BIM v inžinierskom staviteľstve

Datum: 
pondelok, 20 február, 2017
Umiestnenie: 
International

Požiadavky na rýchlosť a efektivitu pri práci na stavebných projektoch stále narastajú. Architekti, stavební inžinieri, statici, dodávatelia, správcovia budov a všetci ďalší zúčastnení v procese projektovania a užívania budovy používajú rôzne softwarové ​​programy a dátové formáty. Výmena a interpretácia jednotlivých počítačových modelov tradičným spôsobom je neefektívna, vedie k vyššej spotrebe času, úsilia a vzniku chýb. Tieto problémy je možné minimalizovať implementáciou BIM. 


Smernica EÚ o urýchlení prijatia BIM v Európe

Open BIM

Koncept BIM (Building Information Modelling) je postupne implementovaný ako riešenie pre efektívnu tvorbu a zdieľanie rôznych informácií všetkými stranami zúčastnenými na stavebnom projekte. Predpokladá sa, že k urýchleniu implementácie BIM dôjde, len čo členské krajiny začlenia do svojich národných právnych predpisov smernicu EÚ 2014/24/UE o verejných zákazkách. Smernica vyzýva všetky členské štáty k povinnému použitiu elektronických nástrojov, ako je BIM, s cieľom znižovať náklady a zvyšovať efektivitu pri realizácii verejných zákaziek a ich financovania.

Výber správnych nástrojov, ktoré podporujú bezchybné a efektívne zdieľanie digitálnych modelov je dôležitým krokom nielen k optimalizácii činností a spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami, ale znamená aj pripravenosť pre všetky nadchádzajúce regulačné predpisy týkajúce sa stavebného trhu.


SCIA Engineer software - skutočný BIM nástroj 

Software SCIA Engineer je lídrom medzi výpočtovými aplikáciami podporujúcimi BIM. So SCIA Engineer môžu architekt a projektant spolupracovať na rovnakom projekte každý so svojimi špecifickými dátovými formátmi a digitálnymi modelmi. Stavebný model vytvorený architektom môže byť transformovaný relatívne ľahko do výpočtového modelu metódy konečných prvkov na overenie navrhnutých dimenzií. Rovnako tak je možné použiť výpočtový model ako základ pre tvorbu stavebného modelu. SCIA Engineer umožňuje priamu výmenu dát s desiatkami ďalších aplikácií BIM prostredníctvom otvoreného dátového formátu IFC. SCIA Engineer je certifikovaný pre IFC import a export. S niektorými významnými aplikáciami ako sú TEKLA a REVIT je k dispozícii aj priama dátová výmena prostredníctvom špecializovaných rozhraní. 


Spolupráca s akýmkoľvek partnerom prostredníctvom BIM 

Obojsmerné dátové prepojenie medzi aplikáciami SCIA Engineer, REVIT a TEKLA umožňuje optimalizovať pracovný proces, využiť najsilnejšie stránky každého jednotlivého software a maximalizovať efektivitu spolupráce. Model vytvorený v aplikáciách TEKLA alebo REVIT je možné po prevode do SCIA Engineer spočítať, nadimenzovať a optimalizovať a neskôr po spätnom prevode finalizovať s detailmi, výkazmi a výkresovou dokumentáciou v TEKLA alebo REVIT.

Mnoho aplikácií ako Allplan, ArchiCAD, DDS-CAD, Vectorworks, Solibri si môže vzájomne vymieňať dáta prostredníctvom otvoreného formátu IFC. Pre efektívne spracovanie IFC dát je SCIA Engineer vybavený množstvom špecializovaných BIM nástrojov - automatická konverzia stavebného modelu na výpočtový, prevod všeobecných IFC objektov na konštrukčné entity ako nosníky, stĺpy, dosky a steny, zarovnanie a prepojovanie entít, správa revízií a ďalšími funkciami.

Spolupracujete s architektmi, ktorí vytvárajú zložité komplexné geometrie v aplikáciách Rhino alebo Grasshopper? SCIA Engineer spolupracuje aj s týmito aplikáciami, modely je možné importovať na výpočet a dimenzovanie do SCIA Engineer pomocou formátu XML alebo špecializovaných rozhraní tretích strán.

SCIA Engineer predstavuje intuitívne, robustné a spoľahlivé riešenie pre analýzu a navrhovanie stavebných konštrukcií, ktoré úplne zapadá do pracovného procesu BIM.

Viac informácií o BIM a SCIA Engineer nájdete na našich webových stránkach alebo nám napíšte na [email protected]

Open BIM