Čo prinesú Open Checks v novej verzii SCIA Engineer?

Datum: 
utorok, 1 apríl, 2014
Umiestnenie: 
International

Vo svojej novej verzii 14 (ktorá bude predstavená v apríli - máji 2014) prinesie SCIA Engineer zásadnú inováciu: otvorený zásuvný modul pre prípravu vlastných na mieru šitých posudkov. S týmto zásuvným modulom je každý užívateľ schopný definovať väzbu medzi SCIA Design Forms a SCIA Engineer. Užívateľom vytvorené posudky pripravené vo formulári sa vykonávajú (počítajú), zobrazujú a vkladajú do výstupného dokumentu rovnakým spôsobom ako posudky zabudované v SCIA Engineer. Prepojenie SCIA Engineer a SCIA Design Forms je založené na interaktívnom aplikačnom programovom rozhraní (API). Pre každú entitu 3D modelu (ako napr. nosník, uzol, dosku) sú relevantné vstupné dáta (napr. prierez, materiál, údaje o vzpere, vnútorné sily, zaťaženie atď.) automaticky poslané (cez TCP/IP) do SCIA Design Forms, kde sa vykoná výpočet. Tým je zaistený rýchly tok dát. Výsledky a rozloženie reportu (výstupného dokumentu) sú potom poslané späť do SCIA Engineer, kde sú zobrazené a pridané do reportu o projekte. SCIA pripravila niekoľko príkladov, napr.:

  • oceľové prípoje (podľa EN 1993-1-8:2005 a AISC 360-10);
  • spriahnutý nosník (podľa EN 1994-1-1:2004);
  • posúdenie oceľového prvku na únavu (podľa EN 1993-1-9:2005);
  • základová pätka, návrh betónového prierezu atď.

Príklad výstupu vidíte tu. Touto prelomovou technológiou približujeme SCIA Engineer o ďalší kúsok ku každodennej praxi.

Open Checks Scia Engineer 14  Open Checks Scia Engineer 14  Open Checks Scia Engineer 14