Aktualizácia cloudovej ochrany

Datum: 
pondelok, 12 október, 2020
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer Cloud Protection

SCIA Engineer 19 & 20 umožnila užívateľom chrániť svoje licencie v cloude. To prináša celý rad výhod ako napr. jednoduché zdieľanie licencie viacerými užívateľmi, pohodlnú správu zakúpených licencií a pod. Podmienkou je len pripojenie k internetu.

Cloudová ochrana sa ľahko ovláda a firemný správca môže zakúpené licencie ľahko spravovať. Navyše nepotrebujete virtualizovať starý licenčný server.

Ak sa stane, že nejaká licencia nie je dostupná, prihlásite sa na webstránku ochrany (protection.scia.net) a tam zistíte, ktorý užívateľ aké moduly práve využíva. 

Brožúra Cloudová ochrana SCIA Engineer

SCIA Engineer Cloud Protection