Nová publikácia od nášho partnera Penelis v Grécku: Concrete Buildings in Seismic Regions

Datum: 
pondelok, 24 marec, 2014
Umiestnenie: 
International

Concrete Buildings

in Seismic Regions

(Betónové stavby v seizmických oblastiach)

G. Penelis & G. Penelis - CRC Press 
ISBN 978-0-415-53763-6

Vážený zákazník,
Vážený návštevník web stránok,
 

ak ste zapojený  do seizmického navrhovania budov a strácate sa v rôznych teóriách a predpokladoch potrebných k pochopeniu  Eurocode 8 a ACI 318, potom je táto publikácia pre Vás nevyhnutnosťou. 

Na 848 stranách nájdete :

  • stavebná dynamika
  • princípy návrhu
  • konfigurácia seizmickej odolnosti pre betónové konštrukcie
  • návrhová odolnosť
  • ŽLB rámy - ŽLB steny – základové konštrukcie a seizmická odolnosť
  • patológia a havarijná inšpekcia poškodení po zemetrasení
  • zosilňovanie a opravy
  • risk manažment
  • a omnoho viac ... 

V predkladanej publikácii je spracovaných mnoho príkladov, vrátane návrhov konštrukcií  v Scia Engineer & ECtools.

Toto je najkomplexnejšia a dostupná publikácia na tému seizmicity a stavebných konštrukcií  a preto ju vrelo odporúčam.

ir. Jean-Pierre Rammant
CEO, Nemetschek Scia
 

Prečítajte si obsah a niektoré časti tejto knihy v službe Google Books 

Concrete buildings in seismic regions