Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe kenmerken in SCIA Engineer 22 - algemene verbeteringen

 • Software
  • SCIA Engineer
 • Categorie Nieuwe functies per versie
 • Licentie Permanent, Subscription

Invoer verbeteringen

Een van de doelen van de nieuwe gebruikersinterface van SCIA Engineer, die werd gepresenteerd in versie 21, was om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om je structuur in SCIA Engineer in te voeren. Ook versie 22 biedt verschillende extra verbeteringen, om ervoor te zorgen dat de nieuwste SCIA Engineer nog gebruiksvriendelijker is dan voorheen!

Schakelen tussen belastingsgevallen met pijltjestoetsen

De eerste is de optie om met de pijltjestoetsen in plaats van met de muis te schakelen tussen belastingsgevallen. In SCIA Engineer 21 was dit alleen mogelijk met je muis, wat aanzienlijk meer tijd in beslag neemt dan het gebruik van de pijltjes. Deze optie is nu beschikbaar in SCIA Engineer 22. Bovendien spring je bij belastingsgevallen, net als bij alle andere combovakken in SCIA Engineer, direct naar de geselecteerde waarde in het combovak als je erop klikt, in plaats van naar beneden te scrollen om de verwachte waarde te vinden, wat in de vorige versies vaak het geval was.

Automatische evaluatie van formules

De automatische berekening van ingevoerde waarden met behulp van formules (met syntaxis die begint met '=') is nu beschikbaar in de invoervelden in de nieuwe UI. Deze formules worden geëvalueerd zodra ze zijn bevestigd en de resultaatwaarde wordt toegekend als de nieuwe waarde. De volgende functies worden ondersteund:

 • +  -  /  *
 • ( )
 • power ^
 • standaard functies: sqrt, exp, ln, log, sin, cos, ...
 • constant: pi

Parametrische invoer

Naast de formules kunnen nu ook parameters worden gebruikt in de nieuwe interface. Hiervoor moet de functionaliteit 'Parametrische invoer' zijn ingeschakeld in de instellingen. Als parameters eenmaal zijn gemaakt, kunnen ze in het Eigenschappenpaneel worden toegewezen aan de gewenste eigenschappen. 

Verbeterde leesbaarheid in SCIA Spotlight

Bij het uitvoeren van een commando in SCIA Engineer vertelt SCIA Spotlights je wat je moet doen. Dit was voorheen vaak niet goed zichtbaar door de grijze kleur van de SCIA Spotlight-balk. SCIA Spotlight licht nu op wanneer een opdracht wordt uitgevoerd, zodat gebruikers gemakkelijker kunnen lezen wat de vervolgstap is:

Directe toegang tot SCIA Spotlight

Als je als gebruiker iets wilt typen in SCIA Spotlight, moest je altijd eerst in SCIA Spotlight klikken om daar de focus op te leggen. Vanaf nu kun je direct beginnen met typen, want SCIA Spotlight wordt automatisch geactiveerd als er een opdracht wordt uitgevoerd.

Filteren in invoertabel en tabelresultaten

Het is nu mogelijk om in zowel de invoertabel als de tabelresultaten te filteren. Je kunt filteren op alle eigenschappen in de tabel (waarden en tekst). Daarnaast kun je ook uitdrukkingen <, >, >=, <=, = gebruiken, wat werkt voor numerieke EN tekstvelden. Voor tekstvelden wordt gefilterd op het numerieke deel van de waarde (bijvoorbeeld namen van knooppunten N1, B2, N3, .... , N50 kunnen worden gefilterd met de uitdrukking '<20', wat betekent dat de knooppunten N1, B2, N3 tot en met N19 worden getoond. Als alternatief zou de uitdrukking '<N20' een analoog resultaat opleveren, waarbij de knooppunten N1, N3 tot en met N19 (en niet B2) worden getoond. Het is ook mogelijk te filteren op een interval. De notatie '(XX;YY)' staat voor een open interval tussen XX en YY en '<XX;YY>' is een gesloten interval tussen XX en YY. Beide opties zijn van toepassing op zowel numerieke als tekstvelden.

Gelijktijdige bewerking van meerdere waarden 

Met SCIA Engineer 22 kunnen meerdere celwaarden in één stap worden gewijzigd. Je hoeft alleen je selectie te maken en daarna kun je typen wat je wilt doen:

 • een numerieke bewerking uitvoeren (+ - / *)
 • ronde getallen (~) waarbij 0,01 wordt afgerond op 2 decimalen
 • vervangen >
 • zoeken (?)
   

Vlaklast-viewer

De vlaklast-viewer is een nieuwe functie waarmee de gebruiker de toegepaste vlaklasten op 2D-elementen kan bekijken en kan controleren. Deze tool is vooral nuttig bij het controleren van de juiste invoer door gebruiker van variabele vlaklasten op 2D-elementen, zoals gronddruk, vrije belastingen, verkeerslasten of windbelastingen. Een interessant kenmerk van deze nieuwe functie is de invoering van 'divergerende' kleurenkaarten. Hiermee kan de gebruiker, dankzij de variatie tussen twee door de gebruiker gekozen kleuren (figuur 1), onmiddellijk de intensiteit, het teken (positief/negatief) en het verloop van de toegepaste belasting controleren (figuren 2 en 3).

Figuur 1: Nieuwe divergerende kleurkaarten die door de gebruiker worden geconfigureerd

Figuur 2: Divergerende kleurenkaart vergeleken met regenboogkleurenkaart in het geval er alleen positieve waarden zijn.

Figuur 3: Divergerende kleurenkaart vergeleken met regenboogkleurenkaart in het geval er zowel positieve als negatieve waarden zijn.

Evaluatie van resultaten 

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd om de workflow te optimaliseren (en vaak ook te versnellen), en de manier van werken met de software te vereenvoudigen, met als doel de resultaten in SCIA Engineer eenvoudiger te kunnen beoordelen.

Sneltoetsen voor Vernieuwen en Herhalen

De eerste is de sneltoets F5 voor het vernieuwen van de resultaten op het scherm. Bovendien kun je nu ook een sneltoets toewijzen om de laatste uitgevoerde opdracht te herhalen.

Resultaten verbergen 

Bij de evaluatie van de resultaten was het niet altijd duidelijk hoe je de zichtbaarheid van de resultaten kon uitschakelen. Ze bleven vaak actief op het scherm. Er was een 'prullenbak'-pictogram aanwezig, waar je de resultaten naartoe kon slepen om ze te verbergen, maar dit was niet voor iedereen duidelijk. In SCIA Engineer 22 kun je het resultatenpaneel sluiten met een pictogram van een kruisje bovenaan het resultatenpaneel. 

De beschikbaarheid van resultaten aangeven

Een van de functies die tot nu toe in de nieuwe UI in SCIA Engineer ontbraken, in vergelijking met de oude UI, was de optie om je eigen controles die je in Design Forms hebt gemaakt direct te koppelen in SCIA Engineer. Vanaf SCIA Engineer 22 werkt dit weer precies hetzelfde als in de oudere versies, en uiteraard met een nieuwe, getransformeerde interface.

Geïntegreerde Design Forms

Een van de functies die tot nu toe in de nieuwe UI in SCIA Engineer ontbraken, in vergelijking met de oude UI, was de optie om je eigen controles die je in Design Forms hebt gemaakt direct te koppelen in SCIA Engineer. Vanaf SCIA Engineer 22 werkt dit weer precies hetzelfde als in de oudere versies, en uiteraard met een nieuwe, getransformeerde interface.

3D-windlastgenerator

Transparante 3D-visualisatie van windgegevens

De mogelijkheid om de in- en uitvoerwaarden van automatische belastingsgeneratoren te verifiëren, is belangrijk voor een gebruiker om vertrouwen te raken met de tool en in de resultaten ervan, en om de resultaten te kunnen verantwoorden tegenover het ingenieursbureau. Een belangrijke stap in deze richting is gezet met de nieuwe 3D-visualisatiefuncties voor windgegevens. Vanaf SCIA Engineer 22 is de visualisatie van toegepaste windbelasting gebaseerd op een visualisatie in twee kleuren (door de gebruiker te configureren). Het voordeel ten opzichte van de oude oplossing is dat de gebruiker met de nieuwe functie duidelijk en direct de zones van het gebouwbereik die onder druk staan kan onderscheiden van de zones die met zuiging te maken hebben (figuur 1). 

Figuur 1: Nieuwe tweekleurige 3D-windbelastingvisualisatie van druk- en zuigzones die door de gebruiker worden geconfigureerd.

Bovendien kan de gebruiker door de nieuwe oplossing voor elk windgebied labels weergeven met de waarden van de toegepaste nettodruk en de piekwinddruk die bij de windberekening zijn gebruikt (figuur 2). Hierdoor kan de gebruiker snel de belasting controleren die door de automatische 3D-windgenerator wordt toegepast.

Figuur 2: Nieuw labels voor toegepaste nettodruk en piekwinddruk.

Nieuwe 3D-windlastengine

Het ontwerpen van een constructie wat betreft windbelasting kan een eentonige en tijdrovende taak zijn vanwege het aantal parameters en geometrie-afhankelijkheden waarmee rekening moet worden gehouden. Een automatische windbelastingsgenerator geeft een echt voordeel, vooral als deze de meeste situaties kunnen dekken die ingenieurs tijdens hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen. Met SCIA Engineer 22 introduceren we een gloednieuwe 3D-windlastengine die nu ook andere dan volledig omsloten constructies aankan. Daar vallen ook constructies met openingen, luifels en zonweringen onder.

Met de nieuw 3D-windlastengine kan de gebruiker snel belastingen genereren op eenvoudige en dubbele overkappingen (figuur 1) op basis van Eurocode EN1991-1-4.

Figuur 1: Nieuwe 3D-windlastgenerator, voorbeeld op een luifel.

Met de nieuwe tool kan de gebruiker ook windbelasting op zonweringen genereren (figuur 2) op basis van de Duitse NA/V van Eurocode 1991-4, de Franse CNC2M-richtlijnen en de Britse PD6688-1-4-2015-richtlijnen. 
 

Figuur 2: Nieuwe 3D-windlastgenerator, voorbeeld op gebouw met zonweringen.

En tenslotte berekent de nieuwe 3D-windlastgenerator op een juiste manier de windbelasting op constructies met openingen op basis van Eurocode EN1991-1-4 (zie voorbeeld in figuur 3 hieronder).
 

Figuur 3: Nieuwe 3D-windlastgenerator, voorbeeld op gebouwbereik met openingen en zonweringen.

Verkeerslastpatronen

Door de mogelijkheid om snel norm-gedefinieerde lastpatronen te selecteren en toe te passen, zijn de gebruikers geen kostbare tijd kwijt aan de modelleringsworkflow. In SCIA Engineer 22 is de bibliotheek van verkeerslastpatronen grotendeels uitgebreid met op normen gebaseerde belastingen uit EN1991-2, Franse SETRA-richtlijnen en Franse Fascicule 61-richtlijnen (figuren 1 en 2).

Figuur 1: Nieuw verkeerslastschema gebaseerd op EN1991-2.

Figuur 2: Nieuw verkeerslastschema gebaseerd op de Franse SETRA- en Fascicule 61-richtlijnen.

Belgische NA voor EN 1990

In versie 22 zijn twee verbeteringen aangebracht ten opzichte van de Belgische Nationale Bijlage bij EN 1990. Ze betreffen de combinatieregels voor de belasting van categorie H en de betrouwbaarheidsklassen.  

Belasting van categorie H

De meeste nationale bijlagen staan bij wijze van uitzondering toe dat de belasting van categorie H niet wordt gecombineerd met wind- en sneeuwlasten in een combinatie met Eurocode. Indien vereist, kan deze instelling worden geactiveerd in de Nationale Bijlage-instellingen van SCIA Engineer. In de Belgische Nationale Bijlage staat echter dat deze regel alleen geldt voor bruikbaarheidsgrenstoestanden. 

Vanaf versie 22, als de Belgische Nationale Bijlage is geselecteerd en de instelling 'Belasting van categorie H niet te combineren met sneeuw of wind' is geactiveerd, wordt deze optie alleen toegepast op Eurocode SLS-combinaties, maar worden de belastingen nog steeds gecombineerd voor ULS-combinaties.

Betrouwbaarheidsklasse

In de standaard Eurocode worden de betrouwbaarheidsklassen gebruikt via een betrouwbaarheidsklassefactor die wordt vermenigvuldigd met de belastingfactoren in belastingscombinaties. De Belgische Nationale Bijlage heeft echter gekozen voor een andere methode voor de betrouwbaarheidsklassen. Versie 22 van SCIA Engineer ondersteunt nu ook deze methode, waarbij de betrouwbaarheidsklasse onmiddellijk een uiteindelijke belastingfactor geeft voor elk soort belasting in plaats van de vermenigvuldiging te gebruiken.