Menu
1
2
3
4

SCIA Engineer - Technische Specificaties

Primaire tabs

SCIA Resource Centre

SCIA Engineer is een zeer uitgebreide structurele analyse en ontwerp software. Om de details van al zijn functies te ontdekken, nodigen wij u uit om het specifieke SCIA Resource Centre te bezoeken.
SCIA's Resource Centre bevat factsheets van alle beschikbare modules, technische artikelen, benchmarks, certificaten en nog veel meer.
 

SCIA Ontwerp Normen

SCIA Engineer biedt een breed scala van internationale ontwerp normen. Ga naar SCIA's Resource Centre, om een gedetailleerd overzicht van alle ondersteunde constructieve ontwerp normen in SCIA Engineer te zien.

Hier zijn de belangrijkste codes ondersteund. Voor meer informatie, volg de onderstaande links.

 • EN (Eurocodes en Nationale Bijlagen)
 • IBC (Amerikaanse norm)
 • ABNT - NBR (Braziliaanse norm)

 

Algemene kenmerken

 • SCIA Engineer is één softwaretoepassing waarin alle fasen van het ontwerpproces zijn geïntegreerd: modelleren, berekenen, ontwerp en normcontroles, tekeningen en uitvoer
 • Het is geschikt voor alle soorten constructies van eenvoudige dagdagelijkse taken tot complexe en uitdagende projecten
 • Standaard Windows-gebruikers-interface met menu's, mapstructuren, dialoogvensters, grafische vensters en andere standaard besturingselementen
 • Onbeperkt aantal gelijktijdig geopende projecten en vensters
 • Snelle 3D rendering, standaard 3D weergave of perspectiefprojectie
 • Eenvoudige aanpassing van de kijkrichting en in-/uitzoomen met muis-sneltoetsen
 • Hulpmiddelen voor het werken met grote projecten: lagen, knipdoos, activiteit
 • Slimme tools voor het selecteren van entiteiten, die werken in een 3D grafisch venster
 • Algehele controle over weergegeven entiteiten en symbolen: lokale assen, oppervlakken, beschrijvingen, randvoorwaarden, belastingen, aanvullende gegevens zoals lokale niet-lineariteiten enzovoort
 • Ingebouwde bibliotheken die u zelf kunt uitbreiden met gemeenschappelijke eigenschappen zoals materialen, doorsneden, niet-lineaire functies, dynamische spectra enzovoort
   

Modelleren

 • Gebruiksvriendelijke grafische omgeving voor direct modelleren in 3D
 • Geautomatiseerde controles en conversies voor geïmporteerde modellen
 • Parametrische modellering voor repetitieve en optimaliseringstaken
 • Berekenings- en constructiemodel geïntegreerd in één project om tijd te besparen en de kans op fouten als gevolg van de uitwisseling van gegevens met architecten/tekenaars tot een minimum te beperken
 • Bibliotheek van commerciële en typische doorsneden, geïntegreerde ontwerpcomponent voor een algemene doorsnede
 • Liggers en kolommen met elke geometrie: recht, gebogen, willekeurig gevormd, met een doorsnede die varieert over de lengte of met openingen
 • Platen, wanden en schalen kunnen vlak of gebogen zijn, desgewenst met openingen, subregio's of met een variabele dikte
 • Platen met ribben, platen samengesteld uit prefab-elementen
 • Lijnrasters en verdiepingen voor doelmatiger werken met grote modellen
 • Bibliotheek met voorgedefinieerde constructiedelen: raamwerk, vakwerk, spiraalvormige hellingen, koepel, buisellebogen, tanks enzovoort
 • Hulpentiteiten zoals lijnen, grafieken, volumes, teksten, dimensielijnen
 • Snel modelleren van stalen verbindingen
 • Mogelijkheid om geselecteerde entiteiten, zoals bouwkundige objecten, van de berekening uit te sluiten
 • Het 3D model kan grafisch worden gedefinieerd in het grafische venster of numeriek via de geïntegreerde Tabel editor
 • Parametrisch modelleren
 • Geautomatiseerde detectie van conflicten
   

Randvoorwaarden en belasting

 • Talloze soorten steunpunten die de werkelijke randvoorwaarden weergeven
 • Directe invoer van alle soorten lasten: puntlasten of verdeelde lasten, thermische belastingen, bewegende lasten, vrije lasten, opgelegde verplaatsingen
 • Belastingsgeneratoren voor wind- en sneeuwlasten, automatische verdeling van de belasting naar lastdragende staven
 • Kracht-, moment-, thermische, verplaatsings-, sneeuw-, wind-, grond- en verkeerslasten
 • Dynamische belastingen: harmonisch, seismisch, tijd-historiek (bvb. explosies)
 • Massa's en dempers voor dynamische belasting
 • Projectie van gespecificeerde lasten naar alle entiteiten die zich in de gegeven richting en binnen het gedefinieerde bereik bevinden
 • Generatoren voor 2D wind- en sneeuwlast op raamwerken
 • Generator van 3D windlast op gebouwen
 • Automatische verdeling van oppervlaktelasten naar lastdragende elementen (bijvoorbeeld voor windlast op vensters/deuren, vloerlasten enzovoort)
 • Normgedefinieerde en gebruikergedefinieerde belastingscombinaties
 • Lastgroepen en belastingklassen voor doelmatiger werken
 • Breed scala aan randvoorwaarden: scharnieren (lineaire/niet-lineaire), kruisende staven, vaste bindingen, openingen, steunpunten (vaste/lineaire/niet-lineaire/enkel-druk, wrijving)
 • Automatische verbinding van individuele entiteiten voor een correct model
   

Presentatie van resultaten

 • Heldere en uitgebreide presentatie van resultaten in grafische en tabelvorm
 • Gedetailleerde rapporten en diagrammen voor afzonderlijke staven, selecties, doorsneden enzovoort
 • Eenvoudige voorbereiding van uitvoerdocumenten met afbeeldingen, tabellen en additioneel commentaar
 • Diagrammen van resultaten getekend op het model in het 3D grafische venster
 • Resultaattabellen worden gesynchroniseerd met het 3D venster en kunnen naar een spreadsheet worden verzonden voor verdere verwerking.
 • Weergave van standaard resultaten van een eindige-elementenberekening: interne krachten, spanningen, verplaatsingen, reacties.
 • Resultaten van lasten, reacties, krachten in doorsneden
 • Gedetailleerde evaluatie van resultaten en diagrammen per staaf(reeks)
 • Volledige controle over de hoeveelheid informatie die wordt weergegeven dankzij activiteiten, filters per laag, jokertekens, selecties enzovoort
 • Voor liggers: diagrammen, resultanten, lokale en globale extremen, resultaat in gedefinieerde vezels, herverdeling van buigende momenten op doorgaande liggers
 • Voor platen: isobanden/isolijnen, doorsneden, resultanten, lokale en globale extremen
 • Middelingszones voor het afvlakken van de resultaatpieken boven afzonderlijke punten
 • Integratiestroken voor het integreren van spanningen op 2D oppervlakken in equivalente 1D interne krachten
   

EEM-generatie en -berekening

 • Snelle en robuuste eindige-elementensolver met automatisch genereren van het eindige-elementennet voor elke geometrie
 • Geavanceerde types berekeningen waaronder bouwfasen, niet-lineariteit, dynamica, tijdsafhankelijke en sequentiële berekening
 • Automatische aansluiting van bouwkundige objecten voor een correct EEM-model
 • Door de gebruiker stuurbare verfijning van het gegenereerde eindige-elementennet
 • Enkelvoudige berekening of batchproces van verscheidene types berekeningen
 • Statische berekening: lineair, niet-lineair, lokale niet-lineariteiten, initiële imperfecties, plastische berekening, grote verplaatsingen (kabels)
 • Dynamica: eigenwaardes, berekening van harmonische, seismische en algemene dynamische belasting (tijd-historiek)
 • Stabiliteitsberekening: lineaire en niet-lineaire berekening voor het bepalen van globale knikmodes
 • Bouwfase analyse: lineair en niet-lineair
 • Korte termijn- en lange termijn verliezen voor voorgespannen elementen
 • Tijdsafhankelijke analyse:  exacte interpretatie van lange termijn effecten zoals kruip, scheur, krimp, relaxatie, voorspanverliezen in kabels in voorgespannen constructies
 • Sequentiële berekening waarin twee types berekeningen worden gecombineerd bvb. stabiliteits- of dynamische berekening gebaseerd op de resultaten van een niet-lineaire berekening
 • Berekening met afwezige staven of steunpunten voor vereenvoudigde bouwfasen of toevallige situaties
 • Membranen: oppervlakken zonder drukstijfheid
 • Orthotrope plaatelementen
 • Gemetselde of gladde betonnen oppervlakken zonder trekstijfheid (enkel druk)
 • Interactie tussen ondergrond en constructie
 • Funderingen op staal, opleggingen (ondergrond)
 • Voorspanning: voor- en naspanning
   

Normontwerp en -controles

 • Uitgebreide oplossing voor standaardmaterialen: beton, staal, staal-beton, aluminum, hout.
 • Combinatie van meerdere materialen in één project.
 • Normcontroles volgens talloze internationale en nationale bouwkundige normen.
 • Alle beschikbare normcontroles direct geïntegreerd in het programma
 • Internationale (IBC, Eurocode) en nationale normen (BS, DIN, ONORM, NEN, BAEL, SIA, CSN, STN enz.) beschikbaar
 • Wapeningontwerp, scheurcontrole voor liggers, kolommen, platen en wanden
 • Uitgebreide betoncontroles: weerstand, verplaatsingen, scheuren, slankheid, ponsen, dragende oppervlakken, brandwerendheid
 • Gewapend en voorgespannen beton (voor- en nagespannen)
 • Controles van platen met ribben
 • Speciale elementen: kanaalplaten, bollenplaatvloeren
 • Herverdeling van buigende momenten op doorgaand betonnen balken
 • Exporteren van wapening naar CAD-programma's voor verdere detaillering
 • Ontwerp en optimalisatie van stalen profielen, rekening houdend met spanningen, knikken, kippen, uitbuilen, laterale torsieknik enz.
 • Complete staalcontroles: weerstand, verplaatsingen, slankheid, brandwerendheid, steigers, raatliggers
 • Staalverbindingen momentvast, scharnierend, diagonalen, in raamwerken en vloeren. Met tekening van montage en onderdelen
 • Aluminium controles inclusief steigers
 • Heldere en duidelijke invoer van normparameters
 • Presentatie van resultaten in grafieken en tabellen
 • Mogelijkheid om resultaten te verwerken in externe toepassingen dankzij koppelingen met MS Excel en XML
 • Autodesign: optimalisatie van stalen doorsneden, wapening in betonnen doorsneden, stalen verbindingen
 • Globale optimalisatie van door de gebruiker gedefinieerde parameters van het 3D model (bvb keuze profiel, algemene vorm, positie van steunpunten, positie van toegepaste lasten enzovoort)
   

Documenten en tekeningen

 • Het bedrijfseigen document met tabellen, afbeeldingen en vrije tekst voorziet in een uitgebreide documentatie van het project
 • De Afbeeldinggalerij en de Paperspace vergemakkelijken grafische uitvoer
 • Met geautomatiseerde algemene overzichtstekeningen kunnen tekeningen snel en eenvoudig worden opgezet
 • Er kunnen één of meerdere uitvoerdocumenten worden gemaakt voor één project
 • Het document bestaat uit tabellen, afbeeldingen en vrije tekst
 • De mate van detaillering in de tabellen wordt geregeld met de Tabelsamensteller
 • ChapterMaker helpt bij het ordenen van de informatie
 • Op aanvraag bijwerken van het document na het aanbrengen van wijzigingen in het model
 • Mogelijkheid om het model te wijzigen via het document (bijvoorbeeld door het bewerken van een knoopcoördinaat in de documenttabel wordt de knoop in het model verplaatst)
 • Exporteren in veelgebruikte formaten: PDF, RTF, HTML, XML
 • Afbeeldinggalerij voor het opslaan en bewerken van afbeeldingen van het 3D model, inclusief resultaten ; alles wordt bijgewerkt na wijzigingen in het 3D model
 • Paperspace voor het samenstellen van tekeningen inclusief sjablonen waarmee op eenvoudige wijze een bedrijfsopmaak kan worden gegenereerd
 • Geautomatiseerd algemene overzichtstekeningen voor tekeningen in voorgedefinieerde doorsneden en planzichten
 • Automatisch aanmaken van beschrijvingen en afmetingen in de algemene overzichtstekeningen
 • Bibliotheken van tekeningstijlen voor de geautomatiseerde algemene overzichtstekeningen
 • Op verzoek bijwerken van alle uitvoer (document, afbeeldingen in Afbeeldinggalerij, Paperspace-tekeningen) na wijzigingen in het model
   

Bouwkundige BIM en interoperabiliteit

 • Integratie van het volledige ontwerpproces van concept tot ontwerp en detaillering.
 • Met True Analysis is het mogelijk zowel de bouwkundige als rekenmodellen in één project af te handelen.
 • Open communicatie dankzij de ondersteuning van een breed scala aan bestandsformaten
 • Soepele uitwisseling van gegevens tussen architecten, bouwkundig ingenieurs en tekenaars.
 • Slimme uitwisseling van gegevens tussen BIM-toepassingen.
 • Open BIM voor soepele uitwisseling van gegevens via de gecertificeerde IFC 2x3-interface
 • Interfaces voor veelgebruikte industriële bestandsformaten bij importeren en exporteren: SDNF, DStV, Step Steel, DWG, DXF, VRML
 • Ondersteuning van algemene bestandsformaten: XML, MS Excel, ASCII, RTF, PDF, 3D PDF, HTML
 • True Analysis = één project bevat zowel het CAD-model als het rekenmodel
 • Structural2Analysis = automatische uitlijning van het bouwkundige CAD-model op het rekenmodel
 • Staafherkenner = automatische herkenning van liggers, kolommen, platen en wanden uit een geïmporteerd referentiemodel
 • Round-Trip Engineering met Allplan voor zowel geometrie en wapening
 • Koppelingen met Revit Structure, Tekla Structures, ETABS
 • Doelmatig beheer van wijzigingen in het model: markering van toegevoegde, verwijderde, gewijzigde entiteiten met de optie om afzonderlijke wijzigingen te aanvaarden of te weigeren
 • Controle op conflicten (collision) tussen objecten: met name nuttig bij het combineren van modellen afkomstig van verscheidene bronnen
 • Voor prefab-platen, optioneel exporteren van één paneel voor gedetailleerde beoordeling, inclusief de resultaten van de algehele berekening van het hele model
 • Importeren van profieldoorsneden uit DWG, DXF
 • Importeren, exporteren en samenvoegen van geselecteerde delen van het model tussen verschillende projecten
 • Exporteren van isolijnen van resultaten van betonontwerpwaarden naar DWG-, DXF-, ASF-bestanden

 

Wat onze klanten zeggen

Wat onze klanten zeggen

De integratie van geavanceerde niet-lineaire analyse en multimateriaalontwerp met fysieke constructiemodellering is uniek. SCIA Engineer is compatibel met diverse andere software, zoals Revit Structures, en is daarmee gewoon onmisbaar.

Tom Webster, Principal Engineer

AECOM

Wat onze klanten zeggen

Wat onze klanten zeggen

SCIA Engineer kan uitstekend omgaan met schaalelementen met Booleaanse intersecties. Voor grote civiele bouwprojecten is hiermee een nauwkeurige analyse van verbindingen en puntlasten mogelijk, wat voor een hogere kwaliteit en een nieuw niveau van structurele analyse zorgt.

André Mansur, Engineering supervisor

Odebrecht