Dynamické obrázky a upraviteľné dialógy v prichádzajúcej verzii Scia Design Forms 5.0

Datum: 
utorok, 1 október, 2013
Umiestnenie: 
International

V priebehu uplynulých mesiacov bolo do programu Scia Design Forms implementovaných niekoľko nových funkcií a vylepšení, ktorých cieľom je poskytnúť používateľovi viac možností pri tvorbe výstupných dokumentov.

Dynamické obrázky - Tabuľky vo výstupe - Upraviteľné vstupné dialógy
 

Dynamické obrázky

Do aplikácie Návrhár bol pridaný celý rad grafických funkcií, ktoré majú uľahčiť tvorbu grafických objektov: čiar, oblúkov, farieb, textov, grafov funkcií a kótovacích čiar. Všetko sa dnes vytvára jediným príkazom.
Vďaka tomu je ľahké napr. vložiť do výstupu obrázok betónového prierezu s výstužnými vložkami, pracovný diagram, alebo dynamický obrázok oceľového prípoja.

    

Tabuľky vo výstupe

Niektoré typy výsledkov sa zobrazujú zrozumiteľnejšie v tabuľke alebo v rastri. Táto možnosť je teraz podporovaná novým rastrom pre výstup, vďaka ktorému je možné vytvoriť prehľadné rozvrhnutie riadkov a stĺpcov.

Upraviteľné vstupné dialógy

Úplne nové prostredie pre tvorbu dialógov podporuje vytváranie zadávacích dialógov s rovnakou variabilitou ako v iných Windows aplikáciách: rámy, záložky, zaškrtávacie políčka, výberové položky, tabuľky atď.

 

Ďalšie nové funkcie

Užívateľské prostredie je k dispozícii v jazyku:

anglickom, nemeckom, holandskom, francúzskom, českom, slovenskom, portugalskom

Prepojenie so Scia Engineer:

​Integrácia so Scia Engineer pre oceľové prvky (zatiaľ iba pre betón)

Aplikácia Užívateľ

Nový dialóg z aplikácie Návrhár sa zobrazuje aj v aplikácii Užívateľ
Rozšírená ponuka formulárov

Aplikácia Návrhár

Nové matematické funkcie SUM, AVERAGE (priemer)
Generátor náhodných čísiel
Skriptovací jazyk SDF teraz podporuje tak ako jednoduché používanie (v štýle BASIC), tak aj plne objektovú vlastnú tabuľku dát

Ďalšie informácie získate na stránke Scia Design Forms na našom webe.