Aktualizácia cloudovej ochrany

Datum: 
pondelok, 12 október, 2020
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer Cloud Protection

SCIA Engineer 19 & 20 umožnila užívateľom využívať výhody cloudovej ochrany ako napr. jednoduché zdieľanie licencie viacerými užívateľmi, pohodlnú správu zakúpených licencií a pod. Podmienkou je len pripojenie k internetu. Stačí i hotspot na telefóne. I pri výpadkoch internetu môžete pokojne pracovať ďalej, SCIA Engineer potrebuje internet len krátko pri jeho spustení a zatváraní.

Cloudová ochrana sa ľahko ovláda a správca môže zakúpené licencie ľahko spravovať. Navyše nepotrebujete virtualizovať starý licenčný server ako tomu bolo doteraz u sieťových licencií.

Ak sa stane, že nejaká licencia nie je dostupná, prihlásite sa na webstránku ochrany (protection.scia.net) a tam zistíte, ktorý užívateľ aké moduly práve využíva. 

Brožúra Cloudová ochrana SCIA Engineer

SCIA Engineer Cloud Protection