Nové funkcie v Allplane 2015

Datum: 
pondelok, 1 september, 2014
Umiestnenie: 
International

V stavebnom inžinierstve alebo pri návrhu tunelov či mostov profitujte z inovácií, ktoré prináša Allplan 2015 a ktoré zvýšia vašu efektivitu. Predtým zložité úlohy, ako napríklad tvorba rezov pozdĺž kriviek alebo modelovanie lán, ktoré zabralo hodiny alebo dokonca aj dni, môžu byť teraz hotové v krátkom čase.

Ďalšou novinkou je tvorba profesionálnych, fotograficky reálnych prezentácií pre súťaže a zaujatie zákazníka priamo z Allplanu - a to aj bez obsiahlych odborných znalostí. 

 

Rez pozdĺž krivky

Vytvorte presné rezy pozdĺž akejkoľvek osi iba pomocou niekoľkých kliknutí. Pre konštrukcie môžete teraz nadefinovať a vypočítať rezy len na niekoľko kliknutí pozdĺž oblúkov, špirál a spline (teda nie len priame čiary ako doteraz). Zadanie týchto rezov je teraz o mnoho rýchlejšie a jednoduchšie, celá práca hotová za pár sekúnd, v porovnaní s hodinami potrebnými predtým.

 

Modelujte predpínacie laná

Mosty a iné konštrukcie s veľkým rozpätím sú často navrhované ako vopred predpäté betónové konštrukcie. S novým nástrojom pre modelovanie lán je čas potrebný na 3D plánovanie predpätého betónu značne redukovaný. Nový nástroj určí dvojito zakrivený 3D tvar lana z 2D reprezentácie pôdorysu a pozdĺžneho rezu.

 

Priama úprava v projektovaní výstuže

Aby sme ešte zvýšili Vašu efektivitu pri projektovaní výstuže, uviedli sme do programu priame editovanie a možnosti manipulácie pre lineárne zadanie výstuže. Teraz možno zmeniť dôležité parametre, ako množstvo kusov a rozstup v bezprostrednom okolí. Môžete intuitívne nastaviť plochu umiestnenia pomocou "handles".

 

"Real time" renderovanie

S "real time" renderovaním môžete vytvárať realistické a interaktívne animácie 3D modelu len v niekoľkých sekundách. Máte tak okamžitú vizuálnu spätnú väzbu a môžete ovplyvňovať rôzne pohľady, nastavenie kamery a materiály. Týmto spôsobom máte možnosť vybrať najlepšiu možnú scénu. U referovaných materiálov nastavujete nerovnosť povrchov, odrazy alebo svietiace objekty a docielite tak vysokú úroveň detailu.

 

CineRender

Môžete vytvárať renderované animácie s vysokým rozlíšením za pomoci veľmi účinného nástroja CINEMA 4D Render Engine integrovanom v Allplane prvýkrát v tejto verzii. Práce nutná na synchronizáciu modelu medzi Allplanom a CINEMA 4D už nie je potrebná. V mnohých prípadoch tak nebudete musieť kupovať, inštalovať a udržiavať externé vizualizačné riešenie, s ktorým sa musíte ešte zoznamovať.

 

Find out more