Modelovanie prenikov plôch v SCIA Engineer pomocou nástroja "Odrezy plôch"

Datum: 
utorok, 3 marec, 2015
Umiestnenie: 
International

Stavebný inžinier je často krát konfrontovaný s konštrukciami, ktorých geometria je zložitejšia než doska podopretá niekoľkými stĺpmi. Je to napríklad prípad organických tvarov konštrukcie alebo zložitého spoja oceľových nosníkov, atď. SCIA Engineer ponúka veľmi praktický a výkonný nástroj pre prácu s prienikmi škrupín ľubovoľných tvarov.

Ukážeme si to na konštrukcii spoja zo 4 oceľových trubiek.

 

Modelovanie trubiek

V tomto prípade bola geometria najprv definovaná bežnými prizmatickými prútovými prvkami. To uľahčuje zadanie súradníc v 3D a úpravu dĺžok trubiek. Existujú dva spôsoby, ako vytvoriť z prútových trubiek škrupinové prvky:

a. priame zadanie škrupiny v servise Konštrukcia s použitím povrchu trubiek ako uchopovacích bodov
b. pomocou Preddefinovaných tvarov a funkcií otáčania a mierky, tak aby vzniknuté škrupiny boli totožné s pôvodnými prútovými trubkami

Úchop na hranách povrchu  Preddefinované parametrické škrupiny


Vytváranie prienikov

Pretože škrupina každej trubky bola modelovaná nezávisle, neexistuje medzi nimi žiadne prepojenie.
Toto pripojenie je možné ľahko vytvoriť pomocou funkcie "Pripojiť uzly/hrany k prútom" v lište Nástroje/Geometrické manipulácie alebo voľbou "Prieniky " v servise Konštrukcia.

Pred generovaním prienikov Po vygenerovaní prienikov


Odstránenie nežiaducich častí prienikov

Po vytvorení prienikov je možné nástrojom "Odrezy plôch" odstrániť nepotrebné časti prienikov. V tomto prípade odstránime iba časti červených trubiek za prienikom. Bolo by samozrejme možné vytvoriť rovnakým spôsobom aj otvory v hlavnej modrej trubke.

Nástroj Odrezy plôch v servise Konštrukcia Po odstránení častí červených trubiek za prienikom

 

Generovanie siete so zjemnením

Základná sieť sa vygeneruje s priemernou veľkosťou prvku siete.

Je vidieť, že sieť pekne nadväzuje v krivkách prienikov a jednotlivé škrupiny sú dokonale prepojené.
Pre získanie presnejších výsledkov v miestach, kde na tom najviac záleží, je možné ako ďalší krok vykonať lokálne zjemnenie siete pozdĺž kriviek prienikov (Výpočet, sieť> Lokálne zjemnenie siete).

V tomto príklade bola použitá novinka "elastická sieť" pre dosiahnutie hladkého prechodu medzi sieťami s rôznou veľkosťou prvkov siete.

S týmito nástrojmi budete môcť použiť software SCIA Engineer na ešte širšiu škálu projektov. Inšpirujúcim príkladom je projekt "Oprava a revízia linky odprášenia" od firmy GSG-Georgsmarienhütte Service GmbH:

Tešíme sa na vaše príspevky v tohtoročnej súťaži projektov našich užívateľov User Contest 2015!