Overslaan en naar de inhoud gaan
transparent hero

SCIA Engineer eigenschappen

Kort samengevat: SCIA Engineer gaat verder dan de traditionele rekensoftware voor sterkteberekeningen

 • Snel en efficiënt modelleren
 • Geavanceerde rekenmethodes & multi-materialen ontwerp
 • Automatische documentatie en rapporten
 • Interoperabiliteit en samenwerking

Uitgelichte kenmerken

Uitgelichte kenmerken

De revolutionaire nieuwe interface

Bespaar elke dag 1 uur dankzij minder klikken en minder muisbewegingen

 • Een revolutionaire nieuwe interface met toonaangevende ergonomie.
 • Je kunt het programma eenvoudig aanpassen aan jouw werkwijze.
 • Minder muisklikken voor nagenoeg elke taak.
 • Door de totale transformatie van de werkruimte benut je het scherm maximaal.
 • Haal de tools naar voren die je het meeste gebruikt en verberg de minder belangrijke tools. Zo wordt het jouw eigen werkruimte.
Uitgelichte kenmerken

Intuïtieve 3D CAD-achtige modellering

Modelleer zelfs complexe geometrieën met gemak en vertrouwen

 • Snel en intuïtief modelleren van rechte en gebogen elementen.
 • Rasters en sjablonen voor sneller invoeren.
 • Visueel beheer van alle invoergegevens.
 • Optionele heldere tabellen voor inzicht in details of het uitwisselen van het model met MS Excel.
 • Importeren van geometrie uit veelgebruikte indelingen (IFC, DWG, SAF, ...) en SCIA Engineer alleen gebruiken om het model af te maken.
Uitgelichte kenmerken

Multimateriaalontwerp

Combineer meerdere materialen in één model

 • Verwerk alle materialen op dezelfde wijze in één centrale gebruikersomgeving.
 • Krijg een veilig, economisch en helder gedocumenteerd ontwerp voor elk materiaal:
  • gewapend beton (waaronder vezelbeton), voorgespannen beton;
  • staal (waaronder koudgevormde secties en steigers);
  • vloeren en kolommen van composiet staalbeton;
  • aluminium, hout.
Uitgelichte kenmerken

Veilig en economisch ontwerp

Lever telkens weer een veilig en economisch ontwerp

 • Eurocodes waaronder nationale bijlagen en op onderzoek gebaseerde aanbevelingen (bijvoorbeeld SEMI-COMP+).
 • Internationale normen zoals IBC, NBR, SIA.
 • Heldere en transparante documentatie van alle stappen in de berekening.
 • AutoDesign voor het bepalen van de optimale grootte en maximale materiaalbesparing.
Uitgelichte kenmerken

Engineering Report

Bespaar tijd op de projectdocumentatie

 • Tabellen, afbeeldingen, formules - allemaal in één automatisch rapport.
 • ChapterMaker voor het snel genereren van rapportonderdelen voor alle of geselecteerde elementen, belastingsgevallen, enzovoort.
 • Aangepast detailniveau: van een samenvatting van één pagina tot aan een uitgebreid rapport met alle normverwijzingen, tussenliggende stappen, enzovoort.
 • Rapportupdate met één klik na allerlaatste wijzigingen van het model.

Nieuwigheden v.22.1

Nieuwigheden - houtontwerp

CLT-ontwerp

 • Ontwerp van CLT-vloeren volgens prEN 1995
 • Gedetailleerde uitvoer met formules en spanningsdiagrammen van de doorsnede voor een transparante controle
 • Compatibel met middelingsstroken en geavanceerde 2D-weergaveopties
Nieuwigheden - houtontwerp

Verbeteringen voor BGT-ontwerp van hout

 • Visuele weergave van de onmiddellijke, uiteindelijke en netto uiteindelijke vervormingen
 • Geautomatiseerd of handmatig ontwerp van zeeg
 • Eenvoudige definitie van doorbuigingslimieten waarbij automatisch rekening wordt gehouden met uitkragende liggers
 • Volledige tabeluitvoer van alle vervormingen, kdef, limietwaarden en eenheidscontroles
Nieuwigheden - betonontwerp

Kolomontwerp met 2e orde

 • Nieuwe optie voor het berekenen van 2e-orde-effect: nominale stijfheidmethode
 • Definitie toegevoegd voor effectieve kruipverhouding met behulp van door de gebruiker gedefinieerde waarden van de Mqp/Med-verhouding
 • Kruipeffect wordt automatisch buiten beschouwing gehouden wanneer is voldaan aan normgebaseerde voorwaarden
Nieuwigheden - betonontwerp

Herberekening van normaalkracht voor ribben

 • Herberekening van normaalkracht in relatie tot buigend moment, ook voor kracht onder druk
 • Correct gedrag van herberekening als ribben boven de plaat zijn geplaatst
 • Voor de integratie van krachten en voor controles wordt correct rekening gehouden met verschillende effectieve breedten
Nieuwigheden - betonontwerp

Materiaallijst met 2D-wapening

 • Door de gebruiker gedefinieerde 2D-wapening is nu onderdeel van de materiaallijst
 • Er wordt rekening gehouden met wapeningsnetten en vrije staven van geselecteerde 2D-elementen
 • 2D-wapening kan worden gesorteerd op materiaal of op staafdiameter
Nieuwigheden - betonontwerp

Minimale wapening op platen

 • Minimale wapening toepassen op het hele element of op alleen de trekoppervlakte
 • Specifiek van toepassing op platen (dus elementen van het type = 'Plaat')
 • Voor wanden met buiging buiten het vlak moet het elementtype eerst worden gewijzigd
Nieuwigheden - analyse en resultaten

Actie in steunpunten (voorheen Funderingstabel)

 • Alle acties (krachten en momenten) overgedragen aan knoopondersteuningen in één tabel
 • Beschikbaar in Voorbeeldweergave, Rapport en Tabelresultaten
 • Eenvoudig exporteren naar MS Excel

Modelleren & belasting

Modelleren & belasting

De revolutionaire nieuwe interface

De revolutionaire nieuwe interface van SCIA Engineer werkt perfect samen met de bouwkundig ingenieur: minder muisklikken voor nagenoeg elke taak. Door de totale transformatie van de werkruimte kan je het scherm maximaal benutten en staat het project in het middelpunt.  En met SCIA Spotlight vind je meteen de tools en functies die je zoekt.

Modelleren & belasting

Modelleren zoals BIM

SCIA Engineer stelt gebruikers in staat intuïtief te werken met constructie-objecten. In tegenstelling tot traditionele softwareprogramma's, waarbij je met afzonderlijke knopen en eindige elementen moet werken, definieer je in SCIA Engineer met slechts één muisklik elementen en eenvoudig gebogen schalen schetsen, net als in moderne CAD- en BIM-ontwerpprogramma's.

Modelleren & belasting

Gebogen vormen

Gebogen balken en schalen, met een constante of variabele dikte, kunnen met een paar eigenschappen eenvoudig worden gedefinieerd. Intersecties tussen oppervlakken kunnen automatisch worden gegenereerd en worden gebruikt als basis om uitsnijdingen te maken. Het modelleren van complexe situaties is hiermee veel eenvoudiger dan met de meer traditionele en op eindige elementen gebaseerde methoden.

Modelleren & belasting

Rasters en verdiepingen

SCIA Engineer biedt een groot aantal 2D- en 3D-rasters voor het modelleren van gebouwen en raamwerken: Cartesisch, Schuin, Cilindrisch, Sferisch, Variabele rasters. Elk gewenst aantal rasters kan in het project worden gebruikt, worden geactiveerd, gedeactiveerd en vrij worden geroteerd. 
Voor gebouwen met meerdere verdiepingen navigeer je dankzij Stories makkelijker in het model, schakel je snel naar een andere verdieping en geef je de resultaten per verdieping weer.

Modelleren & belasting

Krachtige filter- en selectietools

Alle constructie-objecten of extra gegevens zijn eenvoudig toegankelijk via diverse filter- en selectietools. Navigeren in een 3D-omgeving was nog nooit zo gemakkelijk:

 • Als je één item selecteert, kan je vervolgens eenvoudig alle andere items in het model filteren die eenzelfde eigenschap hebben.
 • Desgewenst kan je alleen een subset van een actief project op het scherm weergeven. Hiervoor kan je kiezen uit diverse filteropties, zoals filteren op basis van lagen in het model, op basis van de nabijheid ten opzichte van werkvlakken of op basis van knipselvakken.
 • Selecties kan je opslaan, bewerken en op een later moment opnieuw gebruiken.
Modelleren & belasting

Tabelinvoer

Wanneer het minder efficiënt is om een project in een 3D-omgeving te modelleren, is de tabelinvoer een overzichtelijke alternatieve methode om een geometrie te creëren.  De tabelinvoer biedt onder meer de volgende mogelijkheden:

 • Invoeren van de meeste constructie-elementen, belastingen en bibliotheken uit SCIA Engineer
 • Importeren van grote gegevenssets en functies uit Excel
 • Koppelingen tussen de tabelinvoer en het grafische venster, zodat afzonderlijke selecties snel te vinden zijn
 • Ondersteuning van parametrische functies en sneltoetsen
Modelleren & belasting

Parametrisch modelleren

Met parametrisch modelleren passen gebruikers modellen actief aan om snel ontwerpiteraties van terugkerende of complexe constructies te maken. Parametrische modellen worden gegenereerd door parameters te definiëren. Hierbij kunnen elementen of eigenschappen van het model (zoals coördinaten, dimensies, doorsneden, materialen en belastingen) worden gebruikt. Daarnaast is het mogelijk parametrische sjablonen te definiëren, zodat gebruikers met behulp van voorgedefinieerde objecten projecten kunnen maken en aanpassen. Dit maakt het modelleringsproces veel efficiënter.

Modelleren & belasting

3D-windgenerator

Met SCIA Engineer kunt u automatisch driedimensionale windbelastingen genereren en op de volledige constructie toepassen volgens de bepalingen in Eurocode 1 en ASCE 7-05 en 7-10.  Voor ASCE worden zowel de directionele methode (alle hoogten) als de bereikmethode (laag) ondersteund om automatisch belastingsgevallen (inclusief torsiegevallen) te genereren op omsloten en gedeeltelijk omsloten constructies.
Daarnaast kunnen gebruikers via de grafische interface van SCIA Engineer zien welke drukcoëfficiënten en oppervlaktebelastingen op verschillende locaties in de constructie worden toegepast.

Modelleren & belasting

Vrije belastingen

Vrije belastingen vormen een bijzonder krachtig belastingsinstrument in SCIA Engineer. U kunt hiermee belastingen definiëren ongeacht de geometrie of het net van de constructie. 
Dankzij een scala aan toepassingen, zoals sneeuwverplaatsingsbelastingen op daken, hydrostatische belastingen op complexe schalen en patroongebruiksbelasting op vloeren, kan zelfs de meest complexe belastingssituatie met een paar muisklikken worden gecreëerd.

Modelleren & belasting

Eenvoudige methode voor het toepassen van belastingen

Met SCIA Engineer modelleer je veelvoorkomende belastingen (zoals geconcentreerde en verdeelde krachten en momenten, zettingen, en thermische belastingen) visueel als objecten. Vervolgens kan je deze belastingsobjecten naar andere elementen of belastingsgevallen verplaatsen of kopiëren. Je kan deze belastingsobjecten ook eenvoudig filteren en aangepassen via het bijhorende eigenschappenvenster, net als andere gegevens in SCIA Engineer.

Modelleren & belasting

Praktische belastingspanelen

In SCIA Engineer worden belastingspanelen specifiek gebruikt om toegepaste belastingen over de constructie-elementen van het model te verdelen. In de meeste applicaties worden belastingspanelen gebruikt om gevels of andere niet-dragende constructie-elementen weer te geven. SCIA Engineer gebruikt deze elementen echter voorafgaand aan de analyse voor een één- of tweewegverdeling van de belasting. De omvang van het model blijft hierdoor beperkt, de rekensnelheid neemt toe en de toegepaste belastingen en resultaten worden overzichtelijker.
De grafische interface van SCIA Engineer laat gebruikers bovendien zien welke drukcoëfficiënten en oppervlaktebelastingen op verschillende locaties in de constructie worden toegepast.

Analyse & resultaten

Analyse & resultaten

EE-net en verfijningen

Het net van SCIA Engineer zorgt ervoor dat de overgangen tussen complexe oppervlakken of verschillende netgrootten altijd gelijkmatig zijn, zodat de kwaliteit van de resultaten van de eindige-elementenanalyse gewaarborgd blijft.

 • Het eindige-elementennet is consistent en foutloos en wordt automatisch gegenereerd op basis van door de gebruiker voor het globale net gedefinieerde instellingen.
 • Lokale netverfijningen op specifieke locaties, zoals rond knopen, langs lijnen en randen, en op een compleet oppervlak.
 • Dankzij automatische netverfijning hoeft de gebruiker niet meer te gissen naar het optimale net en krijgt hij/zij feedback over de kwaliteit van het huidige net en de voorgestelde verfijning.
Analyse & resultaten

Dynamica

Naast de standaard-eigenmode-analyse waarmee de eigenfrequenties en modevormen kunnen worden vastgesteld, kunt u in SCIA Engineer alle veelvoorkomende dynamische analyses en andere analyses uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een aardbevingsanalyse door modale superpositie, harmonische (sinus)belastingen, Von Karman wind op buizen of een volledige tijd-historische analyse waarbij de tijdsfuncties voor de belastingen kunnen worden gedefinieerd.
Dankzij de IRS-methode (Improved Reduced System) hoeft voor een aardbevingsanalyse bovendien met aanzienlijk minder eigenmodes rekening te worden gehouden. Lokale modes worden daarbij geëlimineerd en de berekening wordt sneller uitgevoerd.

Analyse & resultaten

Bouwfasen

Bouwfasen in SCIA Engineer laten gebruikers de historie van constructies nauwkeurig modelleren en analyseren.  Dit biedt enkele belangrijke voordelen:

 • Progressieve constructie van doorsneden
 • Geleidelijke toepassing van belastingen en voorspanning
 • Wijzigingen in randcondities
 • Verwijdering van tijdelijke constructie-elementen en steunpunten
Analyse & resultaten

Grote verplaatsingen

Met SCIA Engineer kan je tweede- of derde-orde-analyses uitvoeren voor elk gewenst constructietype en met elke combinatie van 1D- en 2D-elementen. In deze analyses worden vervormingen van de constructie (P-δ- en P-Δ-effecten) in aanmerking genomen, waarbij al dan niet imperfecties aan elementen worden toegewezen.

 • Diverse iteratiemethoden (Timoshenko, Newton-Raphson, Picard) en randcondities (alleen trek, initiële spanning, grenskracht, gat en kabel)
 • Toepassing van de directe analysemethode of equivalente theoretische belastingen door het gebruik van globale en lokale imperfecties
Analyse & resultaten

Materiële non-lineariteiten

 • Niet-lineaire scharnieren en veren kunnen worden ingevoerd door functies te definiëren voor lineaire elementen en oppervlakken (randscharnieren)
 • Niet-lineair materiaalgedrag (plasticiteit) kan worden toegepast door het gebruik van plastische scharnieren (voor 1D-elementen) of algemene materiaalplasticiteit (voor 2D-elementen)
 • Non-lineariteit van beton kan in aanmerking worden genomen via een fysische niet-lineaire analyse, waarbij de herverdeling als gevolg van nauwkeurige gedragswetten van beton en wapeningsstaven in aanmerking wordt genomen.
Analyse & resultaten

3D-verplaatsingen en -spanningen

Vervormingen en spanningen zijn de eerste resultaten van een eindige-elementen-analyse en zijn essentieel om te kunnen beoordelen of de constructie correct is gemodelleerd en zich naar verwachting gedraagt, bijvoorbeeld onder het eigen gewicht. SCIA Engineer biedt een zeer nauwkeurige weergave van deze resultaten op de initiële of de vervormde vorm. De resultaten worden hierbij op elke vezel van een doorsnede en aan beide zijden van een oppervlak afgebeeld voor optimaal inzicht in je constructie.

Analyse & resultaten

Verdiepingsresultaten

De resultaten van een analyse van zijdelingse belasting (zoals wind of een aardbeving) kunnen per verdieping als volgt worden samengevat:

 • Beknopte verdiepingsresultaten: massamiddelpunt, verplaatsingen, versnellingen, verplaatsing tussen verdiepingen
 • Gedetailleerde verdiepingsresultaten: krachten op dragende kolommen en wanden
Analyse & resultaten

Flexibele grafische resultaten

Er bestaat geen uniforme manier om resultaten op een voor alle situaties optimale manier weer te geven. In SCIA Engineer kunnen resultaten daarom op veel verschillende manieren worden weergegeven. Naast diverse kleurmethoden en flexibele diagrammen kunnen gebruikers onder meer filter- en selectietools, aanpasbare tekstlabels en lettertypen toepassen.

Analyse & resultaten

Resultatentabellen

Al zegt een afbeelding meer dan duizend woorden, ingenieurs werken toch ook graag met tabellen. Alle resultaten kunnen worden weergegeven in een krachtige tool voor tabelresultaten:

 • aanpasbare kolommen
 • elke waarde kan worden gesorteerd en gefilterd
 • gekleurde staven in de cellen geven visuele feedback over de locatie van de minimum- en maximumwaarden
 • ondersteuning van directe selectie en kopiëren/plakken in Excel via het klembord

Ontwerp & documentatie

Ontwerp & documentatie

Transparant ontwerp van gewapend beton

Ontwerpen van betonelementen in SCIA Engineer combineert de voordelen van een geïntegreerde oplossing (grotere productiviteit, geen fouten door kopiëren en plakken) met de pluspunten van handmatige berekeningen.

 • Transparant: alle formules uit de normen staan in het rapport, waarbij de oorspronkelijke mathematische notatie, de tussenliggende numerieke waarden en de eindresultaten worden weergegeven
 • Compleet: alle doorsnedevormen en situaties van interne krachten worden ondersteund, zoals normaalkracht, biaxiale buiging, biaxiale afschuiving en torsie
 • Snel: alle beschikbare processorkernen worden ondersteund voor het uitvoeren van parallelle berekeningen
Ontwerp & documentatie

Staalontwerp

Ontwerp van staalelementdoorsneden volgens EN1993, AISC 360-10 en diverse oudere normen. Bij het ontwerpen van elementen kan gebruik worden gemaakt van Autodesign voor diverse doorsneden uit de profielenbibliotheek en voor opgebouwde of variabele profielen.
Alle effecten worden in aanmerking genomen, zoals de weerstand van de doorsnede tegen normaalkrachten, buiging, plooien door afschuifkracht, instabiliteit door torsie, kip en lokaal plooien. Kniklengtes worden automatisch bepaald en kunnen grafisch of numeriek worden weergegeven.

Ontwerp & documentatie

Ontwerp van staalbetonliggers

 • Bibliotheken met fabrikanten van stalen deuvels en dekken
 • Ontwerp en optimalisatie van staalprofielen en deuvels volgens Eurocode 4 en AISC 360-10 (LRFD en ASD)
 • Detailleringscontroles voor betonplaten, staaldekken en deuvels
 • Bruikbaarheidscontroles (ten aanzien van de zeeg) voor de bouw- en de staalbetonfase
 • Volledig transparante uitvoer met de gebruikte formules en alle stappen van de berekening
Ontwerp & documentatie

Staalverbindingen

SCIA Engineer biedt gebruikers de unieke mogelijkheid om staalverbindingen te modelleren binnen het 3D-model.  Verbindingen kunnen als star, scharnierend of diagonaal worden gedefinieerd, waarbij er verschillende platen, bouten, verstijvers, vouten en lassen kunnen worden gedefinieerd.  Zodra een verbinding volledig is gemodelleerd, kan de stijfheid ervan worden bepaald en kan de verbinding als scharniertype in het grotere bouwmodel worden gebruikt.  Bovendien kunnen gebruikers met de implementatie van SCIA Design Forms specifieke verbindingstypen toepassen op FEA-knopen om een volledig grenstoestandontwerp te kunnen uitvoeren met dynamische grafieken en een volledig transparante uitvoer.

Ontwerp & documentatie

Hout, aluminium en steigerwerk

 • Hout volgens EN1995: doorsnede- en stabiliteitscontroles van houten balken. Bevat speciale controles voor kruip, variabele hoogte en gebogen elementen.
 • Aluminium volgens EN1999: standaard- en aangepaste aluminiumprofielen kunnen worden gedefinieerd en gecontroleerd. Bevat de berekening van effectieve eigenschappen en de invloed van een door hitte beïnvloede zone.
 • Steigerbouwcontroles volgens EN 12810 en EN 12811: steigerpijpen en losse koppelstukken of systeemsteigers worden volledig ondersteund.
Ontwerp & documentatie

Voor- en naspanning

Een volledig geïntegreerde oplossing voor het modelleren, analyseren, ontwerpen en rapporteren van voor- en nagespannen 1D- en 2D-elementen.  Met SCIA Engineer kunnen gebruikers zowel lineaire als tijdsafhankelijke analyses uitvoeren om gedurende de levensduur van de constructie nauwkeurige resultaten te verkrijgen.  Daarnaast zijn er ontwerpcontroles beschikbaar volgens EN 1992-1-1 en EN 1992-2 en wordt er momenteel een ontwerptoets ontwikkeld conform ACI 318-14.

Ontwerp & documentatie

Koudgevormd staal

 • Berekening van de effectieve doorsnedekarakteristieken voor algemene doorsneden, met inbegrip van lokale knik en vervormingsknik van interne en randverstijvingen.
 • Algemeen ontwerp inclusief toelatingen voor het verschuiven van de neutrale as, het gebruik van een gemiddelde vloeisterkte en de kerndikte
 • Geavanceerde controles voor ‘web crippling’ en afschuiving onder lokale dwarskrachten, ook voor doorsnedes met lijven met verstijvingselementen.
 • Gespecialiseerd ontwerp voor gordingen met bepaling van de vrije flens geometrie, geavanceerde berekening van de lasten, enz.
Ontwerp & documentatie

Engineering Report

Engineering Report is een geïntegreerd documentatieplatform waarmee gebruikers een gedetailleerd rekenrapport kunnen genereren, compleet met inhoudsopgave, modelinvoer, belasting, analyse- en ontwerpresultaten en modelweergaven en –grafieken. 
De items die aan het rapport worden toegevoegd, zijn beschikbaar in de navigator, waar de gebruiker ze eenvoudig kan aanpassen. Dankzij de dynamische koppeling tussen het rapport en het model worden alle items bovendien automatisch opnieuw gegenereerd, zodat ze altijd de meest recente wijzigingen bevatten.

Ontwerp & documentatie

Rapportsjablonen

Met behulp van sjablonen kunnen gebruikers aangepaste rapportlay-outs opslaan (inclusief alle instellingen voor resultaten en grafieken), zodat dagrapporten sneller kunnen worden gemaakt.

Ontwerp & documentatie

Ondersteuning van (3D) PDF

Engineering Reports kunnen worden geëxporteerd naar Word, Excel en PDF (inclusief 3D PDF) en zo moeiteloos worden voltooid en gedeeld.

Ontwerp & documentatie

Algemene overzichtstekeningen

 • Automatisch plan- en doorsnedeweergaven van de constructie maken volgens voorgedefinieerde gebouwverdiepingen en lijnrastervlakken.
 • Weergaven en doorsneden kunnen worden toegevoegd aan aanpasbare lay-outpagina's die labels, dimensies, additionele grafische modelweergaven en tabelresultaten kunnen bevatten.
 • Alle tekeningen zijn direct gekoppeld aan het model en worden daardoor automatisch bijgewerkt wanneer het model wordt aangepast.
 • Tekeningen kunnen worden geëxporteerd als PDF en andere op afbeeldingen gebaseerde bestandstypen en kunnen worden opgeslagen als DWG-, DXF- of VRML-bestanden voor gebruik in andere BIM/CAD-tools.

BIM & samenwerking

BIM & samenwerking

SAF / STRUCTURAL ANALYSIS FORMAT

SAF is een neutraal, MS Excel-gebaseerd, bestandsformaat. Het verbetert de samenwerking tussen ingenieurs en het laat hen toe om gemakkelijk analyse modellen uit te wisselen tussen verschillende rekenprogramma’s. Het is praktisch, eenvoudig en is bedoeld voor het dagelijkse werk. Vanuit origine is het open SAF-formaat een initiatief van de Nemetschek Group, en tot op heden werd het al of wordt het nog geïmplementeerd door meerdere softwareproducenten, zoals: SCIA, Graphisoft, Allplan, RISA, FRILO, Axis VM, Dlubal, Sofistik, IDEA StatiCa en meer.

BIM & samenwerking

Revit link

De link tussen Revit en SCIA Engineer laat toe om een model in één van beide programma’s te starten waarbij alle wijzigingen die gemaakt worden in één software simpel geüpdatet worden in de andere software:

 • Alle types van geometrische elementen en materialen.
 • Analytische elementen: steunpunten, scharnieren, lasten en last-combinaties.
 • Resultaten terug naar Revit: vervormingen, spanningen en de reacties aan de uiteinden van de staven.
 • Alle wijzigingen worden getraceerd en gemarkeerd, zodat je snel alle wijzigingen kan zien die komen van de andere software.
BIM & samenwerking

TEKLA Interoperabiliteit

SCIA en Tekla zijn beide onderdeel van het ‘buildingSMART alliance’s OpenBIM’ initiatief en promoten IFC als het meest aangewezen formaat voor data-uitwisseling van 3D structurele modellen.  Aanvullend hierop heeft SCIA Engineer ook een bi-directionele link die het uitwisselen van stalen modellen vergemakkelijkt.
Stalen structuren en componenten kunnen in SCIA Engineer gemakkelijk worden gemodelleerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd, om dan naar Tekla gestuurd te worden voor de finale documentatie en detaillering. Andersom kunnen ook modellen die eerst in Tekla gemaakt werden naar SCIA Engineer gehaald worden, waar het ontwerp kan geoptimaliseerd worden en teruggestuurd worden naar Tekla voor de finale documentatie.

IDEA StatiCa checkBot

IDEA StatiCa-link

De koppeling tussen SCIA Engineer en IDEA StatiCa laat toe om in IDEA StatiCa-toepassingen ontwerp en normcontroles van staalverbindingen uit te voeren, evenals controles van volledige stalen elementen.

 • Alle benodigde gegevens worden automatisch gesynchroniseerd via IDEA StatiCa Checkbot: geometrie, doorsneden, materialen, elementen, belastingen
 • Wijzigingen die later in SCIA Engineer worden aangebracht, worden eenvoudig gesynchroniseerd en het IDEA StatiCa project wordt automatisch bijgewerkt
 • De uitwisseling van gegevens maakt gebruik van het SAF-formaat
BIM & samenwerking

Rhino3D en Grasshopper

Een opkomende workflow, vooral bij high-end ontwerpers, is het gebruik van Rhino en Grasshopper om complexe geometrieën te creëren. Er zijn een aantal manieren om deze gegevens gemakkelijk naar SCIA Engineer te sturen. 
Complexe 3D geometrieën kunnen in SCIA Engineer geïmporteerd worden waarbij ze gemakkelijk naar analytische elementen geconverteerd worden, belast, gerekend en ontworpen worden.
Tekstgebaseerde uitvoer van Rhino kan gekopieerd en geplakt worden in de invoertabellen van SCIA Engineer voor de automatische generatie van het model. Dit kan ook meer robuust gedaan worden door gebruik te maken van bestanden in XML-formaat.

BIM & samenwerking

IFC 2x3 en IFC 4 support

Als medeoprichter van het OpenBIM Programma was SCIA Engineer de eerste structurele analyse software om de import en export van het IFC 2x3 formaat te implementeren. Hierdoor is het nu mogelijk om data uit te wisselen met behulp van IFC (Industry Foundation Class) bestanden met meer dan 150 verschillende BIM-tools, waardoor de OpenBIM workflow de meest robuuste en flexibele interoperabiliteit-oplossing is in de markt.

Kopen / Proberen

Kies je modules en creëer een editie op maat van jouw behoeften of test het zelf en vraag onze gratis 30-daagse testversie aan.

 

Vraag een demo aan

Ontdek hoe onze software en diensten je kunnen helpen om je werk te optimaliseren en je productiviteit een boost te geven. Vraag een privédemo aan.