Nové video o SCIA Concrete Section 2.1

Datum: 
pondelok, 2 február, 2015
Umiestnenie: 
International

SCIA Concrete Section je samostatný program pre návrh a posudky železobetónových prierezov podľa EC2 so širokou ponukou národných príloh a podporou viacerých jazykov.

SCIA Concrete Section, založený na sile platformy SCIA Design Forms, prináša novú dimenziu výstupov: užívateľ môže skontrolovať všetky časti výpočtu, vzorcov a dosadení, v reálnom čase. Výstup obsahuje obrázky rozdelenia napätia/pretvorenia po výške prierezu, polohu neutrálnej osi, interakčné diagramy, atď. Takýto výstup poskytuje vysokú úroveň transparentnosti, ktorú inžinieri očakávajú od moderných výpočtových nástrojov.
 


 

Prehľadné a interaktívne užívateľské rozhranie

Zadávací dialóg je rozdelený do niekoľkých záložiek rešpektujúcich štandardné postupy práce inžiniera. Po akejkoľvek zmene zadania (prierez, výstuž, zaťaženie, atď.) je výstup okamžite aktualizovaný a poskytuje tak spätnú väzbu v reálnom čase.  K dispozícii je hneď niekoľko úrovní výstupov od stručného až po detailný, ktorý potom zobrazuje každý vzorec z EC2. Tento výstup je možné exportovať do MS Word, PDF, tlačiť alebo zakomponovať do Scia Engineering Report.

 

Návrh výstuže a posudky podľa EN 1992

Čo tiež robí SCIA Concrete Section výnimočným je, že  funguje ako pre návrh, tak aj pre posúdenie výstuže. Vnútorné algoritmy sú veľmi výkonné a umožňujú navrhnúť:

  • Pozdĺžnu a šmykovú výstuž
  • Pre akýkoľvek tvar prierezu
  • Pre každé zaťaženie:  normálna sila + bi-axiálny ohyb + bi-axiálny šmyk

Po návrhu výstuže sa môže užívateľ jednoducho prepnúť do režimu posúdenia. Vypočítaná alebo upravená výstuž a prierez sú posúdené pre MSÚ a MSP:

 

Medzný stav únosnosti

Posudok odozvy prierezu Posúdenie na základe limitných pretvorení/napätí
Posudok odolnosti Posúdenie odolnosti z interakčného diagramu
Posudok šmykovej výstuže S možnosťou posudku bi-axiálneho šmyku
Posudok na krútenie S automatickým vytvorením efektívneho tenkostenného prierezu – dokonca aj pre ľubovoľné prierezy
Posudok interakcie Súhrnný posudok pre všetkých aktívne zaťaženia
Stĺpy II. rádom Prepočet vnútorných síl založený na štíhlosti

 
Medzný stav používateľnosti

Posudok šírky trhlín Možnosť použitia užívateľom definovanej medznej šírky trhliny
Posudok obmedzenia napätia Posúdenie napätia/pretvorenia od krátkodobého a dlhodobého zaťaženia
Priehyb nosníkov Posudok priehybu – možnosť posúdenia priehybu s uvažovaním vplyvu dlhodobého zaťaženia

 

Pozrite si video tu    Tlačítko: Request a tryout (Žiadosť o skúšobnú verziu)!