Přejít k hlavnímu obsahu

Novinky ve verzi SCIA Engineer 22 - návrh ocelových a dřevěných prvků

 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Nové funkce podle verze
 • License Trvalé, Subscription

Návrh ocelových prvků

Souhrnný výstup pro posudek ocelových prvků podle Eurokódu

Jedním ze tří vylepšení, která byla zvolena uživateli v pravidelné anketě, bylo rozšíření souhrnného výstupu pro posudek ocelových prvků podle Eurokódu o více informací potřebných pro kontrolní orgány. Na základě zpětné vazby od našich uživatelů jsme přidali následující položky:

 • Pro každý normový posudek jsou zobrazeny návrhové síly, únosnost a odpovídající jednotkový posudek.
 • Vnitřní síly použité pro kombinované posudky stability a jejich poloha na dílci jsou uvedeny spolu s interakčními součiniteli. 
 • Byly přidány materiálové charakteristiky a použité součinitele bezpečnosti. 
 • Jednotkové posudky využívají barevné rozlišení pro zvýraznění důležitých hodnot.
 • Výstup se vždy vejde na jednu stránku A4.
   

Excentricita středu smyku

SCIA Engineer 22 přichází se zcela novou možností, jak uvažovat excentricitu středu smyku v konečně-prvkovém výpočtu. V předchozích verzích bylo možno uvažovat účinky excentricity pouze ve vyhodnocení výsledků nebo přes ručně zadané zatížení s požadovanou excentricitou. 
Dne se vše provede jednoduše v nastavení řešiče pomocí volby „Zanedbat excentricitu středu smyku“. 

Po aktivování této volby je excentricita středu smyku zanedbána a výsledky jsou stejné jako u předchozích verzí. Poloha středu smyku se uvažuje totožná s polohou těžiště a zatížení aplikované do těžiště proto nezpůsobuje přídavné kroucení – ani pro nesymetrické profily. 
Obrázek ukazuje deformaci U-průřezu zatíženého vlastní tíhou, jak vycházela v předchozích verzích, kdy byla excentricita středu smyku zanedbávána.

steel design shear centre

Pokud uvedenou volbu vypneme, což je výchozí nastavení ve verzi 22, je poloha středu smyku ve výpočtu uvažována správně. Zatížení působící v těžišti se středem smyku mimo těžiště tak způsobuje krouticí účinky. 
Obrázek ukazuje deformaci U-průřezu zatíženého vlastní tíhou, jak vychází ve verzi 22, kdy je excentricita středu smyku zohledněna.

steel design shear centre

Počínaje verzí 22 je ve výchozím nastavení excentricita středu smyku uvažována pro každý nový projekt.

Jaký je rozdíl ve výsledcích mezi předchozím a novým přístupem?  

V předchozích verzích nedokázal výpočet polohu středu smyku zohlednit. Při zobrazení vnitřních sil byla k dispozici možnost spočítat přídavné kroucení od excentricity. Tyto přídavné síly však nebyly uvažovány pro výpočet deformací ani pro posudky a neměly žádný vliv na připojené prvky. 
S novou volbou se excentricita středu smyku uvažuje přímo ve výpočtu a výsledky tak obsahují i tyto přídavné účinky. To znamená, že tyto přídavné účinky jsou uvažovány i při výpočtu deformací a při posudcích. 

Je možné zanedbat tento vliv pro určité průřezy? 

Pro určité průřezy je možné přídavné účinky zanedbat. Toho lze dosáhnout změnou nastavení v dialogu průřezu, kde se změní poloha středu smyku na „0, 0“, čímž se jeho poloha ztotožní s polohou těžiště. Touto cestou je u daného průřezu excentricita zanedbána.

Posudek ocelových prvků podle AISC v 64-bitové verzi

V 64-bitové verzi SCIA Engineer 22 je nyní nabízena zcela nová implementace AISC 360: 2016. Změny jsou patrné již před otevřením posudků. V dialogu průřezů je přidán náhled na detailní klasifikaci. 

V přepracovaném nastavení pro AISC můžete vybrat metodu posudku a nastavit další parametry. 

Po zadání všech hodnot lze provést posudek. Výsledky jsou velmi podrobné a jsou uspořádány v detailním výstupu, který ukazuje i použité vzorce. Vypsat lze každý použitý vzorec, každý aplikovaný předpoklad, každou dosazenou a spočtenou hodnotu i odkazy na použité články normy.

Návrh hliníkových prvků na MSP v 64-bitové verzi

Posudek MSP pro hliníkové prvky byl vylepšen a převeden do 64-bitové verze. Nabízí stejné možnosti jako pro další materiály: nastavení limitů pro dílec, návrh nadvýšení, samostatné limity pro proměnné a celkové zatížení.

 

Návrh dřevěných prvků

Ortotropie pro panely z křížem lepeného dřeva

Výpočet parametrů tuhosti pro křížem lepené dřevo není jednoduchý úkol. Nicméně, správné vyčíslení ortotropní tuhosti je zásadní pro správný výpočet vnitřních sil v konstrukci. 

Přestože SCIA Engineer již dříve dokázal uvažovat ortotropní chování panelů z křížem lepeného dřeva, celý postup byl zásadně zjednodušen zavedením nového typu ortotropie: „Křížem lepené dřevo“. Požadovanému 2D dílci nastavíte ortotropní chování a otevřete nabídku ortotropie. Tam vyberete nový typ ortotropie. 

Jednoduše zvolíte materiál, počet vrstev, jejich tloušťky a SCIA Engineer spočte příslušné tuhosti a přiřadí je modelu. Jedná se o první krok na cestě ke kompletnímu řešení pro dřevěné konstrukce. 

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu