Reference

Zde najdete všechny reference v jazyce, který je právě aktuální. Rádi bychom Vás také pozvali k prolistování referencí v jiných jazycích. Použijte „rozbalovací seznam s jazyky“ v horní části.

Grontmij je lídrem na poli udržitelného návrhu a manažerského poradenství a angažuje se ve čtyřech oblastech: Plánování & design, doprava & mobilita, voda & energie...

Projekční kancelář 'amsler bombeli et associés', která úspěšně projektuje již 31 let, je odborníkem na geotechniku, speciální práce, podpěrné konstrukce, mosty, silnice,...

STATIKA s.r.o. byla založena v roce 1998. Dnes je jednou z předních firem zabývajících se návrhem nosných konstrukcí, inženýringem a výstavbou mostů.

Tractebel Engineering France, dceřiná společnost Tractebel Engineering, je inženýrskou firmou zaměřující se na provádění technických studií a monitoringu velkých projektů v...

Inginerie Structurala je mladá společnost specializující se na projektování složitých konstrukcí s pomocí počítačů. Hlavní činností je projektování, konzultace a poradenství....

Movares je konzultační firmou nabízející řešení v oblasti mobility, infrastruktury, pozemních staveb a územního plánování.

Zakladatelé společnosti se profesně setkali v 80. letech minulého století, tehdy ještě jako samostatní projektanti či hlavní inženýři projektu ve státním podniku Interprojekt...

Stránky