SCIA Engineer 20

Najnovšia verzia

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 20 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

Dôležité: Aktualizácia na verziu 20 z predchádzajúcich verzií ? Najskôr si prečítajte toto...

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 19 je možné otvoriť vo verzii 20, ale súbory z verzie 20 už nie je možné otvoriť vo verzii 19.

Pred aktualizáciou SCIA Engineer prosím nezabudnite na aktualizáciu ochrany pre SCIA Engineer!
Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

  • Aktualizácia na novú cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu (  )
  • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč) - tradičná ochrana: postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie (  )
  • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč) - tradičná ochrana: postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera (  )

 

   SCIA Engineer 64-BIT
         Release 20.0.4012.64

 

 

 

 

 

Všetky verzie 20

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 20.0.4012.64 (64-bit) Setup  20.0.4012.64 D-Setup 20.0.4012.64  
SCIA Engineer 20.0.3019.64 (64-bit) Setup  20.0.3019.64 D-Setup 20.0.3019.64  
SCIA Engineer 20.0.2028.64 (64-bit) Setup  20.0.2028.64 D-Setup 20.0.2028.64  

 

32-BIT*

Verzia  Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 20.0.4012 (32-bit) Setup  20.0.4012 D-Setup 20.0.4012  
SCIA Engineer 20.0.3019 (32-bit) Setup  20.0.3019 D-Setup 20.0.3019  
SCIA Engineer 20.0.2028 (32-bit) Setup  20.0.2028 D-Setup 20.0.2028  

 

* Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou
1Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

 

 

Inštalačné príručky

CLOUDOVÁ OCHRANA SCIA  NOVÁ

  EN NL FR DE CZ SK PT

Inštalačná príručka pre používanie novej cloudovej ochrany SCIA

  • Od SCIA Engineer 19
  • Tiež pre študentskú a skúšobnú verziu
         n/a    n/a n/a

 

TradiČNÁ OCHRANA

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačná príručka pre lokálnu licenciu                n/a   
Inštalačná príručka pre serverovú a klientsku licenciu                n/a   
Aktualizácia lokálnej licencie (čierny alebo fialový USB kľúč)    n/a    n/a    n/a n/a
Aktualizácia plávajúcej licencie (zelený USB kľúč)    n/a          n/a   

 

SystÉMOVÉ POŽIADAVKKY

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru                     

 

Kategorie: 
Installation
Typ: 
Voľný užívateľ