Nový nástroj pre navrhovanie a posudzovanie betónových prierezov

Datum: 
utorok, 26 február, 2013
Umiestnenie: 
International

V stavebníctve dnes často počúvame pojmy ako (Open) BIM, pokročilé a rozšírené výpočty alebo nové, zložité normy. Denná prax bežného statika však väčšinou zahŕňa "prosté" navrhnutie výstuže do železobetónového prierezu, aby tento optimálnym spôsobom prenášal vnesené vnútorné sily.

V niektorých regiónoch u statikov navrhujúcich betónové konštrukcie stále prevláda prax zadať navrhovaný prierez spolu s pôsobiacimi vnútornými silami (získanými z výpočtového programu ako napr. Scia Engineer), navrhnúť výstuž (na základe skúsenosti), vykonať potrebné posudky podľa prvého a druhého medzného stavu a v niekoľkých krokoch nájsť "optimálnu" výstuž. Týmto prístupom má statik úplnú kontrolu nad svojím návrhom a získava cit pre navrhovanie ďalších konštrukcií.

Ako Scia (s programom ŽB prierez), tak Frilo (s modulom B2) ponúkali takéto riešenie už pred istou dobou. Mnohí z Vás volali po aktualizácii týchto "klasík" ​​...

Firmy Frilo a Scia po sérii konzultácií so svojimi zákazníkmi spoločne vyvinuli nový produkt: Frilo - betónový prierez, ktorý kombinuje silné stránky oboch svojich predchodcov.

Tento nový program bude už čoskoro uvedený na trh! Bude ponúkať, okrem iného:

 • Nové prehľadné uživateľské prostredie
 • Návrh nutných plôch výstuže (As v mm²)
 • Užívateľom definované šablóny pre zadanie výstuže
 • Posudky podľa medzného stavu únosnosti
       o Únosnosť prierezu namáhaného dvojosovým ohybom (My - Mz)
       o Únosnosť prierezu namáhaného dvojosovým ohybom a normálovou silou (N-My/N-Mz/My-Mz)
       o Únosnosť prierezu namáhaného priestorovým ohybom (My-Mz-Mx)
       o Únosnosť v krútení (Mx)
       o Únosnosť vo dvojosom šmyku (Vy + Vz)
       o Únosnosť prierezu namáhaného interakciou šmyku a krútenia (Vy-Vz-Mx)
       o Návrh výstuže na ohyb a šmyk
       o Metóda medzných pretvorení (MSU)
       o Diagram M-Kappa pre výpočet nelineárnych priehybov
 • Posudok podľa druhého medzného stavu
 • Posudky napätia pre viac typov zaťažovacích kombinácií
 • Posúdenie šírky trhín
 • Metódu medzných pretvorení (MSP)
 • Súčasné posúdenie viac zaťažovacích kombinácií
 • Prehľadné grafické výstupy: interakčné diagramy, diagram  M-Kappa, pracovné diagramy, podrobný výstup

Frilo betónový prierez pobeží ako samostatný program a bude prepojený so Scia Engineer, napr. pre možnosť priameho vloženia vypočítaných vnútorných síl.

Máte záujem o tento program? Kontaktujte svojho predajcu a žiadajte ďalšie informácie !