Skočiť na hlavný obsah

Ste pripravení na druhú generáciu Eurokódov?

Detail o Ste pripravení na druhú generáciu Eurokódov?

 • Dátum 20/01/2022
 • Kategórie
Eurocodes

Hoci snaha o zjednotenie je určite na mieste, zhodneme sa na tom, že Európa je stále ešte značne nesúrodou zmesou rôznych predpisov a systémov. Výnimkou nebolo ani stavebníctvo, teda až do zavedenia eurokódov. S prvou generáciou eurokódov zaviedla Európska únia komplexný legislatívny a regulačný rámec pre oblasť stavebníctva. Po 20 rokoch nastal čas na zásadnú aktualizáciu: druhú generáciu.   

Prvé kroky boli urobené už v roku 1975 s cieľom odstrániť technické prekážky obchodu a harmonizovať špecifikácie prostredníctvom technických pravidiel. V prvej fáze mali eurokódy slúžiť ako alternatíva k národným predpisom platným v jednotlivých krajinách, a nakoniec ich mali úplne nahradiť. 
  
Ako prostriedok na preukázanie zhody stavebných a inžinierskych diel obsahujú eurokódy 10 noriem (EN 1990-1999), z ktorých každá je rozdelená do niekoľkých častí. Celkovo existuje 58 týchto častí. 

Eurocodes
Obrázok 1: štruktúra prvej generácie eurokódov 

Ako sa dá u tak rozsiahleho referenčného diela očakávať, jeho tvorba neprebieha cez noc. Nasledujúca časová os poskytuje predstavu o mechanizme, ktorý stojí za prípravou noriem: 

 • Na norme pracuje projektový tím, ktorý zašle konečný návrh podvýboru. 
 • Počas nasledujúceho obdobia má podvýbor možnosť preskúmať obsah. 
 • Po prijatí konečného návrhu organizuje Európska normalizačná organizácia CEN (Comité Européen de Normalisation) formálne hlasovanie a ratifikáciu. Výsledkom je dátum dostupnosti schválenej európskej normy. 
 • Národný normalizačný orgán začne preklad. 
 • Obdobie národnej kalibrácie: Členský štát by mal stanoviť národne stanovené parametre maximálne do dvoch rokov po dátume dostupnosti. Na konci tohto obdobia národný normalizačný orgán uverejní národnú verziu eurokódu s národnou prílohou. 
 • Počas obdobia koexistencie, ktoré začína na konci obdobia národnej kalibrácie, možno časť eurokódu používať súbežne s predchádzajúcim národným systémom. Obdobie koexistencie balíčka eurokódov trvá maximálne tri roky po vydaní poslednej národnej časti balíčka. 

Ambiciózny projekt zjavne priniesol svoje ovocie: odhaduje sa, že normy pre navrhovanie používa viac ako 500 000 statikov v Európe aj v iných častiach sveta. Stavebníctvo sa však neustále vyvíja a s ním aj eurokódy. Aby bolo možné držať krok s novými metódami, materiálmi, regulačnými požiadavkami a spoločenskými potrebami, je nutný trvalý rozvoj. Preto Európska komisia v decembri 2012 poverila CEN vypracovaním druhej generácie. 

Hlavné ciele tejto druhej generácie sú nasledujúce: 

 • zvýšiť jednoduchosť používania, 
 • začleniť nové požiadavky na konštrukciu, realizáciu a robustnosť, 
 • znížiť množstvo národne stanovených parametrov, 
 • vypracovať niekoľko nových častí, ktoré poskytnú usmernenia pre: 
  • posudzovaní a modernizácii existujúcich konštrukcií, 
  • konštrukčné sklo, 
  • zaťažení konštrukcií od atmosférickej námrazy, vĺn a prúdov. 
Eurocodes
Obrázok 2: štruktúra druhej generácie 

V akej fáze sa teraz nachádzame? Projektové tímy dokončili prípravu druhej generácie v roku 2021. V roku 2026 by mali byť posledné normy sprístupnené Národným normalizačným orgánom, aby mohla byť prvá generácia úplne a oficiálne nahradená generáciou druhou v roku 2028. Návrh prEN 1993-1-1:2020 Eurokód : Navrhovanie oceľových konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy bol napríklad sprístupnený v septembri 2020 ako prvý z eurokódov 3. Návrhy úplne nového Eurokódu 11 pre konštrukčné sklo, budú vydané v roku 2023. Cieľom je, aby posledné normy boli k dispozícii pre Národné normalizačné orgány v roku 2023. 
  
Rovnako ako prvá generácia ovplyvňovala stavebníctvo v uplynulých dvadsiatich rokoch, bude druhá generácia určite definovať náš spôsob výstavby na ďalších 20 rokov. SCIA ako popredný dodávateľ softvéru pre statiku v Európe bola priekopníkom pri implementácii prvej generácie eurokódov (vrátane dôležitých národných príloh) a túto priekopnícku úlohu prevezme aj pri druhej generácii.  

 

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.