SCIA Engineer 19

Tu si môžete stiahnuť najnovšiu verziu SCIA Engineer.

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 19 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

Dôležité: Aktualizácia na verziu 19 z predchádzajúcich verzií ? Najskôr si prečítajte toto...

 

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
(Súbory z verzie 18 je možné otvoriť vo verzii 19, ale súbory z verzie 19 už nie je možné otvoriť vo verzii 18)

Pred aktualizáciou SCIA Engineer prosím nezabudnite na aktualizáciu ochrany pre SCIA Engineer!
Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

  • Aktualizácia na novú cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu )
  • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč) - tradičná ochrana: postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie (  )
  • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč) - tradičná ochrana: postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera (  )

 

   SCIA Engineer 32-BIT *
    Release 19.1.4034

 

 

 

   SCIA Engineer 64-BIT *
    Release 19.1.4034

 

 

 

 

 

 

 

* Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou

 

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe) Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 19.1.4034 (32-bit) Setup  19.1.4034 D-Setup 19.1.4034  
SCIA Engineer 19.0.2022 (32-bit) Setup  19.0.2022 D-Setup 19.0.2022  

 

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe) Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 19.1.4034 (64-bit) Setup  19.1.4034.64 D-Setup 19.1.4034.64  
SCIA Engineer 19.0.2022 (64-bit) Setup  19.0.2022.64 D-Setup 19.0.2022.64  
 

* Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou
1Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

 

NOVÁ CLOUDOVÁ OCHRANA SCIA  NEW

  EN NL FR DE CZ SK PT

Inštalačná príručka pre používanie novej cloudovej ochrany SCIA

  • Od SCIA Engineer 19
  • Tiež pre študentskú a skúšobnú verziu
         n/a    n/a n/a

 

TradiČNÁ OCHRANA

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačná príručka pre lokálnu licenciu                n/a   
Inštalačná príručka pre serverovú a klientsku licenciu                n/a   
Aktualizácia lokálnej licencie (čierny alebo fialový USB kľúč)    n/a    n/a    n/a n/a
Aktualizácia plávajúcej licencie (zelený USB kľúč)    n/a          n/a   

 

SystÉMOVÉ POŽIADAVKKY

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru                     

 

 

Kategorie: 
Installation
Typ: 
Voľný užívateľ
Tags: 
Hidden