Menu
1
2
3
4

SCIA Engineer - Nieuwigheden

Primaire tabs

SCIA Engineer 19

Rond uw project sneller af met SCIA Engineer 19

SCIA Engineer 19 (19.0 & 19.1) levert een aantal workflowverbeteringen en talloze nieuwe functies om gebouwen met meerdere verdiepingen en andere civieltechnische constructies moeiteloos te analyseren. Bovendien worden de alledaagse taken efficiënter uitgevoerd.

Met SCIA Engineer 19 voert u projecten sneller uit door : 

 1. Een geautomatiseerd ontwerp- en analysesysteem in alle ontwerpmodules
 2. Meer inzicht in de reactie op toegepaste belastingen en
 3. Optimalisatie door het parametrische ontwerp en de integratie van SCIA Engineer in elke maatwerkoplossing
   

DOWNLOAD EN INSTALLEER

WAT IS ER NIEUW IN SCIA ENGINEER 19.1 BROCHURE

LEES DE NIEUWIGHEDEN

 

VOORNAAMSTE VOORDELEN

SCIA Engineer 19
Geavanceerde analyse en ontwerp  

Lever moeiteloos nauwkeurige, economische en duidelijk gedocumenteerde ontwerpen dankzij de nieuwe functies, zoals geautomatiseerd ontwerpen van praktische wapening in betonliggers, optimalisatie van deuvels in staalbetonvloeren, zeeg in de controle van staalelementen en nog veel meer.

SCIA Engineer 19Verbeterd inzicht in het model

Heb de volledige controle over het model en heb inzicht in de respons van de structuur door analyses van gemetselde wanden met contactelementen, integratie-elementen voor afschuifwanden of bruggen, afwezigheden voor bouwfasesimulaties, stijfheidsmodificatoren, uitgebreide weergaveopties voor resultaten en nog veel meer.

SCIA Engineer 19
Optimalisatie met parametrisch ontwerp 

Til uw werk naar een hoger niveau met de parametrische ontwerpmogelijkheden van SCIA Engineer. Profiteer van de vernieuwde XML-interface of een gloednieuwe OpenAPI om zelf snel en met weinig handwerk een oplossing te bouwen voor de meest economische, esthetische variant van het project.

 

Fast and practical design of shear reinforcement

Snel en praktisch ontwerpen van afschuifwapening

 • ingebouwde sjablonen voor beugelvormen voor verschillende doorsnedetypes
 • automatisch in rekening brengen van het effect van beugels op de langswapening
 • praktische verdeling van beugels over de overspanning met beugelzones
 • optionele symmetrische verdeling over de overspanning
Practical design of reinforcement in columns, beams and ribs

Praktisch ontwerpen van wapening in kolommen, liggers en ribben

 • nieuw wapeningssjabloon voor kolommen met enkel staven in de hoeken
 • uniforme verdeling van langswapening over de lengte van de kolom
 • uniforme verdeling van wapening in liggers en ribben boven steunpunten
 • door gebruiker bepaalde minimum staaflengte in liggers en ribben
Automatic design of reinforcement bars in 1D members

Automatisch ontwerpen van echte wapeningsstaven in 1D-elementen

 • automatisch omzetten van berekende wapeningshoeveelheden in echte staven
 • gebruik van echte wapeningsstaven in alle UGT/BGT-controles en in de doorsnedecontrole
 • optioneel handmatig aanpassen van de automatisch gegenereerde wapening
 • exporteren van de geconverteerde wapening naar IFC en XML
Reinforcement in 2D members

Echte wapeningstaven in 2D-elementen

 • ontwerpen van echte staven en wapeningsnetten in 2D-elementen
 • meewegen van alle soorten wapening in de controles en in de berekening van pons, scheurvorming en langetermijndoorbuigingen
 • exporteren van alle soorten wapening naar ASF-bestand
Fast evaluation of the designed reinforcement in 1D members

Snelle evaluatie van de ontworpen wapening van 1D-elementen

 • Met één klik uitvoeren van alle UGT- en BGT-controles. Nieuw in 19.1
 • Alle vereiste BGT-combinaties worden automatisch op de achtergrond gegenereerd. Nieuw in 19.1
 • Snel inzicht in de reactie van de structuur, directe detectie van kritische plekken. Nieuw in 19.1
"One-click" design of reinforcement in 2D members

Wapeningsontwerp van 2D-elementen met één klik

 • Iteratief wapeningsontwerp in 2D-elementen voor UGT en BGT (beperken van scheuren en spanning). Nieuw in 19.1
 • Alle vereiste BGT-combinaties voor het berekenen van scheuren en spanningen worden op de achtergrond gegenereerd. Nieuw in 19.1
 • Berekenen van extra wapening vanwege BGT-vereisten. Nieuw in 19.1
 • Ondersteuning voor EN 1992-1-1:2004 inclusief nationale bijlagen. Nieuw in 19.1
Economical design of punching reinforcement

Economisch ontwerp van ponswapening

 • Reduceren van ponsafschuifkracht in het ontwerp van funderingsplaten. Nieuw in 19.1
 • Kolomkoppen die als subregio's zijn gemodelleerd, houden gedeeltelijk rekening met ponscontroles (ingeschakeld voor het controleren van betonverbrijzeling boven de kolom). Nieuw in 19.1
Serviceability checks

Bruikbaarheidscontroles

 • ondersteuning voor EN 1993 en SIA 263
 • BGT-controle voor permanente en variabele lasten tegelijk
 • ondersteuning voor zeeg in controle
 • vereenvoudigde invoer van ontwerpcriteria
Steel design enhancements

Andere verbeteringen bij het ontwerp

 • het berekenen van plastische scharnieren is bijgewerkt voor EN 1993-1-1
 • bepalen van de momentweerstand van plastische scharnieren waarbij de nationaal  gespecificeerde veiligheidsfactoren worden meegewogen
 • open controles ondersteunen nu doorsnede-paren (dubbele hoeken, dubbele C-doorsneden, enzovoort)
 • plastische scharnieren zijn beschikbaar in de 64-bits versie
 • SIA 263 is beschikbaar in de 64-bits versie
Production practice reflected in beam design

Productiepraktijk is terug te zien in liggerontwerp

 • Automatisch ontwerpen van zeeg op basis van de productiepraktijk. Nieuw in 19.1
 • Parabolische of bilineaire zeeg. Nieuw in 19.1
Composite floors

Staalbetonverdiepingen

 • economisch deuvelontwerp waarbij rekening wordt gehouden met bouw-praktische vereisten
 • robuuster AutoDesign dankzij betere afhandeling van detailleringsvoorwaarden
 • sneller en economischer AutoDesign voor liggers met meerdere openingen in het lijf
 • kortere en bondigere standaarduitvoer
 • consistente referenties naar de toegepast norm-formules in de gedetailleerde uitvoer
Masonry

Metselwerk

 • gestroomlijnde workflow voor lineaire analyse met metselwerkelementen
 • eenvoudig bewerken van orthotropieparameters voor vermindering van het boogeffect
 • geavanceerde niet-lineaire mogelijkheden met alleen-druk scharnieren op randen van een gemetselde wand
 • contactelementen voor randen die ook geschikt zijn voor andere toepassingen, zoals gelamineerd hout, het berekenen van gescheurde/gedelamineerde elementen, enzovoort.
Integration member

Integratie-element

 • integratie van interne krachten binnen een gedefinieerde perimeter, wat noodzakelijk is voor het ontwerp van bvb. afschuifwanden
 • eenvoudig en direct definiëren van het "vervangende" integratie-element
 • integreert de interne krachten van 2D- en 1D-elementen
 • geldt zowel voor lineaire als niet-lineaire analyse
 • geen impact op andere resultaten van de rest van de structuur
 • Door de gebruiker bepaald aantal doorsneden van het integratie-element voor korte en lange elementen. Nieuw in 19.1
 • Integratie van interne krachten naar de zwaartelijn, wat onder andere voor niet-constante doorsneden kan worden gebruikt. Nieuw in 19.1
 • Optie om bepaalde elementen van de integratie uit te sluiten. Nieuw in 19.1
 • Exporteren van integratie-elementen en de resultaten daarvan via XML. Nieuw in 19.1
Mode filtering

Modusfiltering

 • versnelling van de respons spectrum berekening, terwijl eveneens rekening gehouden wordt met de voorwaarde van 90% van de bewegende massa
 • reductie van het aantal vereiste eigenmodi
 • tot wel tienmaal minder modi vereist
 • aanzienlijk kortere berekeningstijd
Model modifiers

Model modificatoren

 • afwezigheids- en stijfheidsmodificator gecombineerd in één modificatiegroep
 • toegewezen aan een of meer specifieke belastingsgevallen
 • inbegrepen in het standaard projecttype (geen speciaal project vereist)
 • geschikt voor bijvoorbeeld het simuleren van bouwfasen, langetermijnreactie van constructies vanwege variërende E-modulus, enzovoort
Result improvements

Verbeterde resultaten

1D elementen

 • eenvoudig detecteren van kritische punten op liggers voor meerdere overspanningen

2D elementen

 • lagen zijn ook van toepassing op doorsneden van 2D-elementen
 • nieuwe selectieopties voor doorsneden
 • resultante op doorsneden
Broader capabilities in 3D wind generator

Meer mogelijkheden in de 3D-windgenerator

 • Er wordt rekening gehouden met het ontbreken van correlatie van winddruk tussen de loefzijde en lijzijde volgens de opmerking in artikel 7.2.2(3). Nieuw in 19.1
 • Franse Nationale bijlage voor borstweringen met een specifieke "cpnet"-waarde. Nieuw in 19.1
 • Additionele belastingsgevallen voor zadeldaken die rekening houden met asymmetrische windscenario's voor zowel druk als zuiging op het dak. Nieuw in 19.1
New options for non-linear and seismic analysis

Nieuwe opties voor niet-lineaire en seismische analyse

 • Singulariteitscontrole voor niet-lineaire analyse met een animatie die u naar de kern van het probleem leidt. Nieuw in 19.1
 • Geüpgrade bodeminteractie-instellingen voor seismische analyse waardoor de stijfheid van de bodem kan worden aangepast. Nieuw in 19.1
New customisation options for images in Engineering Report

Nieuwe aanpassingsopties voor afbeeldingen in Engineering Report

 • Door de gebruiker bepaalde schaal voor de modelgegevens in afbeeldingen. Nieuw in 19.1
 • Aanpasbare schaal van de resultaten in resultaatafbeeldingen, waaronder afbeeldingen voor de Resultatenafbeeldingsgenerator. Nieuw in 19.1
ESA_XML

ESA_XML

 • ondersteuning voor het maken van Engineering Report
 • exporteren van Engineering Report naar RTF, PDF, enzovoort
 • updaten van een project met een Excel-bestand voorbereid in SAF-indeling
OpenAPI

OpenAPI

 • verbinden van SCIA Engineer met jouw eigen programma’s
 • ondersteunt de volgende programmeertalen:  C#, Python en VBA
 • biedt functies om SCIA Engineer projecten te openen, materialen en doorsnedes te maken, staven en platen te definiëren, belastingen en andere data toe te voegen, te berekenen en resultaten te lezen
 • ondersteunt niet-lineaire en stabiliteitsberekeningen via een template project
 • Meer mogelijkheden, zoals lijnondersteuningen, belastingscombinaties, enzovoort. Nieuw in 19.1
 • Door het optioneel direct gebruiken van analysemodelgegevens kunt u grotere verzamelingen van objecten in uw toepassingen gebruiken. Nieuw in 19.1
Extended Revit and Tekla Structures links

Uitgebreide Revit- en Tekla Structures-links

 • Importeren en exporteren van openingen in 2D-elementen van/naar Tekla Structures. Nieuw in 19.1
 • Importeren van praktische wapening (wapening die automatisch wordt geconverteerd van oppervlakte naar staven) vanuit SCIA Engineer naar Revit. Nieuw in 19.1
General Usability

Algemene bruikbaarheid

 • verbeterde afhandeling van kniklengtes na wijzigingen aan het model
 • overzichtelijke dialoogvensters voor belastingscombinaties
 • automatisch verbinden van alle elementen voorafgaand aan de berekening
 • snel en duidelijk detecteren van instabiliteit in het model
 • betere controle over indeling van tabellen in Engineering Report
 • sneller uitvoeren van standaardacties, zoals openen/opslaan van een project, kopiëren/verplaatsen van entiteiten, werken met resultaten en controles op 2D-elementen voor uitgebreide omhullende combinaties, het openen van een groot Engineering Report, enzovoort
aluminium design

Nauwkeurig ontwerp in overeenstemming met de nieuwste Eurocode

 • Sectie- en elementontwerp volgens de nieuwste EN 1999-1-1 + A1 + A2: 2013. Nieuw in 19.1
 • Classificatie en effectieve doorsnede worden uitgevoerd voor elke doorsnedevorm. Nieuw in 19.1
 • Effectieve doorsnede die rekening houdt met lokale knikeffecten en door warmte beïnvloede zones. Nieuw in 19.1
 • Duidelijke rapporten met verschillende detailniveaus. Nieuw in 19.1