Nová verzia Scia Engineer 2013: Engineering Report a mnoho ďalšieho!

Datum: 
streda, 29 máj, 2013
Umiestnenie: 
International

Scia Engineer 2013
Reporting Engineering Competence - prichádza s celým radom významných vylepšení a nových vlastností: Engineering Report (nový nástroj na prípravu dokumentov), rozšírenie možností seizmickej analýzy, Open Design Checks (posudky vykonávané v externej aplikácii), aby sme vymenovali tie hlavné.

 

Engineering Report (Nový Dokument)

      

Statici strávia značnú dobu nad prípravou dokumentácie a nad tým, aby táto dokumentácia popisovala skutočne poslednú verziu projektu. Táto dokumentácia je pripravovaná na rôzne účely: pre interné použitie, pre kontrolné úrady, pre klientov. V novej verzii Vám prinášame celkom  nový nástroj, vďaka ktorému môžete svoju dokumentáciu pripravovať úplne novým spôsobom.

Užívateľské prostredie založené na kartách (ribbon)

V novej aplikácii sme použili populárny a ľahko prístupný pás kariet (ribbon). Všetci, ktorí poznajú bežne používané programy ako MS Office sa tak naučia s naším novým nástrojom pracovať veľmi rýchlo.

Zlúčte všetky svoje dokumenty do jedného

Na prípravu a správu dokumentácie k Vašim projektom môžete teraz využívať celú škálu nových funkcií. V jednom dokumente môžete kombinovať stránky rôznej veľkosti, do dokumentu môžete načítať súbory dwg a dxf, môžete zadávať formátovaný text, meniť jeho farbu, typ písma a pod.

Podpora multiprocesingu

Vďaka novej softvérovej architektúre pracuje Engineering Report ako samostatný proces. To so sebou prináša väčšiu pružnosť, podporu viacerých počítačových jadier a v konečnom dôsledku to znamená väčšiu rýchlosť, vyššiu stabilitu a umožňuje využiť viac pamäte.

Práca so schránkou Windows (clipboard)

Potrebujete skopírovať obrázok, výkres alebo odsek textu z inej aplikácie? Použite štandardné klávesové skratky CRTL + C a Ctrl + V a máte hotovo.

Export do 3D PDF a programov MS Office

Skutočnosť, že dokumentáciu tvoríte priamo vo výpočtovom programe má obrovskú výhodu v tom, že jej obsah je neustále synchronizovaný s aktuálnym stavom projektu. Keď potrebujete komunikovať s kolegami, potom môžete svoju dokumentáciu jednoducho exportovať do niektorého z obľúbených formátov ako PDF (s podporou 3D obrázkov) alebo aplikácie balíka Office.

 

Seizmická analýza budov

V našom riešiči predstavujeme novú, rozšírenú metódu IRS (Improved Reduced System - vylepšený redukovaný model). Táto metóda výrazným spôsobom znižuje výpočtovú dobu, a to aj pre veľmi rozsiahle projekty - výpočet je s touto metódou až 10x rýchlejší!
Celý výstup výsledkov seizmickej analýzy bol rozšírený a zjednodušený. Všetky relevantné výsledky možno získať na niekoľko kliknutí myšou, počnúc šmykovými silami v stenách a končiac globálnou výslednicou pre podlažie.

 

Open Design Checks & Scia Design Forms

Scia Design Forms je nová samostatná aplikácia, v ktorej môže užívateľ vykonávať svoje vlastné výpočty a posudky (pozri minulé číslo nášho internetového bulletinu). Tieto vlastné výpočty môžu byť navyše pripojené ku Scia Engineer 2013.

 

Ďalšie rozšírenia a vylepšenia

  •      Rozšírené možnosti pre mostné kombinácie a posudky
  •      Posudky železobetónových nosníkov a stĺpov podľa brazílskej normy NBR
  •      Posudky drevených pultových, sedlových a zakrivených nosníkov
  •      Výsledky po podlažiach pre statické a dynamické výpočty
  •      Rozšírené možnosti výpočtu prierezových charakteristík pre krútenie a šmyk
  •      Sprievodca pre tvorbu kreslenia schém výstuže
  •      Rozšírenie podpory IFC formátu napr. o základové pätky
  •      Priame ukladanie projektov na virtuálne úložisko SciaDesk (cloud)
  •      Užšie prepojenie ECtools a Scia Engineer
  •      a omnoho viac ...

Navštívte naše stránky 2013.scia-engineer.com, kde nájdete ďalšie informácie.