NOVINKA! SCIA Engineer 16.1

Datum: 
piatok, 18 november, 2016
Umiestnenie: 
International

S radosťou Vám oznamujeme, že na trh bola uvedená verzia SCIA Engineer 16.1. Táto druhá verzia roka sa zameriava predovšetkým na drobné vylepšenia inšpirované spätnou väzbou od užívateľov.

SCIA Engineer 16.1
 

Vývoj pre navrhovanie podľa európskych noriem

  • Kompletný pracovný postup návrhu železobetónových nosníkov, stĺpov a rebier podľa Eurokódov teraz zahŕňa automatický prepočet nutných plôch výstuže na zodpovedajúci skutočný počet výstužných prútov daného priemeru.
  • Posudok v reze je hlbšie zaintegrovaný do všeobecného pracovného postupu.
  • Návrh kotevných dosiek počíta momentovú únosnosť, rotačnú tuhosť a zohľadňuje pozitívny účinok betónového bloku v okolí kotevnej dosky.
  • Seizmické výpočty sú rozšírené o seizmické spektrum podľa najnovšej verzie holandskej normy NPR 9998.
  • Návrh spriahnutých stropov tiež zohľadňuje výsledky najnovších teoretických štúdií a uvažuje moderné geometrie profilovaných plechov.

 

Vývoj pre navrhovanie podľa amerických noriem

  • U spriahnutých stropov sú teraz podporované otvory v oceľovom nosníku.
  • Úplne nové riešenie navrhuje železobetónové dosky podľa ACI 318-14.
  • Je možno použiť metódu ekvivalentných priečnych síl v súlade s americkými predpismi vrátane zohľadnenia kapitoly 2 z normy ASCE 7-10.

 

BIM a SCIA Engineer 16.1

SCIA sústavne propaguje aktívne využívanie Open BIM. Vďaka novej optimalizácii dokáže verzia 16.1 načítavať objemné IFC súbory výrazne rýchlejšie a to pri oveľa efektívnejšom využití pamäte.

Prepojenie s Revitom je kompatibilné s verziou Revit 2017, podporuje načítanie číselných prierezov a vylepšuje možnosti exportu, napr. u šikmých stĺpov.

Nová verzia tiež, rovnako ako jej predchodkyne, obsahuje množstvo vylepšení pre každodennú prácu.

Navštívte prosím SCIA Resource Centre, kde si môžete prejsť kompletný zoznam noviniek vrátane podrobností.

 

Podrobnosti o nových vlastnostiach nájdete v našom SCIA Resource Centre na stránke venovanej SCIA Engineer 16.1 
Tiež môžete požiadať o aktuálnu  skúšobnu verziu SCIA Engineer
alebo  si stiahnuť a nainštalovať najnovšie zostavenie programu 

 

SCIA Engineer 16.1