Drevo - tradičný a atraktívny materiál teraz podľa EC v Scia Engineer 2012

Datum: 
pondelok, 12 november, 2012
Umiestnenie: 
Slovenská republika

Scia Engineer verzia 2012 prináša modul pre návrh a posudky drevených konštrukcií podľa Eurokódov.

Drevené konštrukcie, ako jeden z popredných predstaviteľov "zelených konštrukcií" v poslednej dobe nadobúdajú na dôležitosti v stavebnom priemysle. Dôvodov môžeme nájsť niekoľko. Jedným z nich sú vzrastajúce požiadavky na obnoviteľné zdroje a udržateľný rozvoj stavebníctva. Ďalším dôvodom môže byť ich zaujímavý a neprehliadnuteľný vzhľad, ktorý dáva konštrukciám punc nezapomenuteľnosti a dotvára celkový architektonický koncept celej stavby. Lepené drevené konštrukcie nájdu využitie najmä pre zastrešenie budov s požadovaným veľkým rozponom, napríklad športové haly či akvaparky.

Program Scia Engineer predstavuje integrované riešenie pre modelovanie, analýzu, návrh a posudok konštrukcií navrhnutých z rôznych materiálov, ako sú betón, oceľ, hliník a po novom aj drevo. Modul pre návrh a posudok drevených konštrukcií podľa Eurokódu EN 1995-1-1 predstavuje úplne novú generáciu posudkov v Scia Engineer. Tento modul, ako prvý z rodiny prichádzajúcich  posudkov, využíva nové technológie, ako sú využitie viac vlákien procesora, a tým výrazne zvyšuje rýchlosť a produktivitu návrhu. Tento modul otvára cestu pre urýchlenie posudkov i ďalších materiálov v blízkej budúcnosti.

V neposlednom rade modul pre návrh a posudok podľa EN 1995-1-1 uzatvára plné pokrytie podpory Eurokódov v programe Scia Engineer pre posudky prútových konštrukcií.

Hlavné prednosti sú:
• Drevenú konštrukciu možno navrhovať ako súčasť väčšieho modelu, a to vrátane častí z iných materiálov
• Plná integrácia Eurokódov vrátane 14 národných príloh
• Knižnice materiálov, posudky celistvých a lepených prierezov
• Výpočet podľa teórie druhého rádu s redukovanou tuhosťou
• AutoDesign prierezov pre medzný stav únosnosti, automatické vyhľadanie optimálneho prierezu
• Posudok podľa medzného stavu použiteľnosti vrátane dotvarovania