Skočiť na hlavný obsah

Nové funkcie v programe SCIA Engineer 22 – návrh ocele a dreva

  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Kategória Nové funkcie podľa verzie
  • Licencia Trvalé, Subscription

Návrh ocele

Súhrnný výstup ocele podľa eurokódu

Jedna z troch položiek, za ktorú zákazníci najčastejšie hlasovali v prieskume týkajúcom sa verzie 22, bolo rozšírenie súhrnného výstupu ocele podľa eurokódu o ďalšie informácie pre kontrolné úrady. Na základe spätnej väzby od našich zákazníkov sme pridali alebo vyladili tieto položky:

  • Pre každý posudok sa zobrazuje návrhová sila, hodnota odolnosti a zodpovedajúci jednotkový posudok.
  • Použité vnútorné sily pre kombinované posudky stability a ich poloha na prvku sa zobrazuje spolu s interakčnými súčiniteľmi. 
  • Pridané boli vlastnosti materiálu a pôsobiace súčinitele spoľahlivosti. 
  • Do jednotkových posudkov bolo pridané farebné označovanie na rýchlejšiu detekciu dôležitých výstupných hodnôt.
  • Výstup sa vždy zmestí na jednu stranu veľkosti A4.

Excentricita stredu šmyku

Verzia 22 programu SCIA Engineer ponúka úplne novú možnosť na zohľadnenie excentricity stredu šmyku prierezov priamo počas analýzy konečného prvku. V predchádzajúcich verziách bolo možné zohľadňovať účinky iba v prostredí vyhodnocovania výsledkov alebo prostredníctvom ručného zadávania zaťažení s požadovanou mierou excentricity. 
Dnes je to možné vykonávať jednoducho výberom novej možnosti Zanedbať excentricitu stredu šmyku v nastavení riešiča. 

Po aktivovaní tejto možnosti sa excentricita stredu šmyku zanedbáva a výsledky analýzy ostávajú rovnaké ako v predchádzajúcich verziách. Poloha stredu šmyku sa zohľadňuje rovnako ako ťažisko, a preto zaťaženie pôsobiace na tomto ťažisku nebude generovať žiadne ďalšie krútenie, a to aj v prípade asymetrických prierezov. 
Obrázok nižšie zobrazuje deformáciu U profilu pod vlastnou tiažou ako v predchádzajúcich verziách, pričom excentricita stredu šmyku sa zanedbáva.

steel design shear centre

Ak je táto možnosť deaktivovaná, čo je v programe SCIA Engineer 22 predvolenou možnosťou, poloha stredu šmyku sa v analýze zohľadňuje riadne. Zaťaženie v ťažisku prierezu so stredom šmyku umiestnenom mimo ťažiska vytvorí krútiace účinky. 
Obrázok nižšie zobrazuje deformáciu U profilu pod vlastnou tiažou vo verzii 22, pričom sa zohľadňuje excentricita stredu šmyku.

steel design shear centre

Od verzie 22 sa excentricita stredu šmyku zohľadňuje predvolene pre všetky nové projekty.

Aký je rozdiel vo výsledkoch predchádzajúcej a novej možnosti?  

V predchádzajúcich verziách analýza nedokázala zohľadniť polohu stredu šmyku. Pri zobrazovaní vnútorných síl v ponuke s výsledkami bola k dispozícii možnosť vypočítať a pridať z tejto excentricity ďalšie krútenie do zobrazovaných síl. Avšak tieto prídavné sily neboli zohľadnené v premiestneniach a posudkoch návrhu. Nemali teda žiadny vplyv na prvky, ku ktorým boli pripojené. 
Táto nová možnosť zohľadňuje polohu stredu šmyku priamo v analýze, čo vedie k výsledkom, ktoré už obsahujú dodatočné účinky. To znamená, že dodatočné účinky sa zohľadnia aj v návrhu premiestnení a materiálu. 

Je možné tento účinok pre konkrétne rezy zanedbať? 

Zanedbanie dodatočných účinkov pre konkrétne prierezy je možné. Dosiahnete to prepísaním výpočtu polohy šmyku v dialógu prierezu a zmenou súradníc na 0:0, aby došlo k zhode s ťažiskom. Takto sa zanedbá excentricita konkrétneho prierezu.

Posudok ocele podľa normy AISC v 64-bitovej verzii

Úplne nová implementácia normy AISC 360: 2016 je teraz dostupná v 64-bitovej verzii programu SCIA Engineer 22. Tieto zmeny sú zjavné už pred otvorením posudkov. V dialógu prierezu je k dispozícii detailný náhľad klasifikácie. 

V úplne vynovenom nastavení ocele podľa normy AISC môžete vybrať prístup pre výpočet a upraviť všetky ostatné nastavenia. 

Posudok sa môže vykonať, keď sa nastavenia nastavia správne. Výsledky je možné podrobne vyhodnotiť vďaka novým detailným výstupom so vzorcami. Zobraziť sa môžu všetky použité vzorce, rozhodnutia a hodnoty, ako aj odkazy na príslušné články noriem.

Návrh hliníkových prvkov pre MSP v 64-bitovej verzii

Posúdenie MSP pre hliníkové prvky bolo vylepšené a prevedené do 64-bitovej verzie. Ponúka rovnaké možnosti ako pri iných materiáloch: nastavenie limitov pre diel, navrhovanie nadvýšok, samostatné limity pre premenné a celkové zaťaženia.

Timber design

Orthotropy for CLT panels

Calculation of stiffness parameters for cross-laminated timber panels is not an easy task, and yet the correct orthotropic stiffness is essential for an accurate calculation of internal forces in the structure. 

While SCIA Engineer was already capable of considering the orthotropic behaviour for CLT, this procedure has been immensely simplified with the introduction of a new orthotropy type: “Cross laminated timber”. You set your 2D member to an orthotropic behaviour and open the orthotropy menu. There, you can select the new orthotropy type. 

Simply choose your material, number of layers, the layer thicknesses and SCIA Engineer will calculate and apply all the corresponding stiffness parameters to your model. It is the first small step into a comprehensive solution for timber structures. 

SCIA Engineer free trial

Vyskúšajte SCIA Engineer sami

Objavte, ako vám náš softvér a naše služby môžu pomôcť zefektívniť vašu prácu. Vyskúšajte zadarmo 30-dennú skúšobnú verziu.

Stiahnuť plnú 30-dňovú skúšobnú verziu

Požiadať o cenovú ponuku pre SCIA Engineer

Pre viac technických informácií kontaktujte našu podporu