafische presentatie biedt.

 


Vereiste modules:

 • scia.d.concrete