Menu

SCIA Engineer 18

Tu si môžete stiahnuť najnovšiu verziu SCIA Engineer.

Tu nájdete tiež všetky predchádzajúce verzie SCIA Engineer 18 a návody pre inštalovanie novej inštalácie ako aj aktualizáciu existujúcej inštalácie. V nasledujúcej tabuľke si vyberte požadovaný typ informácie a materiálov …

Dôležité: Aktualizácia z verzie 16 alebo staršej na verziu 18? Najskôr si prečítajte toto...

 

Pred aktualizáciou SCIA Engineer prosím nezabudnite na aktualizáciu ochrany pre SCIA Engineer!

  • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie (  )
  • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera (  )

 

Verzia Štandardná inštalácia (exe) Inštalácia pre administrátorov (zip) * Poznámky k verzii
SCIA Engineer 18.1.1047  Setup  18.1.1047  Distribution Setup 18.1.1047  
SCIA Engineer 18.1.57  Setup  18.1.57  Distribution Setup 18.1.57  
SCIA Engineer 18.0.2033  Setup  18.0.2033  Distribution Setup 18.0.2033  
SCIA Engineer 18.0.1036  Setup  18.0.1036  Distribution Setup 18.0.1036  
SCIA Engineer 18.0.69  Setup  18.0.69  Distribution Setup 18.0.69  
SCIA Engineer 18 (64-bit)  Setup 18 (64-bit)  Distribution Setup 18 (64-bit)  

* This is the full setup of SCIA Engineer to be used by admins who want to install the same version on multiple PC's.

 

  EN NL FR DE CZ SK PT
System requirements and software compatibility                     
Installation guide for standalone licenses                n/a   
Installation guide for server and client licenses                n/a   
Installation guide for student license                n/a   
Update license guide for standalone licenses (black or purple USB key)    n/a          n/a   
Update license guide for server licenses (green USB key)    n/a          n/a   

 

Pred aktualizáciou SCIA Engineer prosím nezabudnite na aktualizáciu ochrany pre SCIA Engineer!

  • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie (  )
  • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera  (  )
  • Skúšobná verzia SCIA Engineer: pre vyskúšanie programu je potrebné nainštalovať špeciálnu inštaláciu ( )
  • Aktualizácia študentskej licencie: aktualizácia nie je potrebná  ( )

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
(Projekty z verzie 17 môžu byť otvorené vo verzii 18, ale projekty z verzie 18 nemôžu byť otvorené vo verzii 17)

SCIA Engineer 18 - 64-BITOVÁ VERZIA

64-bitová verzia SCIA Engineer ešte neobsahuje všetky funkcie a možnosti dostupné v štandardnej 32-bitovej verzii. Na doplnenie chýbajúcej funkcionality v 64-bitovej verzii pracujeme. Preto ju dnes doporučujeme len pre (veľmi) rozsiahle projekty, pre ktoré je už dostupná požadovaná funkcionalita.

Podrobnosti o podporovaných funkciách nájdete v nasledujúcej tabuľke...

32-bitová a 64-bitová verzia sú plne kompatibilné. Vďaka tomu sa môžete k 32-bitovej verzii kedykoľvek vrátiť aj potom, čo projekt zahájite v 64-bitovej verzii a neskôr zistíte, že potrebujete nejakú doteraz nepodporovanú funkciu.

Pre inštalovanie 64-bitovej verzie prosím použite tu uvedené odkazy.

Versia Štandardná inštalácia (exe) Inštalácia pre administrátorov (zip) * Poznámky k verzii
SCIA Engineer 18.1.1047 (64-bit) Setup 18.1.1047.64 Distribution Setup 18.1.1047.64  
SCIA Engineer 18.1.57 (64-bit) Setup 18.1.57.64 Distribution Setup 18.1.57.64  
SCIA Engineer 18.0.2033 (64-bit) Setup 18.0.2033.64 Distribution Setup 18.0.2033.64  
SCIA Engineer 18.0.1036 (64-bit) Setup 18.0.1036.64 Distribution Setup 18.0.1036.64  
SCIA Engineer 18.0.69 (64-bit) Setup 18.0.69.64 Distribution Setup 18.0.69.64  
Kategorie: 
Installation
Typ: 
Voľný užívateľ