Krátka upútavka na SCIA Engineer 18: Vláknobetón (drôtikobetón) - betón s rozptýlenými oceľovými vláknami

Datum: 
streda, 25 apríl, 2018
Umiestnenie: 
International

SCIA Engineer - steel fiber reinforced concrete Do uvedenia verzie SCIA Engineer 18 na trh zostáva už len niekoľko týždňov a my by sme sa s Vami radi podelili o jednu novinku, na ktorú sa môžete tešiť - šikovné riešenie pre návrh a výpočet konštrukcií zhotovených z vláknobetónu. 

Jedná sa o prvé riešenie svojho druhu na trhu. Bolo vyvinuté v spolupráci s popredným svetovým výrobcom oceľových vlákien, firmou Bekaert. Vďaka tomuto novému riešeniu rozširujeme rozsah možností, ktoré máte k dispozícii pre navrhovanie betónových dosiek.

 

Prečo vláknobetón?

SCIA Engineer - steel fiber reinforced concreteVláknobetón je vynikajúcou alternatívou pre tradičný železobetón a nachádza využitie v mnohých typoch konštrukcií ako sú napr. mosty, základové dosky, podvodné konštrukcie. Drôtiky tvoriace výstuž sú nespojité, priestorovo orientované a tvoria izotropnú výstuž zamiešanú do betónu. Prenášajú napätie cez malé trhliny a spevňujú betón aj po vzniku trhlín.

Hlavnými výhodami sú:

  • zvýšená odolnosť betónu
  • redukcia hrúbky dosky
  • odolnosť nie je znížená vznikom trhlín
  • lepšie ohybové vlastnosti
  • znížená absorpcia vody, chemikálií a pod
  • menšia manuálna prácnosť na stavenisku pri manipulácii s výstužou
  • nižšie projektové náklady

 

Vláknobetón v SCIA Engineer 18  

SCIA Engineer 18 bude podporovať 3 typy oceľových vlákien Bekaert 's Dramix®. Knižnica materiálov pre tieto typy je integrovaná v programe. Ľahko tak vyberiete príslušný typ oceľových vlákien. Knižnicu materiálov môžete voľne rozširovať a upravovať. Ľahko tak môžete pridať materiály iných výrobcov.
 
Pri návrhu konštrukcií z vláknobetónu v SCIA Engineer 18 môžete využiť tieto funkcie:

  • Návrh a optimalizáciu potrebného množstva vlákien v závislosti od odolnosti
  • Posudky podľa medzného stavu únosnosti aj používateľnosti
  • Lineárne a nelineárne výpočty simulujúce skutočné pôsobenie konštrukcie a predpovedajúce fázu vzniku trhlín

SCIA Engineer - steel fiber reinforced concrete SCIA Engineer 18 bude podporovať 3 typy oceľových vlákien Bekaert 's Dramix®. Knižnica materiálov pre tieto typy je integrovaná v programe. Ľahko tak vyberiete príslušný typ oceľových vlákien. Knižnicu materiálov môžete voľne rozširovať a upravovať. Ľahko tak môžete pridať materiály iných výrobcov.
 
Dnes sa zhruba každý tretí štvorcový meter priemyselných podláh v Európe navrhuje z vláknobetónu a dopyt po tomto materiáli stále rastie. V roku 2020 bude materiál zahrnutý do Eurokódov. Už čoskoro budete môcť s týmto materiálom pracovať aj v SCIA Engineer.

Viac informácií o pripravovanej verzii nájdete v ďalšom vydaní našich eNews.  

Nedostalo sa k Vám posledné vydanie eNews s článkom o troch vylepšeniach pre SCIA Engineer 18 vybraných užívateľmi? Kliknite tu a dozviete sa viac. 

SCIA Engineer 18 Sneak Preview: Steel Fiber Reinforced Concrete