Čo je pre inžinierov viac vzrušujúce - minulosť alebo prítomnosť ?

Datum: 
pondelok, 3 marec, 2014
Umiestnenie: 
International

Počas svojej štyridsaťročnej histórie zažila Scia rad technologických prielomov, ktoré jej pomohli udržiavať neustály rast v IT oblasti pre statikov a stavebných inžinierov. V roku 1974 neboli takmer žiadne počítače. Prvý program (na statické výpočty) bol napísaný v 16 kb pamäti stolových počítačov WANG a HP. Príchod Windows 3.0 v roku 1990 bol príležitosťou na predstavenie grafického rozhrania, modelovanie konštrukcie a konečných prvkov. Všetky tieto prvky znamenali príchod novej generácie softvéru. V roku 1996 došlo k rozšíreniu internetu, čo pre spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou (ako Scia) znamenalo výrazné zníženie prevádzkových nákladov. Od tohto okamihu sa digitálny čas nezastavil a Scia je dnes prostredníctvom virtuálnych kancelárií aktívna na všetkých kontinentoch a pomáha svojim klientom zapojiť sa aktívne do pracovného postupu založeného na zdieľaní  informácií o modeloch (BIM). Od roku 2011 nás Web 2.0 a sociálne médiá podporujú vo vytváraní virtuálnych prepojení.

V budúcnosti sa v stavebníctve iste dočkáme vzrušujúcich inovácií: dôjde k zavedeniu 3D tlačiarní a robotiky a tým k zvýšeniu produktivity. Pre online porady sa budú používať nové nástroje pre spoluprácu na báze 3D modelov, dôjde k eliminovaniu 2D výkresov a čas potrebný na plánovanie výstavby sa skráti. Postupujúce implementovanie paralelného multiprocesingu a využívanie virtuálnych (cloud) úložísk povedie k výraznému urýchleniu aj pre veľmi zložité výpočty požadované pre prípady zemetrasenia a pre iné nebezpečné typy zaťaženia. Vďaka otvorenej architektúre programov sa do návrhárskeho a výpočtového softvéru dostane viac technického know - how.

Žili sme v minulosti, teraz vytvárame budúcnosť.