Inovácie v Allplan 2014 BIM

Datum: 
piatok, 8 november, 2013
Umiestnenie: 
International

Dnes by sme Vám radi predstavili najnovšiu verziu programu Allplan - Allplan 2014.

 

 

Nové funkcie ako Pracovná skupina s neobmedzenými možnosťami spolupráce, rozšírenie v oblasti 3D výstuže a intuitívne funkcie Handles, ... všetky novinky odrážajú náš cieľ: vytvoriť verziu Allplan, ktorá Vás bude inšpirovať!

 

Podpora IFC výstuže

Pre zefektívnenie výmeny informácií o výstuži bolo rozšírené rozhranie pre IFC formát. Vo verzii 2014 tak môžete využívať tento štandardný formát nielen pre bežné 3D objekty, ale aj pre betonársku výstuž. To je dôležité najmä pokiaľ Allplan komunikuje s nejakým programom na výpočty konštrukcií (napr. Scia Engineer), s nástrojom na kontrolu kolízií (napr. Solibri Model Viewer) alebo s programom na výpočet ceny na základe skutočne navrhnutej výstuže.

   
Výstuž IFC exportovaná zo Scia Engineer                                  Výstuž IFC načítaná do Allplan Vystužovanie

 

Sloboda pri modelovaní

Cieľom vylepšení vykonaných v 3D modelári bolo, aby práca s programom bola viac intuitívna a tým pádom rýchlejšia. Nová funkcia pre vytiahnutie telies teraz automaticky rozpoznáva aj zalomené povrchy. Jednoducho vložíte alebo nakreslíte nový obrys a potom ho vytiahnete po kolmici. Vďaka tomu odpadajú časovo náročné kroky ako rotácia nitkového kríža alebo vytváranie konštrukčných čiar.

 

Priama manipulácia s objektami (Handles)

Prepracovaná funkcia Handles je teraz tiež omnoho efektívnejšia. Stačí niekoľko kliknutí myšou a nové entity môžete zadávať hneď vedľa vybratého objektu. Okamžite vidíte vykonané zmeny a môžete tak ľahko vykonávať prípadné opravy. Funkcie sa zobrazujú podľa konkrétneho kontextu. Tým sa používateľské prostredie stáva prehľadné a zrozumiteľné a je ľahké naučiť sa ho používať.

 

 

Spolupráca po internete

Projekčné kancelárie sú nútené dokončovať svoje projekty v stále sa zrýchľujúcom, internetom prepojenom prostredí. Pre zdarné a včasné dokončenie zložitých projektov musí niekoľko rôznych odborníkov pracovať na projekte súčasne, často z rôznych miest. Allplan 2014 preto podporuje spoluprácu po internete.

Vďaka rozšírenej funkcii Pracovná skupina môže dnes niekoľko užívateľov pracovať s Allplan online - rovnako efektívne, ako by boli v jednej miestnosti. K dátam môžu pristupovať aj z miest mimo podnikovej siete. Túto vlastnosť môžu s výhodou využívať firmy s kanceláriami v rôznych lokalitách, firmy spolupracujúce s tretími stranami, firmy s externými spolupracovníkmi alebo so zamestnancami pracujúcimi z domova. Na stretnutí so zákazníkom tak máte vždy poslednú verziu projektu a na mieste môžete vykonávať aj prípadné drobné úpravy.

 

A omnoho viac.

Chcete sa dozvedieť viac informácií o nových možnostiach ponúkaných programom Allplan 2014?
Navštívte našu webovú stránku: www.nemetschek-allplan.com