5 hlavných vecí, ktoré je potrebné poznať pre zapojenie statických výpočtov do BIM

Datum: 
pondelok, 1 december, 2014
Umiestnenie: 
International

Pre celý rad statikov sa BIM (inteligentné zdieľanie dát medzi aplikáciami) teraz stáva niečím viac, než len módnou záležitosťou. BIM významným spôsobom zvyšuje produktivitu a kvalitu celého procesu od návrhu po realizáciu. Výhody sú zrejmé u malých aj veľkých projektov. Nedávno dokončená budova Nadácie Louis Vuitton v Paríži je vzorovým príkladom BIM, v ktorom spolupracovala celá rada tímov z niekoľkých rôznych krajín.

Na druhej strane, stavebné konštrukcie boli počítané v 3D po desaťročia ... tak, ako zapadajú výpočty konštrukcií do procesu BIM? Tu vymenujeme 5 základných aspektov BIM spolupráce:

1. Certifikovaný import a export IFC 2x3

IFC je na dodávateľovi software nezávislý formát výmeny dát certifikovaný podľa ISO. Je podporovaný všetkými poprednými programami ako Allplan, ArchiCAD, Revit, Tekla alebo Vectorworks a ďalšími viac než 150 systémami... BuildingSMART je organizácia, ktorá je za IFC formát zodpovedná a ktorá aplikuje certifikačný proces zaručujúci ako vysoké pokrytie typov objektov formátom, tak jeho vysokú kvalitu.

2. Podpora stavebného modelu

Väčšina programov pre výpočty konštrukcií definuje svoje modely pomocou uzlov spojených strednicami jednotlivých entít. Jedná sa o idealizovaný, zjednodušený model, ktorého výhradným účelom je výpočet napätí a premiestnení v konštrukcii. Tento prístup sa nazýva "výpočtový model". Oproti tomu "stavebný" (referenčný) BIM model definuje oveľa zložitejšie geometrie jednotlivých telies a jeho cieľom je reprezentovať skutočnú konštrukciu s excentricitami, medzerami, odrezmi a pod. Je zrejmé, že priama podpora tohto modelu vo výpočtovom programe poskytuje lepší kontext a uľahčuje komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi projektu.

3. Rozpoznanie tvaru

Zatiaľ čo väčšina programov zapisuje betónový nosník obdĺžnikového prierezu rovnakým spôsobom, stáva sa často, že objekty sa zapisujú ako "všeobecné telesá". To môže nastať napríklad v prípade mostného piliera alebo dosky s premennou hrúbkou. V takýchto prípadoch sú potrebné nástroje, ktoré prevedú takéto všeobecné 3D tvary na príslušné stavebné prvky ako napr. nosníky či stĺpy daného prierezu alebo plochy s konkrétnou hrúbkou.

4. Prepojenie a vyrovnanie stavebného modelu do modelu výpočtového

Po načítaní referenčného modelu zreteľne vystúpi rozdiel medzi stavebným a výpočtovým modelom: väčšina objektov nie je vzájomne prepojená, sú medzi nimi medzery, alebo nie sú vzájomne zarovnané. Aby bolo možné konštrukciu spočítať, statik musí najprv zabezpečiť, aby všetko bolo riadne kompenzované a prepojené. A aby bola práca efektívna, je potrebné, aby používaný výpočtový software s touto činnosťou pomohol špecializovanými nástrojmi.

5. Rozhranie API

V niektorých pracovných postupoch môže chcieť statik použiť výpočtový model vytvorený v CAD aplikácii (napr. Revit alebo Tekla). V takom prípade je potrebné solídne konkrétne rozhranie API podporujúce širokú škálu typov objektov a ponúkajúce efektívne mapovanie prierezov.

 

Súhlasíte s tu uvádzanými predpokladmi? Ako veľmi ich Váš výpočtový softvér spĺňa?

 

Ďalšie zdroje informácií :