SCIA Engineer 18

Tu si môžete stiahnuť najnovšiu verziu SCIA Engineer.

Tu nájdete tiež všetky predchádzajúce verzie SCIA Engineer 18 a návody pre inštalovanie novej inštalácie ako aj aktualizáciu existujúcej inštalácie. V nasledujúcej tabuľke si vyberte požadovaný typ informácie a materiálov …

Dôležité: Aktualizácia z verzie 16 alebo staršej na verziu 18? Najskôr si prečítajte toto...

 

Pred aktualizáciou SCIA Engineer prosím nezabudnite na aktualizáciu ochrany pre SCIA Engineer!

  • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie (  )
  • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera (  )

 

Verzia Štandardná inštalácia (exe) Kompletná inštalácia (zip) * Poznámky k verzii
SCIA Engineer 18.1.3103 Setup  18.1.3103 Distribution Setup 18.1.3103  + Cloud Protection
SCIA Engineer 18.1.3039 Setup  18.1.3039 Distribution Setup 18.1.3039  + Cloud Protection
SCIA Engineer 18.1.3035 Setup  18.1.3035 Distribution Setup 18.1.3035  
SCIA Engineer 18.1.2052 Setup  18.1.2052 Distribution Setup 18.1.2052  
SCIA Engineer 18.1.1047 Setup  18.1.1047 Distribution Setup 18.1.1047  
SCIA Engineer 18.1.57 Setup  18.1.57 Distribution Setup 18.1.57  
       
SCIA Engineer 18.0.2102  Setup  18.0.2102 Distribution Setup 18.0.2102  + Cloud Protection
SCIA Engineer 18.0.2037 Setup  18.0.2037 Distribution Setup 18.0.2037  + Cloud Protection
SCIA Engineer 18.0.2033 Setup  18.0.2033 Distribution Setup 18.0.2033  
SCIA Engineer 18.0.1036 Setup  18.0.1036 Distribution Setup 18.0.1036  
SCIA Engineer 18.0.69 Setup  18.0.69 Distribution Setup 18.0.69  
       
SCIA Engineer 18.1.3103 (64-bit) Setup 18 (64-bit) Distribution Setup 18 (64-bit)  
SCIA Engineer 18 (64-bit) Setup 18 (64-bit) Distribution Setup 18 (64-bit)  

* Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch..

 

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru                     
Inštalačná príručka pre lokálnu licenciu                n/a   
Inštalačná príručka pre serverovú a klientsku licenciu                n/a   
Študentské licencie                n/a   
Aktualizácia lokálnej licencie (čierny alebo fialový USB kľúč)    n/a          n/a   
Aktualizácia plávajúcej licencie (zelený USB kľúč)    n/a          n/a   

 

Pred aktualizáciou SCIA Engineer prosím nezabudnite na aktualizáciu ochrany pre SCIA Engineer!

  • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie (  )
  • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč): postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera  (  )
  • Skúšobná verzia SCIA Engineer: pre vyskúšanie programu je potrebné nainštalovať špeciálnu inštaláciu ( )
  • Aktualizácia študentskej licencie: aktualizácia nie je potrebná  ( )

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
(Projekty z verzie 17 môžu byť otvorené vo verzii 18, ale projekty z verzie 18 nemôžu byť otvorené vo verzii 17)

SCIA Engineer 18 - 64-BITOVÁ VERZIA

64-bitová verzia SCIA Engineer ešte neobsahuje všetky funkcie a možnosti dostupné v štandardnej 32-bitovej verzii. Na doplnenie chýbajúcej funkcionality v 64-bitovej verzii pracujeme. Preto ju dnes doporučujeme len pre (veľmi) rozsiahle projekty, pre ktoré je už dostupná požadovaná funkcionalita.

Podrobnosti o podporovaných funkciách nájdete v nasledujúcej tabuľke...

32-bitová a 64-bitová verzia sú plne kompatibilné. Vďaka tomu sa môžete k 32-bitovej verzii kedykoľvek vrátiť aj potom, čo projekt zahájite v 64-bitovej verzii a neskôr zistíte, že potrebujete nejakú doteraz nepodporovanú funkciu.

Pre inštalovanie 64-bitovej verzie prosím použite tu uvedené odkazy.

Versia Štandardná inštalácia (exe) Inštalácia pre administrátorov (zip) * Poznámky k verzii
SCIA Engineer 18.1.3103 (64-bit) Setup 18.1.3103.64 Distribution Setup 18.1.3103.64  + Cloud Protection
SCIA Engineer 18.1.3039 (64-bit) Setup 18.1.3039.64 Distribution Setup 18.1.3039.64  + Cloud Protection
SCIA Engineer 18.1.3035 (64-bit) Setup 18.1.3035.64 Distribution Setup 18.1.3035.64  
SCIA Engineer 18.1.2052 (64-bit) Setup 18.1.2052.64 Distribution Setup 18.1.2052.64  
SCIA Engineer 18.1.1047 (64-bit) Setup 18.1.1047.64 Distribution Setup 18.1.1047.64  
SCIA Engineer 18.1.57 (64-bit) Setup 18.1.57.64 Distribution Setup 18.1.57.64  
       
SCIA Engineer 18.0.2033 (64-bit) Setup 18.0.2033.64 Distribution Setup 18.0.2033.64  + Cloud Protection
SCIA Engineer 18.0.2033 (64-bit) Setup 18.0.2033.64 Distribution Setup 18.0.2033.64  
SCIA Engineer 18.0.1036 (64-bit) Setup 18.0.1036.64 Distribution Setup 18.0.1036.64  
SCIA Engineer 18.0.69 (64-bit) Setup 18.0.69.64 Distribution Setup 18.0.69.64  
Kategorie: 
Installation
Typ: 
Voľný užívateľ
Tags: 
Service Packs, Version, Hidden