Přejít k hlavnímu obsahu
SCIA Fact Sheets

SCIA Engineer - popisy modulů

Overview filter form

Stability analysis

scia.a.stability - Stability analysis

Výpočty & výsledky

Tento modul počítá globální (vlastní) tvary vybočení konstrukce pod určitým zatížením. Stabilitní výpočet je možno použít např. pro získání představy o mechanizmu ztráty stability konstrukce, pro ověření, je-li potřeba provádět výpočet podle teorie 2. řádu apod.

Přečíst technický list
Advanced geometric non-linear analysis - cable

scia.a.cab_memb - Cables and membranes

Výpočty & výsledky

S tímto modulem lze provádět geometricky nelineární výpočty, např. výpočty kabelů včetně počátečního předpětí, výpočty membrán a tzv. nelineární stabilitní výpočet. Pro stabilitní výpočet jsou zohledněny nelinearity jako pruty působící pouze v tahu či tlaku, nelineární pružiny apod.

Přečíst technický list
Soil interaction

scia.a.soil - Interakce s podložím

Výpočty & výsledky

Parametry C ovlivňují kontaktní napětí (a naopak). Pokles kontaktní vrstvy a parametry C jsou ovlivněny kontaktním napětím - jehož výpočet, založený na Pasternakově modelu, je iterační a určuje aktuální sednutí a jeho dopad na konstrukci.

Přečíst technický list

scia.a.spectral - Seismic spectral analysis

Výpočty & výsledky

Modul na pokročilé dynamické výpočty je rozšířením modulu na výpočet vlastních tvarů a zahrnuje výpočet odezvy konstrukce na harmonické, seismické a Von Karmánovo kmitání. Nabízí také přímou integrační metodu. Zobrazeny jsou součinitele participace tvaru. Výsledky lze kombinovat s výsledky statického výpočtu.

Přečíst technický list
sens.21 Prestressing modelling and analysis

scia.a.tda - Časově-závislá analýza (TDA)

Výpočty & výsledky

Tento modul umožňuje zadávat 3D geometrii předpínacích kabelů a počítat ztráty předpětí. Součástí je automatická generace excentrických konečných prvků pro skupinu kabelů a stanovení ekvivalentního zatížení, vnitřních sil a napětí od předpětí

Přečíst technický list
sens.21 Prestressing modelling and analysis

scia.a.prestress - Prestressing analysis

Výpočty & výsledky

Tento modul umožňuje zadávat 3D geometrii předpínacích kabelů a počítat ztráty předpětí. Součástí je automatická generace excentrických konečných prvků pro skupinu kabelů a stanovení ekvivalentního zatížení, vnitřních sil a napětí od předpětí

Přečíst technický list
time history analysis

scia.a.time_hist - Time History Analysis

Výpočty & výsledky

Tento modul umožňuje zadávat 3D geometrii předpínacích kabelů a počítat ztráty předpětí. Součástí je automatická generace excentrických konečných prvků pro skupinu kabelů a stanovení ekvivalentního zatížení, vnitřních sil a napětí od předpětí

Přečíst technický list
Chcete si sami vyzkoušet SCIA Engineer?

Stáhněte si zkušební verzi

Vyzkoušejte si, jak Vám náš software a naše služby pomohou zefektivnit Vaši práci. Stáhněte si 30-ti denní zkušební verzi software.

Požádat o zkušební verzi

Would you like to see SCIA Engineer in action?

Request a demo

Contact our support team and ask for a private demo. 

Free demo request

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.