3 inovácie SCIA Engineer 18, ktoré vybrali naši užívatelia

Datum: 
utorok, 27 marec, 2018
Umiestnenie: 
International

Softvér SCIA Engineer 18 sa neustále vyvíja a to aj s prispením našich užívateľov. Jedným zo spôsobov, akým užívatelia ovplyvňujú nové verzie, je výber 3 najobľúbenejších vylepšení. Na jeseň roku 2017 sme druhýkrát vykonali prieskum, v ktorom sme požiadali užívateľov SCIA Engineer so servisnou zmluvou, aby vybrali 3 vylepšenia, ktoré sa budú realizovať v SCIA Engineer 18.Tieto vylepšenia sú už do novej verzie implementované a teraz sú testované užívateľmi, ktorí sú súčasťou nášho programu SCIA Insider  SCIA Insider program

Takže tu sú 3 vylepšenia, na ktoré sa môžete tešiť v SCIA Engineer 18: 

  • Rôzne farby pre zobrazenie bodového, líniového a plošného zaťaženia (336 hlasov)
  • Zjednodušené nastavenie vzperných dĺžok prútov (290 hlasov)
  • Automatické generovanie nelineárnych kombinácií podľa normy (203 hlasov)
     

SCIA Engineer Load Coloring Rôzne farby pre zobrazenie bodového, líniového a plošného zaťaženia

Toto vylepšenie Vám umožní ľahko zobraziť rôzne druhy zaťaženia v modeli. Prinesie väčšiu prehľadnosť a bude užitočné najmä pri práci s komplexnými modelmi. 

Zjednodušené nastavenie vzperných dĺžok prútov 

Automatické určenie vzperných dĺžok pre rovinný vzper a manuálne zadanie pre klopenie a priestorový vzper bolo vždy dôležitou funkciou v SCIA Engineer. Kvôli početným dialógom a nastaveniam bolo však tiež menej zrozumiteľné a ťažko pochopiteľné. Teraz došlo k dramatickému zjednodušeniu a zlúčeniu všetkých možností užívateľského zadania do jedného kompletne prepracovaného dialógu.

Nové riešenie je oveľa jednoduchšie a veľmi užitočné. Je skvelé, že výsledky zadania sú okamžite dostupné v samotnom dialógu (súčinitele i dĺžky) a je tu iba jeden dialóg pre nastavenie”, hovorí člen programu SCIA Insider Jeroen ter Steege z firmy Aveco de Bondt, Holandsko.

SCIA Engineer Auto CombinationAutomatické generovanie nelineárnych kombinácií podľa normy

Teraz je možné vytvárať nelineárne kombinácie podľa normy iba stlačením jediného tlačidla. A navyše je tu možnosť, aby SCIA Engineer vybral nebezpečnú kombináciu z obálky lineárnych kombinácií a vytvoril zodpovedajúce triedy výsledkov. Toto zjednodušenie eliminuje pôvodný proces, vyžadujúci veľa kliknutí pre vytvorenie nelineárnych kombinácií z lineárnych.

Toto je moja obľúbená funkcia. Som rád, že pri tvorbe nelineárnych kombinácií už nemusím ručne odstraňovať lineárne kombinácie, ktoré nie sú nebezpečné. To mi ušetrí veľa času”, hovorí člen programu SCIA Insider, Michal Bezruč, zo spoločnosti Navláčil stavebná firma, Česká republika. 


Úzka spolupráca s našimi užívateľmi nám pomáha vyvíjať SCIA Engineer ako výkonný pracovný nástroj. Iba v spolupráci s Vami môžeme zabezpečiť, že softvér bude umožňovať zvyšovanie produktivity Vašej každodennej práce - či už pracujete na zložitých alebo jednoduchých projektoch. Ďakujeme všetkým užívateľom, ktorí sa zúčastnili prieskumu.

Verzia SCIA Engineer 18, ktorá bude uvoľnená do distribúcie na prelome mája a júna, prinesie nové funkcie pre zjednodušenie zadávania a vyhodnotenia výsledkov, vylepšenia použiteľnosti softvéru, novinky v navrhovaní železobetónu, inovácie v BIM - prepojení s Tekla Structures a Revit a mnohé ďalšie. Sledujte ďalšie edície SCIA eNews, aby ste sa dozvedeli viac o novinkách v SCIA Engineer 18. 

SCIA Engineer 18