Nový prístup k statickým výpočtom - SCIA Design Forms 5.0

Datum: 
pondelok, 2 december, 2013
Umiestnenie: 
International

Posudok navrhovanej konštrukcie podľa aktuálnej normy stále zostáva hlavnou úlohou statika. Riešenia používané v praxi sú buď jednoduché výpočty vykonávané v tabuľkových procesoroch napr. typu MS Excel, alebo plne integrované a komplexné počítačové riešenia v systémoch akým je napr. SCIA Engineer. Spätná väzba od našich užívateľov ukazuje, že ani jedno z týchto riešení nie je vždy uspokojivé pre všetky situácie. Jednoduché výpočty vyžadujú zdĺhavé zadávanie a obvykle aj vyhodnotenie výsledkov. Navyše tabuľkové procesory nie sú ideálnym nástrojom pre zložité algoritmy. Integrované počítačové systémy na druhej strane často "ukrývajú" aplikované algoritmy a sú akousi čiernou skrinkou, ktorej výsledky možno len ťažko kontrolovať. A aby bola situácia ešte komplikovanejšia, technické normy rýchlo zastarávajú a sú nahradzované novými, čo vedie k opakovaným úpravám používaných softvérových nástrojov.

Riešením tejto situácie môžu byť jasné a transparentné formuláre. Tieto formuláre vytvorené profesionálmi (statikmi) pre profesionálov (ostatných statikov) môžu pracovať samostatne, ale aj "vo vnútri" integrovaného softvéru. Transparentnosť znamená, že používatelia vidia a môžu si overiť použitý matematický aparát, odkazy na príslušné články normy, aplikované algoritmy a (textovo i graficky) prezentované výsledky. Statici si môžu takéto formuláre sami otestovať a to nielen na autormi poskytnutých kontrolných príkladoch, ale tiež na základe skúseností zo svojej projekčnej praxe. Okrem toho si každý statik môže vytvárať svoje vlastné formuláre s výpočtami s využitím rovnakej technológie.

 V SCIA sme vyššie popísané riešenie realizovali prostredníctvom SCIA Design Forms.
Formuláre vykonajú podrobné výpočty podľa príslušných technických noriem. K dispozícii je niekoľko sád formulárov. Aktuálne sú na trh uvádzané tri :

  • SCIA Concrete Section (Posudky všeobecného železobetónového prierezu)
  • Nový nástroj pre návrh oceľových spojov
  • Návrh spriahnutých nosníkov

Podstatné je, že statik má teraz plnú kontrolu nad všetkými premennými a môže interaktívne sledovať odozvu navrhovanej konštrukcie na akékoľvek zmeny v návrhu. Vďaka tomu získava okamžitý prehľad o dôležitých faktoroch navrhovanej konštrukcie alebo jej častí. Statický výpočet (stručný či ľubovoľne podrobný) obsahuje textové aj grafické prvky.

Požiadajte zadarmo o 30-dňovú skúšobnú verziu Scia Design Forms alebo Scia Concrete Section *


Nový Scia Concrete Section (Posudok železobetónového prierezu) - snímky z obrazovky

Viac informácií a detailov o SCIA Design Forms

Čo je nové v SCIA Design Forms 5.0

Viac informácií o programe SCIA Concrete Section (Posudok železobetónového prierezu)

* SCIA Concrete Section Tryout (demo) bude dostupný od pondelka,, 09-dec-13.