Overslaan en naar de inhoud gaan

sendt.01 - Algemene overzichtstekeningen

 • Modulecode sendt.01
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Inbegrepen in edities
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Categorie Modelleren
 • Licentie Permanent

Belangrijkste kenmerken

 • Snel en eenvoudig tekeningen genereren in een door de gebruiker gedefinieerde doorsnede.
 • Automatisch gedetailleerde verbindingstekeningen genereren.
 • Gebruiksvriendelijk beheer van de gegenereerde tekeningen en afbeeldingen.
 • Tekeningen exporteren naar CAD-programma's.

SCIA Engineer heeft een aantal tools om snel algemene overzichtstekeningen te maken. SCIA Engineer genereert automatisch planzichten en verticale of willekeurige doorsnedeweergaven. Vervolgens worden de tekeningen op basis van deze planzichten en doorsneden gegenereerd. Bij het maken van de tekeningen worden door de gebruiker gedefinieerde regels toegepast, zodat bijvoorbeeld de huisstijl van het bedrijf eenvoudig kan worden toegepast. De gegenereerde tekeningen kunnen verder worden verwerkt door bijvoorbeeld basismaatlijnen of wijzigbare labels toe te voegen.

De gegenereerde tekeningen kunnen in de geïntegreerde editor worden bewerkt. U kunt vervolgens andere elementen, zoals maatlijnen, labels, verwijslijnen en andere grafische entiteiten (3D-lichamen, oppervlakken, lijnen, krommen en teksten) handmatig toevoegen. De uiteindelijke tekening met onder meer frames en titelblokken bestaat uit verschillende deeltekeningen en wordt opgeslagen in de Paperspace-galerij.

Geïntegreerde regeneratiehulpmiddelen zorgen ervoor dat de gegenereerde tekeningen worden bijgewerkt zodra er wijzigingen in het model worden aangebracht. Hierdoor geven de tekeningen altijd de actuele staat van de structuur weer, terwijl de handmatig toegevoegde entiteiten (zoals lijnen en labels) onveranderd blijven.

Vorm van de structuur

SCIA Engineer bewaart van elk element twee vormen (modellen): een analysemodel en een structureel model. Het analysemodel is vereist voor het maken van nauwkeurige berekeningen, terwijl het structurele model wordt gebruikt om hoogwaardige tekeningen te maken.

Het voorbereiden van de tekeningen is vrij eenvoudig, mede dankzij het gebruik van de elementparameter 'CAD-type', die de prioriteit definieert van het element in het verbindingspunt dat het element met de rest van de structuur verbindt. Andere CAD-eigenschappen van de afzonderlijke elementen (zoals excentriciteiten, verschuivingen in langsrichting, en het wisselen van eindsneden) bieden u de mogelijkheid om de vorm te genereren die in de tekeningen moet worden weergegeven.

De functionaliteit voor algemene overzichtstekeningen biedt zelfs nog meer mogelijkheden. Zo kunnen elementverschuivingen op alleen de tekening worden toegepast. Dit betekent dat het analysemodel niet hoeft te worden aangepast om een correcte tekening te genereren.

2D- en 3D-lijnrasters: algemene hulpmiddelen voor het definiëren van doorsneden

De 2D- en 3D-lijnrasters zijn niet alleen tools voor het grafisch invoeren van de structuur. Ze helpen ook bij de productie van de tekeningen.

Verdiepingen: algemeen hulpmiddel voor het definiëren van planzichten

Net zoals u met lijnrasters doorsneden kunt maken, kunt u met verdiepingen planzichten genereren. In combinatie met de 2D-lijnrasterfunctionaliteit is dit een krachtige hulpmiddel voor het produceren van tekeningen. De verdiepingen zijn ook erg handig voor het modelleren van de structuur.

Secties

 

Een doorsnede is een basisentiteit die wordt gebruikt om automatisch tekeningen te genereren. De doorsnede wordt gedefinieerd aan de hand van de geometrie en regels die bepalen hoe de tekening wordt gegenereerd (zie de paragraaf Tekenstijlen hieronder). Een planzicht of doorsnede kan eenvoudig worden gemaakt door op een aantal punten in het grafische venster te klikken. En als gebruik wordt gemaakt van lijnrasters en verdiepingen, wordt het werk nog eenvoudiger. Met de selectie van afzonderlijke vlakken, die gedefinieerd zijn door lijnrasters of verdiepingen, kan direct een planzicht of doorsnede worden gegenereerd. Vervolgens bepaalt de toegepaste tekenstijl de lay-out van de tekening.

Planzichten en doorsneden kunnen in de 3D-modelweergave worden geselecteerd en de bijbehorende parameters kunnen worden aangepast in het gebruikelijke eigenschappendialoogvenster. De gebruiker kan bepalen op welke manier ze worden weergeven.

Elke doorsnede heeft een doorsnedevlak, voorvlak en achtervlak. Elementen die zich tussen het voor- en achtervlak bevinden, worden in de 2D-tekening getekend. De stijl waarin de onderdelen worden weergegeven van de entiteiten die zich tussen het voor- en achtervlak bevinden, wordt bepaald door tekenregels.

Tekenstijlen

De belangrijkste onderdelen van algemene overzichtstekeningen zijn tekenstijlen en -regels. Tekenregels bepalen op welke manier het model naar een 2D-weergave wordt omgezet. Deze bestaan uit filters (zoals objecttype en materialen), opmaakeigenschappen (lijnstijl, penbreedte en kleur) en de items die moeten worden weergegeven (hartlijn, omtrek en doorsnede).

Daarnaast kunnen de functies voor het automatisch labelen en dimensioneren van openingen, ankerbouten en gordingen in de tekenstijlen worden gedefinieerd.

Het belangrijkste deel van algemene overzichtstekeningen zijn de vier stijlmanagers:

 • Tekenstijlmanager
 • Labelstijlmanager
 • Maatstijlmanager voor maatlijnen
 • Arceringsstijlmanager

Tekenstijlen worden beheerd met een standaarddatabasemanager van SCIA Engineer. Hierdoor kunnen de stijlen makkelijk naar andere projecten worden overgezet en door verschillende gebruikers worden gedeeld.

Tekenmanager

In de tekenmanager worden alle beschikbare doorsneden en planzichten beheerd. Dit hulpprogramma heeft twee doelen:

 • Basiseigenschappen (zoals schaal, voorvoegsel van afbeeldingsnaam en opties voor verborgen lijnen) kunnen worden gewijzigd. Weergavevariabelen (zoals weergaverichting, diepte van de doorsnede, horizontale offset en doorsnedevlakverschuiving) kunnen worden ingesteld.
 • Tekeningen kunnen in de 2D-editor worden geopend en aangepast door bijvoorbeeld extra afmetingen toe te voegen of labels te verplaatsen.

Afbeeldinggalerij: efficiënt werken met afbeeldingen

Afbeeldingen die zijn gegenereerd door programmawizards of zijn opgeslagen via het grafische venster, worden verzonden naar de bibliotheek met afbeeldingen die 'afbeeldinggalerij' wordt genoemd. U ziet een voorbeeldweergave van alle afbeeldingen en u kunt de eigenschappen van de afbeeldingen bewerken. Elke afbeelding kan worden aangepast in de interne grafische editor. U kunt maatlijnen, teksten en grafische standaardvormen toevoegen en de dikte, stijl en kleur van lijnen aanpassen. Via de laagmanager kunnen geselecteerde onderdelen van de afbeelding worden ingesteld als 'verborgen' of 'bevroren'. Indien slechts een deel van de constructie moet worden weergegeven, kunnen de instellingen voor 3D-clipping en afbeeldingsranden worden aangepast. De galerij-editor kan ook worden gebruikt als handig tekenhulpmiddel voor het maken van 2D-afbeeldingen en diagrammen.

PaperSpace: hulpmiddel voor definitieve algemene overzichtstekeningen

U kunt de uiteindelijke lay-out van de tekening bepalen in de PaperSpace-editor. De PaperSpace-omgeving kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • afbeeldingen uit de galerij invoegen;
 • afbeeldingen invoegen uit een bestand dat in de interne bestandsindeling van SCIA Engineer (EP3, EP2, EPD) is opgeslagen;
 • bitmapafbeeldingen (BMP) invoegen;
 • grafische basisentiteiten (lijnen, krommen, teksten) invoegen;
 • vlakdoorsnede-entiteiten invoegen, zoals doorsneden (lijnraster) of planzichten (verdieping);
 • documentitems invoegen: alle tabellen die in het document beschikbaar zijn, kunnen ook in de paper worden ingevoegd.

In de grafische omgeving van de PaperSpace-editor kunnen snel stempels worden gemaakt met onder meer ingevoegde logo's, automatische teksten en frames. Elke tekening kan worden opgeslagen als sjabloon. In combinatie met 'automatische teksten' (zoals projectnaam, auteur, datum en tijd) is dit een zeer efficiënte manier om kwalitatief hoogwaardige automatische tekeningen te produceren.

Alle afbeeldingen die in de tekening worden ingevoegd, behouden hun 3D-informatie. Hierdoor is het mogelijk om extra wijzigingen in de eigenschappen (zoals schaal, rendering- of verborgen lijnmodus en weergaverichting) aan te brengen.

 


Vereiste modules:

 • sen.00