Ďalší krok v BIM: IFC import a export výstuže v Allplan 2014

Datum: 
pondelok, 21 október, 2013
Umiestnenie: 
International

V Allplan 2014 je pridaná nová možnosť výmeny výstuže s inými programami. Tieto objekty sú v Allplan 2014 súčasťou importu a exportu.

V predchádzajúcich verziách Allplan bolo možné exportovať výstuž do IFC ako 3D geometriu, ale nie ako "skutočné" objekty výstuže. Pri importe IFC súboru boli využité iba 3D objekty. Vo verzii Allplan 2014 možno BIM rozšíriť o výmenu výstuže.

 

Allplan a IFC

Pri exporte výstuže z Allplan do IFC sú vytvárané objekty typu IfcReinforcingBar. Jeden objekt IfcReinforcingBar možno porovnať s umiestnením výstužnej vložky v Allplan, predstavuje jednu vložku alebo skupinu vložiek. Tieto objekty majú štandardizované atribúty zodpovedajúce výstuži : počet vložiek v umiestnení, priemer vložky,  vlastnosti  háka,  polomer ohybu, triedu ocele , ...

Pri exporte výstuže z Allplan do IFC je možné uložené dáta nielen načítať do iného CAD / CAE programu,  ale je možno ich využiť aj samostatne.

Súbor IFC možno využiť s celým radom programov na kontrolu kolízií , plánovanie, IFC prehliadača a programov na kontrolu modelu, ako napr. Solibri, možno ho využiť na zobrazenie modelu a vykonanie kontroly dát. Pripravovaná platforma bim + ( www.bimplus.net ), ktorá predstavuje otvorenú internetovo založenú platformu pre spoluprácu na BIM projektoch pracujúcich na rôznych zariadeniach, vrátane inteligentných mobilov,  poskytne užívateľom celú škálu BIM služieb ako je napríklad riadenie stavu, kontrola kolízií,  riadenie zmien, sledovanie čiastkových úloh, riadenie práv a úloh. Prostredníctvom otvoreného API môžete pripojiť aj svoje vlastné aplikácie. Platforma bim + je plne kompatibilná s IFC.

Ďalšou možnosťou je načítanie IFC súboru s výstužou. Keď obdržíte IFC súbor so skutočnou výstužou, môžete ho načítať do Allplan a pracovať na doladení 3D modelu výstuže. Tiež môžete použiť nástroje Allplan pre vystužovanie a vytvoriť výkresy výstuže pre daný model výstuže načítanej z IFC.

 

Allplan a Scia Engineer

V minulosti bola výmena výstuže medzi Allplan a Scia Engineer možná cez formáty *. a  a  *. esa. Taká výstuž bola rozpoznaná ako natívna Allplan výstuž, ale s určitými občasnými obmedzeniami ohľadom tvaru a umiestnenia.

Vďaka novo zavedenej výstuži v IFC je výmena dát teraz v oboch smeroch jednoduchšia. Praktická výstuž zadaná v Scia Engineer môže byť teraz načítaná do Allplan ako natívna výstuž. V takom prípade môže užívateľ ďalej upravovať tvar vložiek a ich polohu, či pridávať nové vložky medzi tie načítané. Nakoniec sa vytvorí výkres výstuže.

V opačnom smere sa výstuž exportovaná z Allplan a načítaná do Scia Engineer môže použiť na výpočet skutočných deformácií konštrukcie. Existujúcu výstuž možno v Scia Engineer aktualizovať načítaním súboru IFC obsahujúceho výstuž z Allplan.