Nová verzia produktu: Solibri Model Checker v8, ľahšie využitie pre QA / QC v Open BIM.

Datum: 
pondelok, 28 január, 2013
Umiestnenie: 
International

Rýchlo vpred - ale zároveň ľahko

Nová verzia Solibri Model Checker v. 8 rieši problematiku uľahčenia podpory postupného (krok za krokom) procesu  zabezpečovania a riadenia kvality (QA / QC). Prvýkrát v histórii môžu užívatelia AEC softvéru vykonávať opakovateľné úlohy QA / QC a BIM analýzy veľmi jednoducho a môžu implementovať proces zabezpečovania kvality pre BIM riadený prostredníctvom jasných a stručných pokynov. Tým je zabezpečovanie a riadenie kvality pre BIM povýšené na novú vyššiu  úroveň.

 

Novinky v SMC V8.0?

Jednoduchosť a efektivita procesu zabezpečovania a riadenia kvality

Solibri Model Checker verzia 8 obsahuje nový postupný proces zabezpečovania a riadenia kvality pre BIM, kde výber pravidiel a sady pravidiel vykonáva užívateľ prostredníctvom jasných inštrukcií. Postupné inštrukcie (krok za krokom) možno ľahko upravovať pre potreby zabezpečenia kvality, analýzy modelu a získanie informácií o úlohe, čo umožňuje ľahké zavedenie celopodnikových osvedčených postupov pre QA / QC.

Zabezpečovanie kvality BIM ľahko a rýchlo

Solibri Model Checker v8 teraz zobrazuje o kvalite BIM informácie, ktoré užívateľovi umožňujú ľahko a rýchlo (na jeden pohľad) posúdiť kvalitu BIM. Nové súhrnné zobrazenie výsledkov predstavuje výsledky kontroly v absolútnych a relatívnych číslach. Pokrok v oblasti zlepšovania kvality BIM je potom možné s postupujúcim projektom ľahko merať.

Zlepšené pravidlá a parametrizácia závažnosti

Solibri Model Checker v8 prináša zlepšené možnosti parametrizácie pravidiel u prvkov, ktoré sú v tej ktorej fáze projektu relevantné a zefektívňuje ako zabezpečovanie a riadenie kvality, tak analýzu modelu. Taktiež nová parametrizácia závažnosti umožňuje používateľom upraviť závažnosť kvalitatívnych aspektov podľa firemných alebo projektových štandardov.

Nový sprievodca klasifikáciou

Solibri Model Checker v8 obsahuje tiež značne rozšírené nástroje klasifikácie, vďaka ktorým je klasifikácia prvkov veľmi jednoduchá a overenie výsledkov oveľa spoľahlivejšie ako predtým.

Vyvíjanie pravidiel a sady pravidiel

Solibri Model Checker v8 ponúka komplexné príklady sady pravidiel a umožňuje zákazníkom ľahko pochopiť, ako možno pravidlá upravovať pre špecifické prípady použitia.

Dotykové ovládanie na tabletoch s Windows 8

Nová verzia tiež na platforme Windows podporuje dotykové ovládanie v 3D pohľade. Na dotykových obrazovkách môžete posúvať a zväčšovať prvky pomocou gest.

... a mnoho ďalších vylepšení.

  

O Solibri sa dozviete viac na...

Získajte zadarmo IFC Solibri Model prehliadač...