Aktualizované prepojenie programov SCIA Engineer a Revit

Datum: 
utorok, 18 október, 2016
Umiestnenie: 
International

Updated Revit link for SCIA Engineer Najnovšia aktualizácia prepojenia SCIA Engineer a Revitu je kompatibilná s verziou Autodesk Revit Structure 2017. Okrem toho sme v reakcii na podnety našich užívateľov pridali rad vylepšení a opráv. 

Podpora číselných prierezov

Jedným z najžiadanejších vylepšení je podpora importu "číselných" prierezov do Revitu. Prvky s "číselnými" prierezmi boli predtým vylúčené a import bol ukončený. Teraz sa tieto prierezy exportujú do Revitu pomocou štandardného mapovania.

Updated Revit link for SCIA Engineer
 

Tolerancia pre sklonené stĺpy a ďalšie novinky

Problém s rozdielnou orientáciou stĺpov v SCIA Engineer a Revite bol vyriešený zmenou tolerancie pre rozlíšenie zvislých a naklonených stĺpov. Tým sa zároveň vyriešil aj problém stĺpov zadaných zhora nadol. 

V predchádzajúcich verziách dochádzalo v Revite pri exporte na preskočenie stĺpov v prípade, že nebola aktívna voľba "Umožniť výpočtový model". Aj táto nepríjemnosť bola odstránená. Rovnako je teraz podporovaný export a import dosiek tvorených len jedným kruhovým segmentom.

Stiahnite si najnovšiu verziu zásuvného modulu

Webinar: Linking Structural Analysis and Design and Revit

Updated Revit link for SCIA Engineer