Přejít k hlavnímu obsahu

Novinky ve verzi SCIA Engineer 22 - obecná vylepšení

 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Nové funkce podle verze
 • License Trvalé, Subscription

Vylepšení při zadávání

Jedním z cílů nového uživatelského prostředí SCIA Engineer představeného ve verzi 21 bylo co nejvíce usnadnit zadání modelu konstrukce. Také verze 22 přináší několik novinek, které zajistí, že práce se SCIA Engineer bude ještě snadnější.

Přepínání mezi zatěžovacími stavy pomocí kurzorových kláves

Jednou z novinek je možnost přepínání mezi zatěžovacími stavy pomocí kurzorových kláves namísto myší. Ve verzi 21 to bylo možné pouze s pomocí myši, což je časově náročnější než s pomocí klávesnice. Kromě toho byly všechny výběrové nabídky ve SCIA Engineer upraveny tak, že při klepnutí na ně se nejen rozbalí ale také najedou na právě aktuální položku (bez nutnosti jejího hledání, což se doposud někdy stávalo).

Automatické vyčíslení vzorců

V novém prostředí je nyní k dispozici automatický výpočet vstupních hodnot zadaných vzorcem (zápis začíná znaménkem „=“). Vzorce se vyčíslí po potvrzení zadání a výsledek se dosadí jako nová hodnota. Podporovány jsou následující funkce:

 • +  -  /  *
 • ( )
 • mocnina ^
 • základní funkce: sqrt (druhá odmocnina), exp, ln, log, sin, cos, ...
 • konstanta: pi

Parametrické zadávání

Kromě vzorců lze v novém prostředí nyní používat také parametry. K tomu je potřeba zapnout funkcionalitu „Parametrické zadání“. Jakmile jsou parametry vytvořeny, lze je přiřazovat požadovaným parametrům na Panelu vlastností. 

Lepší čitelnost ve SCIA Spotlight

Po spuštění příkazu ve SCIA Engineer zobrazuje SCIA Spotlight pokyny pro jeho provádění. Kvůli šedé barvě SCIA Spotlight nebyly pokyny vždy dobře čitelné. SCIA Spotlight se nyní při provádění příkazu rozsvítí a pokyny jsou tak lépe čitelné.

Přímý přístup do SCIA Spotlight

Pokud jste chtěli do SCIA Spotlight něco napsat, museli jste do řádky nejprve klepnout. Od nynějška můžete začít rovnou psát, protože SCIA Spotlight je po spuštění příkazu automaticky aktivována.

Filtrování v Tabulkovém zadávání a v Tabulkách výsledků

Filtrování je nyní možné jak v Tabulkovém zadávání a v Tabulkách výsledků. Můžete filtrovat podle všech vlastností v tabulce (číselné hodnoty a text). Používat můžete také výrazy <, >, >=, <=, = , které fungují pro číselné i textové hodnoty. Pro textová pole se filtruje podle číselné části hodnoty. Např. u jmen uzlů N1, B2, N3, ... , N50 lze zadat filtr „<20“, který zobrazí uzly N1, B2, N3 až N19. Avšak výraz „<N20“ zobrazí uzly N1, N3 až N19 (ne B2). Filtrovat lze i pro určitý interval. Zápis „(XX;YY)“ představuje otevřený interval mezi XX a YY a „<XX;YY>“ je uzavřený interval mezi XX a YY – oba zápisy lze použít pro číselná i textová pole..

Současná úprava více hodnot 

SCIA Engineer 22 podporuje současnou úpravu několika buněk. Vyberete požadované buňky a pak zadáte, co potřebujete:

 • provést numerickou operaci (+ - / *)
 • zaokrouhlit čísla (~), kde 0,01 zaokrouhluje na 2 desetinná místa
 • nahradit >
 • vyhledat (?)

Prohlížeč plošného zatížení

Prohlížeč plošného zatížení je novinka, díky které si může uživatel zobrazit a lehce zkontrolovat plošné zatížení aplikované na 2D dílcích. Tato funkce je vhodná zejména pro kontrolu správnosti zadání proměnných plošných zatížení na 2D dílcích jako jsou tlak zeminy, volná zatížení, zatížení dopravou nebo zatížení větrem. Zajímavou vlastností této funkce je „rozlišovací“ barevná škála. Díky střídání dvou uživatelem vybraných barev o různé sytosti (obr. 1) lze okamžitě zkontrolovat intenzitu, znaménko a gradient působícího zatížení (obr. 2 a 3).

Obr. 1: Nově zavedené uživatelem definované „rozlišovací“ barvy.

Obr. 2: „Rozlišovací“ barevná škála v porovnání s duhovou škálou pro případ s pouze kladnými hodnotami.

Obr. 3: „Rozlišovací“ barevná škála v porovnání s duhovou škálou pro případ s kladnými i zápornými hodnotami.

Vyhodnocení výsledků 

Pro optimalizaci (urychlení) práce při vyhodnocování výsledků představuje SCIA Engineer 22 několik novinek.

Klávesové zkratky pro obnovení výsledků a opakování příkazu

První z nich je klávesa F5 pro aktualizaci výsledků na obrazovce. Vlastní klávesovou zkratku pak můžete přiřadit pro opakování posledního příkazu.

Skrytí výsledků 

Při vyhodnocování výsledků nebylo vždy jasné, jak zobrazené výsledky skrýt. Často tak zůstávaly zobrazené, i když již nebyly potřeba. Přestože pro jejich skrytí bylo možno použít ikonku koše, kam se mohl panel s výsledky jednoduše přetáhnout, nebyla tato možnost každému zřejmá. Ve SCIA Engineer 22 lze proto panel s výsledky zavřít také pomocí křížku v pravém horním rohu panelu. 

Indikátor dostupnosti výsledků

Ne vždy bylo také jasné, zda jsou v projektu spočtené a dostupné výsledky. To je nyní zřetelně indikováno na Akční nástrojové liště. Je-li lišta zašeděná, nejsou výsledky k dispozici.

Integrované formuláře

Jedna z funkcí, která dosud v novém uživatelském prostředí chyběla (v porovnání se starým prostředím), byla možnost připojit do SCIA Engineer vlastní posudky připravené v Design Forms. Od verze SCIA Engineer 22 funguje toto propojení stejně, jak jste tomu byli zvyklý u starších verzí, samozřejmě s novým vzhledem.

3D generátor zatížení větrem

Přehledné zobrazení dat pro 3D generátor zatížení větrem

Aby měl uživatel důvěru v hodnoty generovaného zatížení větrem a ve spočtené výsledky, třeba proto, aby je dokázal snadno obhájit před kontrolními orgány, potřebuje mít možnost ověřit si vstupní i vygenerované hodnoty. V tomto směru je důležitým krokem způsob zobrazení dat spojených s 3D generátorem zatížení větrem. Počínaje verzí SCIA Engineer 22 využívá zobrazení zatížení větrem dvoubarevnou škálu nastavitelnou uživatelem. Výhodou v porovnání se starším způsobem je to, že uživatel nyní jasně a okamžitě vidí, které zóny jsou vystaveny tlaku a které sání (obr. 1). 

Obr. 1: Nově zavedené uživatelem nastavitelné zobrazení zatížení větrem s využitím dvou barev, které jasně znázorňuje zóny s tlakem a zóny se sáním.

Navíc lze pro každou větrnou zónu vykreslit popisky s působícím čistým zatížením a s maximálním dynamickým tlakem použitým ve výpočtu (obr. 2). Díky tomu může uživatel rychle zkontrolovat zatížení větrem aplikované generátorem.
 

Obr. 2: Nově zavedené popisky s hodnotami čistého tlaku a maximálního dynamického tlaku.

Nový 3D generátor zatížení větrem

Návrh budovy vystavené účinkům větru může představovat namáhavý a časově náročný úkol kvůli značnému počtu parametrů a závislostem na tvaru geometrie. Automatický generátor zatížení větrem představuje velkou pomoc, zejména pokud dokáže pokrýt většinu konfigurací, se kterými statik pracuje ve své každodenní praxi. Jsme rádi, že ve SCIA Engineer 22 můžeme představit zcela nový 3D generátor zatížení větrem, který dokáže zohlednit i jiné než zcela uzavřené budovy. Dokáže vzít do úvahy otvory, přístřešky a markýzy.
Nový 3D generátor zatížení větrem dokáže rychle generovat zatížení na sedlových a pultových přístřešcích (obr. 1) podle Eurokódu EN1991-1-4.

Obr. 1: Nový 3D generátor zatížení větrem, příklad přístřešku.

Nový generátor zatížení větrem generuje také zatížení na markýzách (obr. 2) podle německé národní přílohy k Eurokódu 1991-4, francouzských pokynů z CNC2M a britských postupů z PD6688-1-4-2015. 
 

Obr. 2: Nový 3D generátor zatížení větrem, příklad budovy s markýzami.

V neposlední řadě také nový 3D generátor zatížení větrem správně počítá zatížení větrem na konstrukcích s otvory podle Eurokódu EN1991-1-4 (obr. 3).
 

Obr. 3: Nový 3D generátor zatížení větrem, příklad budovy s otvory markýzami.

Sestavy zatížení od dopravy

Možnost rychlého výběru a použití normou definovaného zatížení od dopravy dokáže ve fázi tvorby modelu ušetřit množství drahocenného času. Knihovna sestav zatížení od dopravy byla ve SCIA Engineer 22 značně rozšířena o zatížení z normy EN 1991-2, z francouzských předpisů SETRA a Fascicule 61 (obr. 1 a 2).

Obr. 1: Nově přidané sestavy zatížení od dopravy podle EN 1991-2.

Obr. 2: Nově přidané sestavy zatížení od dopravy podle francouzských předpisů SETRA a Fascicule 61.

Belgická národní příloha k EN 1990

Verze 22 obsahuje dvě upřesnění pro belgickou národní přílohu k EN 1990. Jedná se o kombinační pravidla pro zatížení kategorie H a třídy spolehlivosti.

Kategorie zatížení H

Většina národních příloh dovoluje jako výjimku nekombinovat v Eurokódové kombinaci zatížení kategorie H se zatíženími sněhem a větrem. Toto nastavení, je-li požadováno, lze ve SCIA Engineer aktivovat v nastavení národních příloh. Belgická národní příloha však stanoví, že toto pravidlo platí pouze pro mezní stav použitelnosti.

Od verze 22 proto zavádíme, že, je-li vybrána belgická národní příloha a zároveň zapnuta volba nekombinovat zatížení kategorie H se zatížením sněhem a větrem, tato možnost se aplikuje pouze na Eurokódové kombinace pro mezní stav použitelnosti. Zatížení se však stále kombinují pro kombinace pro mezní stav únosnosti.

Třída spolehlivosti

Ve standardním Eurokódu se třídy spolehlivosti zohledňují pomocí součinitele třídy spolehlivosti, který se násobí součinitelem zatížení v kombinaci zatížení. Belgická národní příloha však předepisuje pro třídy spolehlivosti jiný přístup. Verze SCIA Engineer 22 nyní podporuje oba přístupy, tedy i postup, kdy třída spolehlivosti ihned určuje konečný součinitel zatížení pro každý typ zatížení (namísto použití násobitele).

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu